Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlardan ölen hiçbir kimseye, asla salat etme ve kabirlerinin başında da durma. Çünkü onlar, Allah ve Resul'ünü Küfrettiler. Ve onlar fasık olarak öldüler.

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِه۪ۜ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه۪ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ
Ve la tusalli ala ehadin minhum mate ebeden ve la tekum ala kabrih, innehum keferu billahi ve resulihi ve matu ve hum fasikun .
#kelimeanlamkök
1ve lave
2tusallisalat etmeصلو
3alaüzerine
4ehadinbirininاحد
5minhumonlardan
6mateölenموت
7ebedenaslaابد
8ve lave
9tekumdurmaقوم
10alabaşında
11kabrihionun kabriقبر
12innehumçünkü onlar
13keferuinkar ettilerكفر
14billahiAllah'ı
15ve rasulihive Elçisiniرسل
16ve matuve öldülerموت
17vehumonlar
18fasikuneyoldan çıkmış olarakفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar arasından ölenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'ı ve Peygamberini inkar ettiler ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla salât (dua) etme;* onun kabri (başı)nda da durma! Şüphesiz ki onlar, Allah'ı ve Elçisini inkâr ettiler ve yoldan çıkanlar olarak öldüler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan ölen birisini destekleme, mezarı başında da durma. Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı geldiler ve yoldan çıkmışlar olarak öldüler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlardan ölen hiçbir kimseye, asla salat* etme ve kabirlerinin başında da durma. Çünkü onlar, Allah ve Resul'ünü Küfrettiler.* Ve onlar fasık* olarak öldüler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan ölen birine asla dua etme (namaz kılma). Mezarı başında da bulunma. Çünkü onlar, Allah'ı ve elçisini göz ardı etmiş ve yoldan çıkarak fasık olarak ölmüşlerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlardan ölen birisinin namazını asla kılma ve mezarı başında durma. Çünkü Allah'a ve O'nun elçisine nankörlük ettiler ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve onlardan ölen herhangi birinin namazını kılma ve kabrinin başında da asla bulunma! Çünkü onlar Allah'a ve Elçisi'ne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış bir halde öldüler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan ölen biri üzerine sonsuza dek dua etme; böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan ölen birinin namazını hiç bir zaman kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve elçisine (karşı) inkara saptılar ve fasık kimseler olarak öldüler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve içlerinden ölen birinin asla namazını kılma ve kabri başında da durma; çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve kafir olarak can verdiler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlardan ölen kimsenin asla namazını kılma; mezarı başında da durma sakın: çünkü onlar Allahı ve Onun Elçisini inkara yeltendiler ve bu günah içinde öldüler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve içlerinde ölen birinin ebeda namazını kılma ve kabrinin üzerinde durma, çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve kafir olarak can verdiler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve Onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma, onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Elçisini tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

 • Gültekin Onan

  Onlardan ölen birinin namazını ebediyen kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Tanrı'ya ve elçisine küfrettiler ve fasıklar (olarak) öldüler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlardan ölen hiç bir kimseye ebedi düa etme (Defn veya ziyaret için) kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allahı ve Resulünü inkar ile kafir oldular, onlar faasık (adam) lar olarak öldüler.

 • İbni Kesir

  Onlardan ölen hiç birinin namazını asla kılma, kabrinin başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasulüne küfrettiler ve fasıklar olarak öldüler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'a ve Resulü'ne nankörlük ettiler ve fasık olarak öldüler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma.Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ebeden, onlardan ölen hiç kimseye cenaze namazı kılma ve onun kabri başında dua etme! Muhakkak ki onlar, Esma'sıyla onların hakikati olan Allah'ı ve Rasulünü inkar ettiler ve onlar fasıklar (bilinçleri hakikate kapalı - bozuk inançlı) olarak öldüler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlardan ölen birisi için namaz kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı geldiler ve yoldan çıkmışlar olalarak öldüler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlardan ölen hiçbir kimseye, asla salat* etme ve kabirlerinin başında da durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasul'üne nankörlük ettiler. Ve onlar fasık olarak öldüler.

 • Progressive Muslims

  And do not attend towards any of them when they have died, nor stand at their grave. They have rejected God and His messenger and died while they were wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And perform thou not the duty for any among them that dies ever, nor stand thou over his grave; they denied God and His messenger, and died while they were perfidious.

 • Aisha Bewley

  Never pray over any of them who die or stand at their graves. They rejected Allah and His Messenger and died as deviators.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall not observe the funeral prayer for any of them when he dies, nor shall you stand at his grave. They have disbelieved in GOD and His messenger, and died in a state of wickedness.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not make the contact prayer for any of them who have died, nor stand at their grave. They have rejected God and His messenger and died while they were wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not show support for anyone of them who dies, nor stand at his grave. They have rejected God and His messenger and died while they were wicked.