Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İçlerinden birine: "İnsanları uyar ve iman edenlere Rabb'leri katında gerçek üstünlük makamı olduğunu haber ver!" diye vahyetmemiz, şaşılacak bir şey mi ki Kafirler: "Bu apaçık bir büyücüdür." dediler.

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً اَنْ اَوْحَيْنَٓا اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْۜ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُب۪ينٌ
E kane linnasi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirin nase ve beşşirillezine amenu enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kalel kafirune inne haza le sahırun mubin.
#kelimeanlamkök
1ekanemı geldi?كون
2linnasiinsanlaraنوس
3acebentuhafعجب
4en
5evhaynavahyetmemizوحي
6ila
7raculinbir adamaرجل
8minhumiçlerinden
9endiye
10enziriuyarsınنذر
11n-naseinsanlarıنوس
12ve beşşirive müjdelesinبشر
13ellezinekimselere
14amenuiman edenlereامن
15enne(ki) şüphesiz
16lehumonlar için vardır
17kadememakamıقدم
18sidkindoğrulukصدق
19indekatındaعند
20rabbihimRableriربب
21kaledediler kiقول
22l-kafirunekâfirlerكفر
23inneşüphesiz
24hazabu
25lesahirunbir büyücüdürسحر
26mubinunapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçlerinden birine, "İnsanları uyar, iman edenlere de kendileri için Allah katında yüksek bir doğruluk derecesi bulunduğunu müjdele!" diye vahiy göndermemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? İnkar edenler, "Bu adam açık bir büyücüdür" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçlerinden bir adama "İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için (yüksek) bir doğruluk makamı* olduğunu müjdele!" diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler "Bu elbette apaçık bir büyücüdür"*dediler!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden bir adama: "İnsanları uyar ve iman edenlere Efendi'leri katında önemli bir yere sahip olduklarını müjdele" diye vahiy etmemiz halka garip mi geliyor? İnkarcılar, "Bu, apaçık bir büyücüdür" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İçlerinden birine: "İnsanları uyar ve iman edenlere Rabb'leri katında gerçek üstünlük makamı olduğunu haber ver!" diye vahyetmemiz, şaşılacak bir şey mi ki Kafirler*: "Bu apaçık bir büyücüdür." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçlerinden bir kişiye: "İnsanları uyar ve inanıp güvenenlere, özü sözü doğru kişiler sınıfına çıkma müjdesi ver" diye vahiy etmemiz onlara çok mu tuhaf geldi ki ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler): "Bu, tam bir büyücüdür" dediler?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendi aralarından bir adama; "İnsanları uyar ve Efendilerinin katında, inanca çağırılanlar için bir doğruluk konumunun varlığını, sevinçli bir haber olarak onlara ver!" diyerek bildirmemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi? Nankörlük edenler, şöyle dediler: "Aslında, kesinlikle apaçık bir büyücü bu!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne yani, kendi aralarından bir kişiye "İnsanları uyar; ve Rableri katındaki şeref, itibar ve dürüstlük (yarışında) iman edenlerin diğer herkesten öne geçtiğini müjdele!" diye vahyetmemiz insanların garibine mi gitti? Küfre gömülüp gidenler (bir de utanmadan) "Dikkat edin! Bu var ya bu, düpedüz bir sihirbazdır!" dediler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "İnsanları uyar, iman edenlere de kendileri için Allah katında yüksek bir doğruluk derecesi bulunduğunu müjdele" diye içlerinden bir er kişiye vahiy göndermemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi? Küfre batanlar: "Bu adam açık bir büyücüdür." dediler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve iman edenlere, muhakkak kendileri için Rableri katında 'gerçek bir makam' olduğunu müjde ver" diye vahyetmemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi? İnkar edenler: "Gerçekten bu, açıkça bir büyücüdür" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlar için, içlerinden bir ere: "Bütün insanları uyar ve iman edenleri müjdele; kendileri için Rablerinin katında yüce bir mertebe var!" diye vahyedişimiz hiç duyulmadık şaşılacak birşey mi oldu ki, kafirler: "Kesinlikle bu bir sihirbazdır!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendi içlerinden birine, "Bütün insanlığı uyar; imana erişenlere, her bakımdan içtenlikli ve dürüst olmakla Rablerinin katında öteki herkesten ileri geçtiklerini müjdele" diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti? (Yalnızca) hakkı inkar edenler, "Bakın, bu (adam) düpedüz bir büyücü!" derler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, "Bu elbette apaçık bir sihirbazdır" dediler?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlar için, içlerinden bir ere bütün insanları inzar et ve iyman edenleri müjdele: kendileri için rablarının nezdinde bir "kademi sıdk" var, diye vahyedişimiz hiç işitilmedik bir acibemi oldu? kafirler her halde bu bir sahır dediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve inananlara, Rableri katında kendileri için bir doğruluk kademesi bulunduğunu müjdele!" diye vahyettiğimiz, insanlara tuhaf mı geldi? kafirler: "Bu, apaçık bir büyücüdür." dediler.

 • Gültekin Onan

  İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve inananlara, muhakkak kendileri için rableri katında 'gerçek bir makam' olduğunu müjde ver" diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? Kafirler: "Gerçekten bu, açıkça bir büyücüdür" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "İnsanları (hakkın ukubetleriyle) korkut, iman edenlere Rableri indinde kendileri için muhakkak bir kademi sıdk olduğunu müjdele" diye içlerinden bir ere (peygambere) etdiğimiz vahy insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler: "Bu, şeksiz, şübhesiz ve apaçık bir sihirbazdır" dedi (ler)?

 • İbni Kesir

  İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere Rabbları katında yüksek bir makam olduğunu müjdele, diye vahyettiğimiz insanların tuhafına mı gitti ki kafirler: Bu, apaçık bir büyüdür, dediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İçlerinden bir adama: -İnsanları uyar, iman edenlere Rab'leri katında yüksek makamlar olduğunu müjdele! diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti ki, kafirler: -Bu açıkça bir büyücüdür, dediler?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "İnsanları uyar! Müminlere, Rab'lerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele!" diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti?Onun için mi kafirler: "Besbelli ki bu, sihirbazın teki!" dediler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İçlerinden bir ricale: "İnsanları uyar ve iman edenlere de kendileri için Rableri indinde Kadem-i Sıdk (Esma açığa çıkışından gelen bir şekilde tasdik) olduğunu müjdele!" diye vahyetmemiz, insanlar için çok şaşkınlık oluşturacak bir şey mi oldu? Hakikat bilgisini inkar edenler: "Muhakkak ki bu (adam) apaçık bir büyücüdür" dediler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden bir adama: 'İnsanları uyar ve inananlara Rab'leri katında önemli bir yere sahip olduklarını müjdele,' diye vahyetmemiz halka garip mi geliyor? İnkarcılar, 'Bu, apaçık bir büyücüdür,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İçlerinden birine: "İnsanları uyar ve iman edenlere Rabb'leri katında gerçek üstünlük makamı olduğunu müjdele!" diye vahyetmemiz, şaşılacak bir şey mi ki gerçeği yalanlayan nankörler: "Bu apaçık bir büyücüdür." dediler.

 • Progressive Muslims

  Is it a surprise for the people that We would inspire a man from amongst them: "Warn mankind and give good news to those who believe, that they will have a footing of truth with their Lord. " The rejecters said: "This is clearly magic!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Was it a wonder to men that We revealed to a man among them: “Warn thou men, and bear thou glad tidings to those who heed warning, that they have a precedence of honour in the sight of their Lord”? The false claimers of guidance say: “This is an obvious sorcerer.”

 • Aisha Bewley

  Do people find it so surprising that We should reveal to a man among them: ‘Warn mankind and give good news to those who have iman that they are on a sure footing with their Lord’? The kafirun say, ‘This is downright magic!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Is it too much of a wonder for the people that we inspired a man like them? He (was inspired to say), "You shall warn the people, and give good news to those who believe that they have attained a position of prominence at their Lord." The disbelievers said, "This is a clever magician!"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Is it a surprise for the people who We inspired a man from among them: "Warn the people and give good news to those who believe, that they will have a footing of truth with their Lord." The rejecters said: "This is clearly magic!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Is it a surprise for the people that We would inspire a man from amongst them: "Warn people and give good news to those who acknowledge, that they will have a footing of truth with their Lord." The ingrates said, "Evidently, this is a magician!"