Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ey insanlar, işte Rabb'inizden size Hakk geldi. Doğru yolu kabul eden, kendisi için kabul etmiş olur. Sapkınlık eden de kendi aleyhine sapmış olur. Ve ben sizin vekiliniz değilim.

قُلْ يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَٓاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِه۪ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۚ وَمَٓا اَنَا۬ عَلَيْكُمْ بِوَك۪يلٍۜ
Kul ya eyyuhen nasu kad caekumul hakku min rabbikum, fe men ihteda fe innema yehtedi li nefsih, ve men dalle fe innema yadıllu aleyha, ve ma ene aleykum bi vekil.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ya eyyuhaey
3n-nasuinsanlarنوس
4kadmuhakkak
5ca'ekumusize gelmiştirجيا
6l-hakkuhakحقق
7min-den
8rabbikumRabbiniz-ربب
9femenikim
10htedahidayet bulursaهدي
11feinnemaşüphesiz
12yehtedihidayet bulmuşturهدي
13linefsihikendi yararınaنفس
14ve menve kim de
15dellesapıtırsaضلل
16feinnemaşüphesiz
17yedillusapıtmıştırضلل
18aleyhakendi aleyhine
19ve madeğilim
20enaben
21aleykumsizin üzerinize
22bivekilinbir vekilوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ey İnsanlar! Size Rabbinizden hak olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Ey insanlar! Rabbinizden size elbette gerçek gelmiştir. Kim doğru yola gelirse yalnızca kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa sadece kendi aleyhine sapmış olur.* Ben sizin üzerinize asla vekil (güven kaynağı) değilim."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Ey halk, Efendinizden size gerçek gelmiş bulunuyor. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi zararına sapar. Ben sizden sorumlu değilim."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ey insanlar, işte Rabb'inizden size Hakk* geldi. Doğru yolu kabul eden, kendisi için kabul etmiş olur. Sapkınlık eden de kendi aleyhine sapmış olur. Ve ben sizin vekiliniz* değilim.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Ey insanlar! Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendi için gelir. Kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinizde bir vekil* değilim."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ey insanlar! Kuşkusuz, Efendinizden, size gerçek gelmiştir. Artık, kim doğru yolu bulursa, yalnızca kendisi için doğru yolu bulmuş olur. Kim de saparsa, yalnızca kendi yitimine yönelik sapmış olur. Ben, sizin üzerinize denetmen değilim!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey peygamber)! De ki: "Ey insanlık ailesi! İşte size Rabbinizden hakikatin ta kendisi gelmiştir! Artık kim doğru yolu tercih ederse, hiç şüphesiz o bu tercihi kendisi için yapmış olacaktır; kim de (yoldan) saparsa, hiç şüphesiz onun sapma tercihi kendi aleyhine olacaktır: ama sizin tercihinizden dolayı sorumlu tutulan asla ben olmayacağım!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ey insanlar! Şu bir gerçek ki hak size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğruya yönelen kendi benliği için yönelir; sapan da kendi benliği aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ey insanlar, işte size Rabbinizden hak geldi. Artık hidayeti kabul eden kendi nefsi için kabul etmiş olur; sapkınlık eden de kendi aleyhine sapmış olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey Peygamber,) de ki: "Ey insanlar, şimdi size Rabbinizden hakikat (bilgisi) gelmiş bulunuyor artık. Bundan böyle her kim ki doğru yolu izlemeyi seçerse, bunu kendi lehine seçmiş olacaktır; ve her kim ki sapıklığı seçerse, yine bunu kendi aleyhine seçmiş olacaktır. Sizin davranışınızdan sorumlu değilim ben".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur'an) gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey insanlar! işte rabbınızdan size hak geldi, artık hidayeti kabul eden kendi nefsi için kabul etmiş olur, sapkınlık eden de kendi aleyhine sapmış olur: ve ben sizin üzerinize vekil değilim, de

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek geldi. Artık yola gelen, kendisi için gelir; sapan da kendi zararına sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim!"

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ey insanlar, size Rabbinizden hak gelmişdir. Artık kim hidayeti kabul ederse o, ancak kendi faidesi için hidayete ermiş, kim de saparsa o da yalınız kendi zararına sapmış olur. Ben sizin başınızda bir bekçi de değilim a"!

 • İbni Kesir

  De ki: Ey insanlar; size Rabbınızdan hak gelmiştir. Artık kim hidayeti kabul ederse; o, ancak kendi faydası için hidayete ermiş, kim de saparsa; kendi zararına sapmış olur. Ben, sizin başınıza bir bekçi değilim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ey İnsanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir. Doğru yola giren sadece kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına sapıtmıştır. Ben, sizin bekçiniz değilim.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ey insanlar! İşte Rabbiniz tarafından, hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de bu yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki, ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ey insanlar.. . Gerçek ki size Rabbinizden hakikat bilgisi gelmiştir! Artık kim hakikate yönelirse yalnızca kendi nefsi için yönelmiş olur; kim de saparsa sadece kendi nefsi aleyhine sapmış olur! Ben sizin Vekiyliniz (hakikatinizin şuurunuzdaki yönlendiricisi) değilim. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Ey halk, Rabbinizden size gerçek gelmiş bulunuyor. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi zararına sapar. Ben, sizden sorumlu değilim.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ey insanlar, işte Rabb'inizden size Hakk* geldi. Hidayeti kabul eden, kendisi için kabul etmiş olur. Sapkınlık eden de, kendi aleyhine sapmış olur. Ve ben sizin vekiliniz* değilim.

 • Progressive Muslims

  Say: "O people, the truth has come to you from your Lord, so whosoever is guided is being guided for himself, and whosoever is misguided will remain so, and I am not a caretaker over you. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “O mankind: the truth has come to you from your Lord; and whoso is guided, he is but guided for his soul; and whoso strays, he but strays against it; and I am not a guardian over you.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Mankind! the truth has come to you from your Lord. Whoever is guided is only guided for his own good. Whoever is misguided is only misguided to his detriment. I have not been set over you as a guardian.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Proclaim: "O people, the truth has come to you herein from your Lord. Whoever is guided is guided for his own good. And whoever goes astray, goes astray to his own detriment. I am not a guardian over you."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "O people, the truth has come to you from your Lord, so whoever is guided is being guided for himself, and whoever is misguided will remain so, and I am not a caretaker over you."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "O people, the truth has come to you from your Lord, so whosoever is guided is guided for himself, and whosoever is misguided is misguided against himself. I am not a caretaker over you."