Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dediler ki: "Biz, Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi zalim halk için bir fitne yapma."

فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّـنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَۙ
Fe kalu alallahi tevekkelna, rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin.
#kelimeanlamkök
1fekaluonlar da dediler kiقول
2ala
3llahiAllah'a
4tevekkelnagüvendikوكل
5rabbenaRabbimizربب
6la
7tec'alnabizi kılmaجعل
8fitnetenbir fitneفتن
9lilkavmitopluluğu içinقوم
10z-zaliminezalimlerظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar da dediler ki: "Sadece Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar da şöyle demişlerdi: "Yalnızca Allah'a güvendik. Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu için deneme konusu kılma!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki: "ALLAH'a güvendik. Efendimiz, bizi zalim halkın baskısına maruz bırakma."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dediler ki: "Biz, Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi zalim halk için bir fitne* yapma."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunun üzerine dediler ki "Biz Allah'a güvenip dayandık. Ey Rab! Bizi yanlışlar içindeki o topluluğa ezdirme.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Allah'a güvendik!" "Efendimiz! Haksızlık yapan toplumla bizi sınama!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun üzerine dediler ki: "Yalnızca Allah'a güvenip dayandık: Rabbimiz! Bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle yakardılar: "Yalnız Allah'a dayandık. Rabbimiz! Bizleri, zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: 'Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kılma.'

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar: "Biz Allah'a güvendik.Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavmin fitnesine düşürme!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun üzerine onlar da: "Biz güvenimizi Allah'a bağlamışız! Ey Rabbimiz, bizi zalim bir topluluğun elinde rüsvay etme!" dediler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar da, biz Allaha i'timad ettik, ya rabbena bizi o zalim kavmin fitnesine düşürme

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Allah'a dayandık, Rabbimiz bizi o zulmeden kavme fitne yapma (bizi onların işkencesiyle deneme)!

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Biz Tanrı'ya tevekkül ettik; rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne (konusu) kılma."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar da şöyle dediler: "Biz yalınız Allaha güvenib dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zaalimler güruhuna bir fitne (mevzuu) yapma".

 • İbni Kesir

  Onlar da dediler ki: Biz, Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbımız, bizi, o zalimler güruhu ile sınama.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Allah'a güvendik, "ey Rabbimiz! Bizi o zulmeden kavme fitne yapma"

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (85-86) Onlar da şöyle cevap verdiler: "Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme ve rahmetinle bizi o kafirler güruhundan kurtar!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Onlar da) dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik (El Vekiyl isminin özelliğine iman ettik, vekilimiz O'dur).. . Rabbimiz, bizi onların zulmüne alet etme!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki: "ALLAH'a güvendik. Rabbimiz, bizi zalim halkın baskısına maruz bırakma."

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dediler ki: "Biz, Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi zalim halk için bir fitne* yapma."

 • Progressive Muslims

  They said: "In God we put our trust. Our Lord, do not make us a test for the wicked people."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they said: “In God have we placed our trust.” — “Our Lord: make Thou not us a means of denial for the wrongdoing people,

 • Aisha Bewley

  They said, ‘We have put our trust in Allah. Our Lord, Do not make us a target for this wrongdoing people,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "We trust in GOD. Our Lord, save us from the persecution of these oppressive people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "In God we put our trust. Our Lord, do not make us a test for the wicked people."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "In God we put our trust. Our Lord, do not make us a test for the wicked people."