Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? İşitme ve görme gücünü veren kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyen kimdir?" Diyecekler ki: "Allah'tır." O halde, "O'na karşı takvalı olmayacak mısınız?" de.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَۜ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ
Kul men yerzukukum mines semai vel ardı emmen yemlikus sem'a vel ebsare ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve men yudebbirul emr, fe se yekulunallah, fe kul e fe la tettekun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2menkimdir?
3yerzukukumsizi rızıklandıranرزق
4mine
5s-semaigöktenسمو
6vel'erdive yerdenارض
7emmenyahut kimdir?
8yemlikusahip olanملك
9s-sem'akulaklaraسمع
10vel'ebsarave gözlereبصر
11ve menve kimdir?
12yuhricuçıkaranخرج
13l-hayyediriyiحيي
14mine-den
15l-meyyitiölü-موت
16ve yuhricuve çıkaranخرج
17l-meyyiteölüyüموت
18mine-den
19l-hayyidiri-حيي
20ve menve kimdir?
21yudebbirudüzene koyanدبر
22l-emraişleriامر
23feseyekulunediyeceklerقول
24llahuAllah
25fekulde kiقول
26efelaöyleyse
27tettekunesakınmıyor musunuz?وقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Size gökten ve yerden kim rızık veriyor, ya da gözleri ve kulakları yaratan, koruyan kim? Kim çıkarıyor ölüden diriyi ve kim çıkarıyor diriden ölüyü? İşi kim idare ediyor?" Hemen "Allah" diyecekler. De ki: "Hala sakınmıyor musunuz?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Veya işitme (duyu)suna ve gözlere kim hâkim bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor; diriden ölüyü kim çıkarıyor? (Her türlü) işi kim idare ediyor?" Hemen "Allah" diyecekler.* De ki: "(Hâlâ) takvâlı (duyarlı) olmayacak mısınız?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? İşitme ve görme duyularınızı kim kontrol ediyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Tüm işleri kim yönetiyor?" "ALLAH" diyecekler. De ki: "Öyleyse neden erdemli davranmıyorsunuz?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? İşitme ve görme gücünü veren kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyen kimdir?"* Diyecekler ki: "Allah'tır." O halde, "O'na karşı takvalı* olmayacak mısınız?" de.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Desen ki "Size gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma (basiret) özelliklerinize hakim olan kim?Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?" "Allah'tır" diyeceklerdir. De ki "Hiç çekinmez misiniz?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Hem gökten hem de yeryüzünden size geçimlikler veren kimdir? Duyma ve görme yetinizin egemeni kimdir? Diriyi ölüden; ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Tüm işleri yöneten kimdir?" O zaman, şöyle diyecekler: "Allah!" De ki: "Yine de sorumluluk bilincine erişmeyecek misiniz?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey Peygamber)! De ki: "Göğün ve yerin ürünleriyle sizi rızıklandıran kimdir? Peki, işitme ve görme duyularınız üzerinde kim mutlak söz sahibidir? Dahası kimdir ölüden diriyi çıkaran? Ve diriden ölüyü çıkaran kim? Ya bir düzen içerisinde devinen bütün bir varlığa talimatı kim veriyor? Derhal diyecekler ki: "(Elbette) Allah!" O halde sen de (onlara) de ki: "Hala sorumsuzca davranmayı sürdürecek misiniz?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sor: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya o işitme gücünün ve gözlerin sahibi kim? Kim çıkarıyor ölüden diriyi ve kim çıkarıyor diriden ölüyü? Kim çekip çeviriyor iş ve oluşu?" Hemen, "Allah!" diyecekler. De ki: "Hala kendinize gelmiyor musunuz?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O kulak ve gözlerin sahibi kim? Kim ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de ölüyü çıkarıyor? Kim bütün işleri düzenliyor?" Hemen diyecekler: "Allah!" De ki: "O halde (O'nun azabından) sakınmaz mısınız?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Sizi göğün ve yerin ürünleriyle rızıklandıran kimdir? Yahut kimdir, işitme ve görme yetisi üzerinde mutlak egemen olan? Kimdir, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran? Ve (yine) kimdir var olan her şeyi çekip çeviren?" Şüphesiz, diyecekler ki: "(Elbette) Allah!" Öyleyse, de ki: "Peki, O'na karşı artık gereken duyarlığı göstermeyecek misiniz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde, Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: size gökten ve yerden kim rızk veriyor? Ya o sem' u ebsar kimin milki bulunuyor? Ve kim o ölüden diri çıkarıyor ve diriden ölü çıkarıyor? Ve emri kim tebdir ediyor? Derhal diyecekler ki Allah, de ki, o halde sakınmaz mısınız?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da o kulak(lar)ın ve gözlerin sahibi kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kim buyruğu(nu) yürütüyor (kainatı yönetiyor)?" "Allah." diyecekler. "O halde, korunmuyor musunuz?" de.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızk veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve buyruğu evirip çeviren / yöneten / yönlendiren kimdir? Onlar: "Tanrı" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) de ki: "Size gökden ve yerden rızık veren kim? O kulaklara ve gözlere (onların hilkat ve hizmetlerine) malik (ve haakim) olan kim? Ölüden diriyi kim çıkarıyor, diriden ölüyü kim çıkarıyor? (Hülasa) işi (kainatın ve hilkatin bütün umurunu) kim tedbir (ve idare) ediyor"? Derhal diyecekler ki: "Allah". De ki: "O halde (onun ıkaabından) sakınmaz mısınız?

 • İbni Kesir

  De ki: Gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlere kim hükmeder? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir? Onlar: Allah'tır, diyecekler. O halde O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız? de.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlere hükmeden kimdir? ölüden diriyi çıkaran; ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir? Onlar: -Allah'tır! diyecekler. -O halde O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız? de.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: Kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran?Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan?Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran. Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten. "Allah!" diyecekler, duraksamadan:De ki: "O halde sakınmaz mısınız O'nun cezasından?"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Müşriklere) de ki: "Sizi semadan ve arzdan kim rızıklandırıyor? Yahut işitme ve görme kuvvelerinin sahibi kim? Ölüden (ölü hükmündeki kendini sırf beden sanma yaşamından) diriyi (Hayy olanın Esma'sıyla diri olduğu bilincini) kim çıkarıyor ve diriden (Hakikati itibarıyla diri iken) ölüyü (kendi veya karşısındakinin hakikatini görememe veya kendini sırf beden olarak kabullenip, toprak olup yok olacağını sanma halini) kim oluşturuyor? Kim Hükmü tedbir ediyor?".. . "Allah" diyecekler. . . De ki: "O halde niye korunanlardan olmuyorsunuz?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki, 'Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? İşitme ve görme duyularınızı kim kontrol ediyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Tüm işleri kim yönetiyor?' 'ALLAH,' diyecekler. De ki: 'Öyleyse neden erdemli davranmıyorsunuz?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Sizleri gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? İşitme ve görme gücünü veren kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyen kimdir?" Diyecekler ki: "Allah'tır." O halde, "O'na karşı takvalı olmayacak mısınız!" de.

 • Progressive Muslims

  Say: "Who provides for you from the sky and the land Who possesses the hearing and the eyesight, and who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and who controls all affairs" They will Say: "God. " Say: "Will you not be righteous!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Who provides for you from the heaven and the earth?” If He who owns the hearing and the sight, and He who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living, and He who directs the matter — then will they say: “God” — then say thou: “Will you then not be in prudent fear!”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Who provides for you out of heaven and earth? Who controls hearing and sight? Who brings forth the living from the dead and the dead from the living? Who directs the whole affair?’ They will say, ‘Allah. ’ Say, ‘So will you not have taqwa?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Who provides for you from the heaven and the earth? Who controls all the hearing and the eyesight? Who produces the living from the dead, and the dead from the living? Who is in control of all things?" They would say, "GOD." Say, "Why then do you not observe the commandments?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Who provides for you from the heavens and the earth? Who possesses the hearing and the eyesight? And who brings the living out from the dead and brings the dead out from the living? And who manages all affairs?" They will say: "God." Say: "Will you not be righteous!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Who provides for you from the sky and the land? Who possesses the hearing and the eyesight? Who brings forth the living from the dead and brings forth the dead from the living? Who controls all affairs?" They will say, "God." Say, "Why then you do not show awareness!"