Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte bu gerçek Rabb'iniz Allah'tır. Hakikatten sonra sapkınlıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُونَ
Fe zalikumullahu rabbukumul hakk, fe maza ba'del hakkı illed dalal, fe enna tusrafun.
#kelimeanlamkök
1fezalikumuişte budur
2llahuAllah
3rabbukumusizin Rabbiniz olanربب
4l-hakkugerçekحقق
5femazane vardır?
6bea'dedışındaبعد
7l-hakkigerçeğinحقق
8illabaşka
9d-delalusapıklıktanضلل
10feennaöyleyse nasıl?اني
11tusrafunedöndürülüyorsunuzصرف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte O, gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan sonra sapıklıktan ne kalır ki? O halde nasıl döndürülüyorsunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık gerçek(ler)den sonra sapkınlıktan başka ne kalır ki!* Nasıl da (sapkınlığa) döndürülüyorsunuz!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte Gerçek Efendiniz ALLAH budur. Öyleyse gerçeği terk ettikten sonra sapıklıktan başka ne kalır? Nasıl da çevriliyorsunuz?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte bu gerçek Rabb'iniz Allah'tır. Hakikatten sonra sapkınlıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizin gerçek Rabbiniz* olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden hale sokuluyorsunuz?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek Efendiniz Allah, işte böyledir. Gerçekten sonra, sapkınlıktan başka artık ne kalır? Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Halbuki, işte bu Allah'tır sizin gerçek ve tek Rabbiniz! Şimdi söyler misiniz: hakikati çıkarırsanız, geriye sapıklıktan başka ne kalır? Buna rağmen, nasıl oluyor da (hakikate) böylesine mesafeli durabiliyorsunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte bu Allah'tır sizin Hak Rabbiniz. Hak'tan sonra, sapıklıktan başka ne kalır ki? Peki, nasıl oluyor da yüz geri döndürülüyorsunuz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hala çevriliyorsunuz?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte O Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne vardır? O halde (sapıklığa) nasıl çevriliyorsunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Hem de) O'nun, sizin rabbiniz Allah olduğunu, mutlak ve nihai hakikat olduğunu bildiğiniz halde! Çünkü, hakikat (terk edildik)ten sonra, geriye sapıklıktan başka ne kalır? Öyleyse, hakikati nasıl gözden kaçırabilirsiniz?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde, nasıl oluyor da (Hak'tan) döndürülüyorsunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte o Allah, sizin hak rabbınız; haktan sonra da dalalden başka ne vardır? O halde nasıl çevrilirsiniz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne var? Öyleyse nasıl (hak'tan sapıklığa) çevriliyorsunuz?

 • Gültekin Onan

  İşte bu, sizin gerçek rabbiniz olan Tanrı'dır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hala çevriliyorsunuz?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte bu (nları yapan) sizin gerçek Rabbiniz olan Allahdır. Artık hakdan (ayrıldıkdan) sonra Sapıklıkdan başka ne kalır O halde nasıl olub da (bunca bürhanlara rağmen imandan) döndürülüyorsunuz?

 • İbni Kesir

  İşte gerçek Rabbınız olan Allah budur. Haktan sonra dalaletten başka ne vardır? O halde nasıl çevriliyorsunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte gerçek Rabbiniz Allah budur. Haktan sonra dalaletten başka ne vardır? O halde nasıl sırt çeviriyorsunuz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde, dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte Allah! Hak olan Rabbiniz.. . Gerçek olan dışında kabulleneceğiniz, dalalden (sapık fikirden) başka ne olabilir? (O halde) nasıl saparsınız?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte Gerçek Rabbiniz ALLAH budur. Öyleyse gerçekten (yüz çevirmenizden) sonra sapıklıktan başka ne kalır? Nasıl da (bunları düşünmekten) çevriliyorsunuz?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte O, gerçek Rabb'iniz Allah'tır. Haktan sonra sapkınlıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz?

 • Progressive Muslims

  Such is God, your true Lord. So what is after the truth except straying! Why then do you turn away

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For that is God, your Lord, the Truth; then what is there after the truth but error? How then are you diverted?

 • Aisha Bewley

  That is Allah, your Lord, the Truth, and what is there after truth except misguidance? So how have you been distracted?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Such is GOD, your rightful Lord. What is there after the truth, except falsehood? How could you disregard all this?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Such is God, your true Lord. So what is after the truth except straying! Why then do you turn away?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Such is God, your true Lord. So what is after the truth except straying! How then you are turned away!