Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlara iki resul göndermiştik. Fakat ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü ile destekledik. Dediler ki: "Biz, size gönderilmiş resulleriz."

اِذْ اَرْسَلْـنَٓا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُٓوا اِنَّٓا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun.
#kelimeanlamkök
1iz
2erselnabiz gönderdikرسل
3ileyhimuonlara
4sneyniiki (elçi)ثني
5fekezzebuhumaonları yalanladılarكذب
6feazzeznabiz de destekledikعزز
7bisalisinüçüncüsüyleثلث
8fe kaludediler kiقول
9innabiz elbette
10ileykumsize
11murselunegönderilen elçilerizرسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir peygamberle destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: "Biz, size gönderilen peygamberleriz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani kendilerine iki elçi gönderdiğimizde onları yalanlamışlardı. (İki elçiyi) üçüncü ile desteklemiştik ve "Biz (Allah tarafından) size gönderilmiş elçileriz." demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. "Biz size gönderilen elçileriz" demişlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlara iki resul göndermiştik. Fakat ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü ile destekledik. Dediler ki: "Biz, size gönderilmiş resulleriz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara iki elçi gönderdik; yalanladılar. Sonra elçileri üçüncüsü ile destekledik. Onlar; "biz, size gönderilen elçileriz." dediler*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İki gönderdik; ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine, üçüncü birisiyle destekledik. Şöyle dediler: "Biz, size gönderilenleriz!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir zamanlar onlara iki elçi göndermiştik; ama ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine (onları) bir üçüncüyle destekledik; ve onlar dediler ki: "Biz size gönderilmiş elçileriz."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani, biz onlara iki kişi göndermiştik, onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyle destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: "Biz, size gönderilen elçileriz!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani onlara iki (elçi) göndermiştik, fakat ikisini yalanlamışlardı. Biz de (iki elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler ki: "Şüphesiz biz, size, gönderilmiş elçileriz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hani onlara o iki elçiyi göndermiştik de onları yalanladılar; Biz de bir üçüncüsüyle onları güçlendirdik, varıp: "Haberiniz olsun, biz sizlere gönderilmiş elçileriz." dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz onlara iki (elçi) gönderdik, ikisini de yalanladılar; bunun üzerine (onları), üçüncü biri ile destekledik; ve bu (elçi)ler, "Bakın, biz (Allah tarafından) size gönderildik!" dediler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O sıra ki onlara o ikiyi göndermiştik, bunları tekzib ettiler, biz de bir üçüncü ile ızzet (ve kuvvet) verdik de varıp dediler: haberiniz olsun biz sizlere gönderilmiş Resulleriz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz onlara iki elçi gönderdik, onları yalanladılar, biz de (elçileri) üçüncü biriyle destekledik. Dediler ki: "Biz size gönderilen elçileriz."

 • Gültekin Onan

  Hani onlara iki (elçi) göndermiştik, fakat ikisini yalanlamışlardı. Biz de (iki elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler ki: "Şüphesiz biz, size, gönderilmiş elçileriz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz o zaman kendilerine iki (elçi) göndermişdik de onları tekzib etmişlerdi. Biz de bir üçüncü ile (bunları) takviye etmişdik de "Hakikat, biz size gönderilmiş elçileriz" demişlerdi.

 • İbni Kesir

  Hani onlara iki elçi göndermiştik de bunları yalanlamışlardı. Bunun üzerine Biz de üçüncüsüyle desteklemiştik de: Biz, size gönderilmiş elçileriz, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hani onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik. -Biz, size gönderilen elçileriz, demişlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evet, iki resul gönderdik onlara,"Yalancı!" dediler onlara. Bunun üzerine, güçlendirdik onları bir üçüncü resulle, dediler hep birden: "Biz Allah'ın elçileriyiz size!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani onlara iki (Rasul) irsal ettik de o ikisini de yalanladılar.. . Bunun üzerine bir üçüncüsü ile güçlendirdik de: "Doğrusu biz size irsal olunanlarız" dediler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. 'Biz size gönderilen elçileriz,' demişlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlara iki rasul göndermiştik. Fakat ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü ile destekledik. Dediler ki: "Biz, size gönderilmiş rasulleriz."

 • Progressive Muslims

  Where We sent two to them, but they disbelieved in them, so We supported them with a third one, thus they said: "We are messengers to you. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When We sent to them two, then they denied them, so We reinforced with a third, and they said: “We are emissaries to you,”

 • Aisha Bewley

  When We sent them two and they denied them both, so We reinforced them with a third. They said, ‘Truly We have been sent to you as Messengers.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When we sent to them two (messengers), they disbelieved them. We then supported them by a third. They said, "We are (God's) messengers to you."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Where We sent two to them, but they disbelieved in them, so We supported them with a third one, thus they said: "We are messengers to you."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Where We sent two to them, but they rejected them, so We supported them with a third one, thus they said, "We are messengers to you."