Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın sözü haktır. O, mahlukatı önce yaratır, sonra iman edip salihatı yapanlara adaletle karşılık vermek için tekrar yaratır. Kafirler ise küfürlerinden dolayı, kaynar sudan içecek ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَم۪يعاًۜ وَعْدَ اللّٰهِ حَقاًّۜ اِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُع۪يدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِۜ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
İleyhi merciukum cemia, va'dallahi hakka, innehu yebdeul halka summe yuiduhu li yecziyellezine amenu ve amilus salihati bil kıst, vellezine keferu lehum şerabun min hamimin ve azabun elimun bima kanu yekfurun.
#kelimeanlamkök
1ileyhiO'nadır
2merciukumdönüşüرجع
3cemianhepinizinجمع
4vea'devaadiوعد
5llahiAllah'ın
6hakkangerçektirحقق
7innehuO'dur
8yebdeuilk kez başlatanبدا
9l-halkayaratmayıخلق
10summesonra
11yuiyduhuonu tekrarlayanعود
12liyecziyekarşılıklarını vermek üzereجزي
13ellezinekimselere
14amenuiman eden(lere)امن
15ve amiluve ameller işleyen(lere)عمل
16s-salihatisalihصلح
17bil-kistiadaletli bir şekildeقسط
18vellezineve kiimselere
19keferuinkâr eden(lere)كفر
20lehumvardır
21şerabunbir içecekشرب
22min-dan
23hamiminkaynar su-حمم
24ve azabunve bir azapعذب
25elimunacıklıالم
26bimadolayı
27kanuolmalarındanكون
28yekfuruneinkâr ediyor(lar)كفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Doğrusu O, önce yaratmaya başlar, sonra inanıp yararlı iş yapanları adaletle ödüllendirmek için yaratmayı tekrarlar. İnkarcılara, inkar etmelerinden dolayı kızgın bir içecek ve acıklı bir azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü yalnızca O'nadır. Şüphesiz ki O, yaratılanları önce (yoktan) yaratır; sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle karşılık vermek için (onları mahşerde) yeniden yaratır. Kâfir olanlara gelince, inkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, ALLAH'ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece Gerçeği onaylayıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın sözü haktır. O, mahlukatı* önce yaratır, sonra iman edip salihatı yapanlara* adaletle karşılık vermek için tekrar yaratır. Kafirler* ise küfürlerinden dolayı, kaynar sudan içecek ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dönüp topluca huzuruna varacağınız O'dur. Bu, Allah'ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır, sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kafirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap ile karşılanacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Tümünüz, O'na döneceksiniz. Allah'ın sözünü verdiği gerçektir. O, yaratılışı başlatır; sonra, inanmış olarak erdemli edimler yapanları adaletle ödüllendirmek için tekrarlar. İnkar edenlere ise nankörlük ettikleri için, kaynar sudan bir içecek ve acı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hepinizin dönüşü O'nadır; (bu) Allah'ın gerçekleşmesi kaçınılmaz vaadidir. Çünkü O, insanı yaratmaya başladıktan sonra onun yaratılışını sürdürüyor ki; iman edip de ıslah edici iyi şeyler yapanları hak ettiklerinden fazlasıyla ödüllendirsin. İnkarda ısrar edenlere gelince: inkarda direnişleri nedeniyle, yudum yudum içecekleri kavurucu bir pişmanlık ve can yakıcı bir azap onları bekleyecek.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda çıkarır ki, iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın va'di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkar edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Dönüşünüz hep O'nadır! Allah'ın va'di haktır. Çünkü O, yoktan var ediyor, sonra iman edip iyi işler yapan kimseleri adalet ölçüsü ile mükafatlandırmak için, geri döndürecektir. Küfredenlere ise inkarda bulunmaları yüzünden kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hepiniz topluca O'na döneceksiniz: bu Allah'ın, gerçekleşmesi kaçınılmaz olan sözüdür, çünkü O (insanı) bir kere yarattıktan sonra buna sonuna kadar devam ediyor ki, imana erişip iyi ve yararlı işler, eylemler ortaya koyanları adaletle ödüllendirsin. Hakkı inkara yeltenenleri ise, hakkı inat ve ısrarla reddetmelerinden ötürü yakıcı bir umutsuzluk içkisi ve can yakıcı bir azap beklemektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Allah, bunu bir gerçek olarak va'detmiştir. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dönüşünüz hep onadır: hakka Allahın va'di, çünkü o iptida halkediyor sonra onu geri çevirecek, iyman edip iyi iyi işler yapan kimselere adaletle karşılık vermek için, küfredenlere ise hamimden bir şarap ve elim bir azap var, küfrettikleri için.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hepinizin dönüşü, O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. O, yaratmağa başlar, sonra inanıp iyi işler yapanlara adaletle karşılık vermek için yeniden yaratır. İnkar edenlere gelince, küfürlerinden dolayı onlara kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Tanrı'nın vaadi bir gerçektir. İnanıp salih amellerde bulunanlara adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. Küfredenler ise, küfürleri dolayısıyla; onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hepimizin dönüşü ancak Onadır. Allah (bunu size) bir gerçek olarak va'd etmişdir. Halkı ibtida dirilten, sonra iman edib de iyi iyi amel (ve hareket) de bulunanlara adaletiyle mükafat etmek için (yine kendisine) geri çevirecek olan şübhesiz ki Odur. Kafirler için ise, küfürlerinde ayak dayar olmaları yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azab vardır.

 • İbni Kesir

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Doğrusu O, yaratmaya başlar, sonra iman edip iyi amel işleyenlere adaletle karşılık vermek için onu tekrar eder. Küfredenlere de; küfreder olmalarından dolayı kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın vadi haktır. O, yaratmayı başlatır. Sonra da iman edip, doğruları yapanları adaletle mükafatlandırmak için yeniden diriltir. Kafirlere gelince, kafirlik yaptıkları için onlara kızgın bir içecek ve can yakan bir ceza vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin O yaratır.(Yoktan yaratan yaratıcı), öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kafirlere ise, dini inkar ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hepiniz topluca O'na rücu edeceksiniz (O'na rücu; mekansal değil boyutsal olur; hakikatinde müşahede anlamında).. . Allah'ın, kesin uygulayacağıdır bu! Muhakkak ki O, halkı ibda eder (Esma'sından Mubdi' ismi anlamına göre, tüm yaratılmışları, muradı doğrultusunda topluca ve birimselliksiz yaratır; "ORİJİN BENLİK"), sonra (birimsellik boyutunda) iman edip imanın gereği fiilleri açığa çıkaranları (OLUŞMUŞ BENLİK) hak ettiklerine göre cezalandırmak (yani kendisinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşatmak) için onu birimsel kişiliğine ("KAF" harfiyle işaret edilen "OLUŞMUŞ "BEN"liği {RUHUNU}) iade eder (aslına rücu aşamasından sonra Esma'sındaki Muıyd ismi anlamına göre). . . Hakikat bilgisini inkar edenlere gelince, küfürlerinin sonucu olarak bir kaynar sudan içerler ve acı bir azap yaşarlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, ALLAH'ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece inanıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın sözü haktır. O, mahlukatı* önce yaratır, sonra iman edip salihatı yapanlara* adaletle karşılık vermek için tekrar yaratır. Gerçeği yalanlayıp nankörlük edenler ise küfürlerinden dolayı, kaynar sudan içecek ve onlara can yakıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  To Him is your return, all of you, for God's promise is true. He initiates the creation then He returns it to recompense with justice those who believed and did good work. As for those who rejected, they will have a boiling drink, and a painful retribution for what they had rejected.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Unto Him is your return all together — the promise of God in truth. He begins creation, then He repeats it that He might reward those who heed warning and do righteous deeds with equity. And those who ignore warning will have a drink of scalding water and a painful punishment for what they denied.

 • Aisha Bewley

  Each and every one of you will return to Him. Allah’s promise is true. He brings creation out of nothing and then regenerates it so that he can repay with justice those who had iman and did right actions. Those who were kafir will have a drink of scalding water and a painful punishment because of their kufr.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  To Him is your ultimate return, all of you. This is GOD's truthful promise. He initiates the creation, then repeats it, in order to reward those who believe and lead a righteous life, equitably. As for those who disbelieve, they incur hellish drinks, and a painful retribution for their disbelieving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  To Him is your return, all of you, for the promise of God is true. He initiates the creation then He returns it; to recompense with justice those who have believed and have done good works. As for those who have rejected, they will have a boiling drink, and a painful retribution for what they had rejected.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To Him is your return, all of you, for God's promise is true. He initiates the creation then He repeats it to recompense with justice those who acknowledged and did good work. As for those who rejected, they will have a boiling drink, and a painful retribution for what they had rejected.