Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Rabb'inden bize bir ayet getirse ya!" dediler. Onlara, önceki suhuflarda yer alan kanıt içeren açıklayıcı bilgiler ulaşmadı mı?

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْت۪ينَا بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّه۪ۜ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُو۫لٰى
Ve kalu lev la ye'tina bi ayetin min rabbih, e ve lem te'tihim beyyinetu ma fis suhufil ula.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dediler kiقول
2levladeğil mi?
3ye'tinabize getirmeliاتي
4biayetinbir ayet (mu'cize)ايي
5min-den
6rabbihiRabbin-ربب
7evelem
8te'tihimonlara gelmedi mi?اتي
9beyyinetukanıtبين
10ma
11fibulunan
12s-suhufiKitap'lardaصحف
13l-ulaöncekiاول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, "Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi?" dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan belgeler gelmedi mi?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Kâfirler) "(Muhammed) bize Rabbinden bir ayet (mucize) getirseydi ya!" dediler.*"Önceki sahifelerin (kitapların) açıklaması onlara gelmedi mi?"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bize hiç olmazsa bir ayet getirmeliydi!" dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Rabb'inden bize bir ayet* getirse ya!" dediler. Onlara, önceki suhuflarda* yer alan kanıt içeren açıklayıcı bilgiler ulaşmadı mı?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dediler ki "Bize Rabbinden bir delil (gösterge) getirseydi ya?" Önceki kitaplarda olan o delil onlara ulaşmadı mı? (O kitaplarda ondan bahsedilmesi yetmez mi?)*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Efendisinden, bize bir mucize getirmeliydi; öyle değil mi?" Önceki sayfalardaki açık kanıtlar onlara gelmedi mi?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de dediler ki "O bize, Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi?" İyi de, daha önceki vahiylerin içeriğinde yer alan açık deliller kendilerine ulaşmadı mı?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler ki: "Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmesi gerekmez miydi?" Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de onlar: "Rabbinden bir mucize getirse ya !" dediler. Onlara, daha önceki kitaplardakinin apaçık delili gelmedi mi ki?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yine de (hakka karşı kör olanlar): "(Muhammed) Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" deyip duruyorlar. (Fakat) zaten onlara, eski yazılı belgelerde bulunması gereken konularda (bu ilahi mesajın doğruluğunu gösteren) açık bir delil gelmedi mi?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnanmayanlar, "Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!" dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur'an) onlara gelmedi mi?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Birde rabbından bir ayet getirse ya! Dediler, ya kendilerine evvelki kitablardakinin beyyinesi gelmedimi ki?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Rabbinden bize bir ayet (mu'cize) getirmeli değil mi?" Onlara, önceki Kitap'larda bulunan kanıt gelmedi mi?

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Bize kendi rabbinden bir ayet getirmesi gerekmez miydi?" Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler ki: "Bize o Rabbinden bir mu'cize getirmeli değil miydi"? Evvelki kitablardakinden apaçık bürhan gelmedi mi onlara?

 • İbni Kesir

  Rabbından bize bir ayet getirseydi ya derler. Onlara önceki kitablarda apaçık deliller gelmedi mi?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Bize, Rabbin'den bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Onlara öncekilerin kitaplarındaki açık belgeler gelmedi mi?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "O resul, gerçek peygamber olduğuna dair Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize getirse ya!" dediler. Onlara önceki semavi kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Rabbinden bir mucize bize getirseydi ya!".. . İlk bilgilerdeki açık deliller onlara ulaşmadı mı?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bize hiç olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!,' dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Rabb'inden bize bir ayet* getirse ya!" dediler. Onlara, önceki kitaplarda yer alan kanıt içeren açıklayıcı bilgiler ulaşmadı mı?

 • Progressive Muslims

  And they said: "If only he would bring us a sign from his Lord!" Did not proof come to them from what is in the previous Scriptures

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “Oh, that he would but bring us a proof from his Lord!” Has there not come to them clear evidence of what is in the former scriptures?

 • Aisha Bewley

  They say, ‘If only he would bring us a Sign from his Lord!’ Have they not received the Clear Sign of what is written in the earlier texts?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "If he could only show us a miracle from his Lord!" Did they not receive sufficient miracles with the previous messages?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "If only he would bring us a sign from his Lord!" Did not proof come to them from what is in the previous scripts?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "If only he would bring us a sign from his Lord!" Did not proof come to them from what is in the previous book?