Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'iniz, o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı; sonra arşa isteva etti. Bütün işlere yasalarını koydu. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi olamaz. İşte bu Rabb'iniz olan Allah'tır. Öyleyse O'na kulluk edin. Hala düşünüp öğüt almaz mısınız?

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَۜ مَا مِنْ شَف۪يعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِه۪ۜ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُۜ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
İnne rabbekumullahullezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin summesteva alel arşi yudebbirul emr, ma min şefiin illa min ba'di iznih, zalikumullahu rabbukum fa'buduh, e fe la tezekkerun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2rabbekumusizin Rabbinizربب
3llahuAllah'tır
4lleziki
5halekayarattıخلق
6s-semavatigökleriسمو
7vel'erdeve yeriارض
8fi
9sittetialtıستت
10eyyamingündeيوم
11summesonra
12stevakuşattıسوي
13ala
14l-arşiArş'ıعرش
15yudebbirudüzene koyduدبر
16l-emraişleriامر
17mayoktur
18minkimse
19şefiinşefaat edecekشفع
20illadışında
21min
22bea'diبعد
23iznihiO'nun izniاذن
24zalikumuişte budur
25llahuAllah
26rabbukumRabbiniz olanربب
27fea'buduhuO'na kulluk edinعبد
28efela
29tezekkeruneDüşünüp öğüt almaz mısınız?ذكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı devirde/evrede yaratan, sonra da arşın üzerinde hükmedip işleri yöneten Allah'tır. O'nun izni olmadan kimse kendiliğinden şefaat edemez. Rabbiniz Allah işte budur. O'na kulluk ediniz. Hala düşünmüyor musunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde (dönemde) yaratan,* sonra da her işi düzenleyip yöneterek arşa istiva* eden Allah'tır. O'nun izni olmadan kimse şefaatçi olamaz.* İşte O Rabbiniz Allah'tır. O'na kulluk edin! (Gerçeği) hatırlamıyor musunuz?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kuran Efendiniz (sahibiniz) ALLAH'tır. Her işi yönetir. İzni olmadan hiç kimse aracılık (şefaat) edemez. Efendiniz ALLAH budur, O'na hizmet edin. Öğüt almaz mısınız?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'iniz, o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde* yarattı; sonra arşa isteva* etti. Bütün işlere yasalarını koydu. O'nun izni* olmadan hiçbir şefaatçi olamaz.* İşte bu Rabb'iniz olan Allah'tır. Öyleyse O'na kulluk edin. Hala düşünüp öğüt almaz mısınız?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizin Rabbiniz* Allah'tır; gökleri ve yeri altı günde* yaratmış sonra yönetime (arşa) geçmiştir. İşleri çekip çeviren O'dur. Şefaat* edecek olan, ancak O'nun izninden sonra edebilir. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Siz O'na kul olun. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Efendiniz Allah, gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır. Sonra, egemen bir erk oluşturarak tüm işleri yönetmektedir. O'nun izni olmadıkça, hiç kimse ara buluculuk yapamaz. Efendiniz Allah, işte böyledir. Artık, O'na hizmet edin. Yine de düşünmüyor musunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kuşkusuz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı devrede yaratan; ve sınırsız güç ve kudret makamına kurulup varlığı yöneten Allah'tır. O'nun izni olmadan kimse şefaatçi olamaz. İşte bu (niteliklere sahip) olan Allah'tır sizin Rabbiniz; artık yalnız O'na kulluk edin: Hala öğüt almayacak mısınız?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine egemenik kurup iş ve oluşu çekip çeviren Allah'tır. O'nun izni olmadıkça hiçbir şefaatçı devreye giremez. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz. Artık O'na kulluk/ibadet edin. Düşünüp anlamıyor musunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'ı hakimiyeti altına aldı. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaat edemez; işte Rabbiniz bu vasıfların sahibi olan Allah'tır! O halde O'na ibadet ediniz! Artık düşünmez misiniz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede yaratan, sonra da kudret ve egemenlik makamına geçip varlığı yöneten Allah'tır. O'nun izni olmadıkça, araya girip kayıracak kimse yoktur. İşte böyledir sizin Rabbiniz: öyleyse (yalnızca) O'na kulluk edin: artık bunu (iyice) aklınızda tutmayacak mısınız?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbınız o Allahdır ki Gökleri ve Yeri altı günde olarak yarattı sonra Arş üzerine istiva buyurdu emri tedbir ediyor hiç şefaatçi yok ancak onun izninden sonra, işte bu evsafın sahibi Allahdır rabbınız, o halde ona ibadet ediniz, artık düşünmez misiniz!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a istiva etti (kuruldu). Emri tebdir (buyruğunu) icra eder (yaratıklarını yönetir). O'nun izni olmadan hiç kimse şefa'at edemez. İşte Rabbiniz Allah budur. O'na kulluk edin, düşünmüyor musunuz?

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz sizin rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, buyruğu evirip çeviren / yöneten / yönlendiren Tanrı'dır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte rabbiniz olan Tanrı budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra (emri) arş üzerinde hükümran olan (her) işi (yerli yerinde) tedbir (ve idare) edegelendir. (Onun indinde) hiç bir kimse şefaatçi olamaz. Meğer ki kendisinin izninden sonra ola. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur (Başkası değil). O halde (birliğini tanıyarak) Ona kulluk edin. (Bunca delillere rağmen) artık iyice düşünüb ibret almaz mısınız?

 • İbni Kesir

  Doğrusu sizin Rabbınız, gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra Arş'a hükmeden Allah'tır. İşi düzenler. İzni olmadıktan sonra kimse şefaat edemez. İşte Rabbınız Allah budur. O'na kulluk edin. Öğüt dinlemez misiniz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz, Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa hükmeden, işi düzenleyen Allah'tır. İzni olmadan kimse şefaat edemez. işte sizin Rabbiniz Allah budur. O'na kulluk edin, öğüt dinlemiyor musunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O'nun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu vasıflara sahib olan Allah'tır. Öyleyse O'nu bir tanıyarak, yalnız O'na ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak Rabbiniz O Allah'tır ki, semalar ve arzı altı aşamalı bir süreçte yarattı; sonra Arş'a istiva etti (Esma'sından yarattığı bu alemlerde gene dileğince hükümran olarak tedbir {idare} etti - {Arş; deruni manada, tüm varlığın tekillik boyutudur. A. H. }), Hükmü üzere tedbir (idare - her an yeni şe'nde olarak) oluyor! Hiç kimse bir diğerine şefaat edemez, şefaat edilecek olanın "HU"viyetindeki (yaratılış amacına göre oluşmuş Esma bileşimi) elvermedikçe! İşte budur Rabbiniz olan Allah! O halde O'na kulluğunuzun farkındalığına erin! Hala derinliğine düşünmeyecek misiniz?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kuran Rabbiniz (sahibiniz) ALLAH'tır. Her işi yönetir. İzni olmadan hiç kimse aracılık (şefaat) edemez. Rabbiniz ALLAH budur, O'na kulluk edin. Öğüt almaz mısınız?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'iniz, o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde* yarattı; sonra arşa istva* etti. Bütün işlere yasalarını koydu. O'nun izni olmadan* hiçbir şefaatçi olamaz. İşte bu Rabb'iniz olan Allah'tır. Öyleyse O'na kulluk edin. Hala düşünüp öğüt almaz mısınız?

 • Progressive Muslims

  Your Lord is God who created the heavens and the Earth in six days, then He settled over the throne; He handles all affairs. There is no intercessor except after His leave. Such is God your Lord, so serve Him. Would you not remember

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Your Lord is God, who created the heavens and the earth in six days, then established Himself upon the Throne, directing the matter. There is no intercessor save after His leave; that is God, your Lord, so serve Him. Will you then not take heed!

 • Aisha Bewley

  Your Lord is Allah, Who created the heavens and the earth in six days and then established Himself firmly on the Throne. He directs the whole affair. No one can intercede except with His permission. That is Allah your Lord, so worship Him. Will you not pay heed?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Your only Lord is GOD; the One who created the heavens and the earth in six days, then assumed all authority. He controls all matters. There is no intercessor, except in accordance with His will. Such is GOD your Lord. You shall worship Him. Would you not take heed?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Your Lord is God who has created the heavens and the earth in six days, then He settled upon the Throne; He manages all affairs. There is no intercessor except after His permission. Such is God your Lord, so serve Him. Would you not remember?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Your Lord is God who created the heavens and the earth in six days, then He settled over the throne; He handles all affairs. There is no intercessor except after His leave. Such is God your Lord, so serve Him. Would you not take heed?