Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Her şeyin gerçek egemeni olan Allah, yüceler yücesidir. Kur'an'ın sana vahyedilmesi bitirilmeden önce acele etme. "Rabb'im bana bilgiyi arttır." de.

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهُۘ وَقُلْ رَبِّ زِدْن۪ي عِلْماً
Fe tealallahul melikul hak, ve la ta'cel bil kur'ani min kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidni ılma.
#kelimeanlamkök
1feteaalayücedirعلو
2llahuAllah
3l-melikuhükümdar olanملك
4l-hakkugerçekحقق
5ve laasla
6tea'celacele etmeعجل
7bil-kuraniKur'an'ı (okumaya)قرا
8min
9kabliönceقبل
10endiye
11yukdatamamlansınقضي
12ileykesana
13vehyuhuvahyedilmesiوحي
14ve kulve de kiقول
15rabbiRabbimربب
16zidniartır banaزيد
17ilmenilmimiعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce tekrarlamakta acele etme ve "Rabbim, ilmimi arttır!" de!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gerçek hükümdar olan Allah yücedir.* Sana onun vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'la ilgili acele etme* ve "Rabbim! İlmimi artır!" de.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kuran'ı (anlamak için) acele etme ve, "Efendim, bilgimi arttır" de.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Her şeyin gerçek egemeni olan Allah, yüceler yücesidir. Kur'an'ın sana vahyedilmesi bitirilmeden önce acele etme. "Rabb'im bana bilgiyi arttır." de.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur'anın* vahyi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme. "Rabbim ilmimi (bilgimi) artır" de.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek Olan Egemen Allah, Yüceler Yücesidir.* O'nun bildirimi tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında acele etme. Ve şunu söyle: "Efendim! Bilgimi artır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sonuçta, aşkın olan Allah,mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır: şu halde O'nun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce, Kur'an hakkında tez canlı davranarak (sonuç çıkarma), fakat, "Rabbim, ilmimi artır!" de.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O Melik/o hak hükümdar olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında aceleci olma. Şöyle de:"Rabbim, ilmimi artır!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de ki: "Rabbim, ilmimi arttır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Demek ki Allah, O hak hükümdar, yüceler yücesidir !.. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve: "Rabbim, benim ilmimi artır!" de.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öyleyse, (bil ki) Allah, var olan her şeyin ötesindeki yüceler yücesidir; mutlak ve nihai egemenlik sahibi, mutlak ve nihai Gerçek'tir; dolayısıyla, Kuran'ın vahyi sana bütünüyle ulaştırılmadan önce onun hakkında (görüş bildirmekte) tezlik gösterme; fakat (daima) "Ey Rabbim, benim ilmimi artır!" de.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. "Rabbim! İlmimi arttır" de.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Demek ki Allah o hak şehinşah yüksek, çok yüksek, maamafih sana vahyi tamam edilmeden evvel Kur'anı acele etme ve de ki "rabbım artır beni ılimce"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur'an'ı acele okumağa kalkma; "Rabbim, ilmimi artır!" de.

 • Gültekin Onan

  Hak olan, biricik hükümdar olan Tanrı yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kuran'ı (okumada) acele etme ve de ki: "Rabbim ilmimi arttır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Öyle ya, o Hak kelamıdır. Padişahlar) padişah (ı) olan, Hak olan Allah (ın şaanı) çok yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan evvel Kur'an (ı okumada) acele etme, "Rabbim, benim ilmimi artır" de.

 • İbni Kesir

  Gerçek hükümdar olan Allah; yücedir. Kur'an sana vahyedilirken; vahiy bitmezden önce unutmamak için acele tekrar edip durma ve: Rabbım, ilmimi artır, de.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gerçek hükümran olan Allah, yücedir, Vahyi sana tamamlamadan önce Kur'an'a / okumaya acele etme ve "Rabbim bilgimi artır!" de.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Demek ki gerçek Hükümdar olan Allah çok Yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesi ile Kur'an'ı okumada acele etme ve: "Ya Rabbi! Benim ilmimi artır." de!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Melik ve Hak olan Allah ne yücedir! O'nun vahyi sana bitmeden önce Kuran'ı (tekrara) acele etme ve: "Rabbim ilmimi arttır" de.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kuran'ı (anlamak için) acele etme ve, 'Rabbim, bilgimi arttır,' de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Her şeyin gerçek egemeni olan Allah, yüceler yücesidir. Kur'an'ın sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce acele etme. "Rabb'im bana bilgiyi arttır." de.*

 • Progressive Muslims

  Then High above all is God, the King, the True. And do not be hasty with the Quran before its inspiration is completed to you, and Say: "My Lord, increase my knowledge."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And exalted be God, the True King! And hasten thou not with the recitation before its revelation to thee be complete; and say thou: “My Lord: increase Thou me in knowledge.”

 • Aisha Bewley

  High exalted be Allah, the King, the Real! Do not rush ahead with the Qur’an before its revelation to you is complete, and say: ‘My Lord, increase me in knowledge. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Most Exalted is GOD, the only true King. Do not rush into uttering the Quran before it is revealed to you, and say, "My Lord, increase my knowledge."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then High above all is God, the King, the True. And do not be hasty with the Qur'an before its inspiration is completed to you, and say: "My Lord, increase my knowledge."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then High above all is God, the King, the Truth. Do not be hasty with the Quran before its inspiration is completed to you, and say, "My Lord, increase my knowledge."