Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar: "Siz de bizim gibi birer beşersiniz. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

قَالُوا مَٓا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَاۙ وَمَٓا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ
Kalu ma entum illa beşerun misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibun.
#kelimeanlamkök
1kaludediler kiقول
2madeğilsiniz
3entumsiz
4illabaşka bir şey
5beşeruninsandanبشر
6mislunabizim gibiمثل
7ve mave
8enzeleindirmemiştirنزل
9r-rahmanuRahmanرحم
10minhiçbir
11şey'inşeyشيا
12inhayır!
13entumsiz
14illasadece
15tekzibuneyalan söylüyorsunuzكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ülke halkı dedi ki: "Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Şehir halkı elçilere) "Siz de ancak bizim gibi insansınız.* Rahmân (size) herhangi bir şey indirmemiştir;* siz sadece yalan söylüyorsunuz!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar: "Siz de bizim gibi birer beşersiniz. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Halk dedi ki; "Siz de tıpkı bizim gibi insansınız. Rahman*, bir şey indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Bizler gibi bir insanoğlundan başkası değilsiniz!" dediler; "Bağışlayan, hiçbir şey indirmemiştir; yalan söylüyorsunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Şehir halkı) dediler ki: "Siz sadece bizim gibi beşer türüne mensupsunuz. O rahmet kaynağı da hiçbir şey indirmemiştir: siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kent halkı dedi ki: "Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylüyorsunuz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman hiç birşey indirmedi; siz sırf yalan söylüyorsunuz!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Berikiler): "Siz de bizim gibi ölümlü insanlarsınız!" diye cevap verdiler, "Ayrıca Rahman, herhangi bir (vahiy) de göndermiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Kentliler) Dediler ki: "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylüyorsunuz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar: "Siz, dediler, bizim gibi insandan başka (kimseler) değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemişdir?. Siz yalan söyler (kimse) lerden başkası değilsiniz.

 • İbni Kesir

  Onlar da; siz, ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman, size hiç bir şey indirmemiştir. Siz, sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz, Rahman, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ahali dedi ki: "Doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok! Siz de bizim gibi bir beşersiniz, evet evet... siz sadece yalancısınız!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz.. . Rahman da hiçbir şey inzal etmedi. . . Siz ancak yalan söylüyorsunuz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki, 'Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar: "Siz de bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

 • Progressive Muslims

  They replied: "You are but human beings like us, and the Almighty did not send down anything, you are only telling lies. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Said they: “You are only mortals like us; and the Almighty has not sent down anything. You only lie.”

 • Aisha Bewley

  They said, ‘You are nothing but human beings like ourselves. The All-Merciful has not sent down anything. You are simply lying.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "You are no more than human beings like us. The Most Gracious did not send down anything. You are liars."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "You are but human beings like us, and the Almighty did not send down anything, you are only telling lies."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They replied: "You are but human beings like us, and the Gracious did not send down anything, you are only telling lies."