Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte orada, herkes ne yapmışsa onu bulur. Gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülmüş olarak. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolurlar.

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَٓا اَسْلَفَتْ وَرُدُّٓوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰيهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۟
Hunalike teblu kullu nefsin ma eslefet ve ruddu ilallahi mevlahumul hakkı ve dalle anhum ma kanu yefterun.
#kelimeanlamkök
1hunalikeişte orada
2tebluhesabını verirبلو
3kulluherكلل
4nefsincanنفس
5ma
6eslefetönceden işlemiş olduğununسلف
7ve rudduve döndürülmüşlerdirردد
8ila
9llahiAllah'a
10mevlahumumevlaları olanولي
11l-hakkigerçekحقق
12ve delleve kaybolmuşturضلل
13anhumkendilerinden
14maşeyler ise
15kanuolduklarıكون
16yefteruneuyduruyor(lar)فري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte orada herkes, geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gider.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Orada herkes geçmişte yaptıklarını karşısında bulacaktır. (Artık) onlar gerçek sahipleri* olan Allah'a döndürülmüş (olacaklar)dır. Uydurmakta oldukları şeyler (putlar) da onlardan kaybolup gitmiş (olacak)tır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte orada her can, geçmişte yapmış olduğunu bulur. Gerçek Mevla'ları olan ALLAH'a döndürülürler. Uydurdukları ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolur.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte orada, herkes ne yapmışsa onu bulur. Gerçek mevlaları* olan Allah'a döndürülmüş olarak. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolurlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim ne yapmışsa orada ortaya çıkacaktır. Hepsi de kendilerine gerçek anlamda yakın olan Allah'ın huzuruna getirilmiş olur ve uydurdukları bütün ortaklar onlardan uzaklaşır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte, her benlik, geçmişte yaptıklarıyla orada sınanır ve onların Sahibi olan Allah'a geri gönderilir. Uydurmuş oldukları da onlardan uzaklaşarak yitip gitmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte o an ve orada herkes geride bıraktıklarından sınav verir, (yaptıklarının sonucunu görür); en nihayet Allah'a, o yüceler yücesi gerçek sahipleri olana döndürülürler ve (çarpık tasavvurlarının) ürettiği sahte ilahlar kendilerini yüzüstü bırakır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte orada, her benlik önceden gönderdiği şeyi kendisi deneyecektir. Hepsi gerçek Mevla'larına döndürülmüş, iftira aracı yaptıkları şeyler kendilerini koyup gitmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte burada herkes geçmişte yaptığını deneyecek ve hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülmüş ve uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiş olacaktır!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O an ve işte orada herkes geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacak; herkes Allah'a, O yüceler yücesi gerçek sahibine döndürülecek; onların boş hayalleri kendilerini yüzüstü bırakacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetini öğrenecek), hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler ve (ilah diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü bırakıp) kendilerinden kaybolup gidecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte burada her nefis, geçmişte yaptığını deneyecek, hepsi hak mevlaları Allaha reddolunmuş ve uydurdukları şeyler kendilerinden gaib olmuş gitmiş bulunacaktır.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte orada her can, geçmişte yaptıklarını dener (yaptıklarının yararını ve zararını görür). Gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gider.

 • Gültekin Onan

  İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Tanrı'ya döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Orada herkes evvelden ne gönderdiyse onun imtihaanını verecek. (Artık) hepsi hakıyki mevlaları olan Allaha (Allahın cezasına) döndürülmüşlerdir. (Kendi hayallerinden) Uydurmakda oldukları şeyler (baatıl Tanrılar) da onlardan ayrılıb ve gaaib olub gitmişdir.

 • İbni Kesir

  İşte orada herkes önceden yapmış olduğunu bilir. Gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden kaybolup gider.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte orada herkes dünyada yaptığı şeyin gerçek mahiyetini kavrar. Ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Ve uydurdukları düzmeceler onlardan kaybolup gider.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte orada her kişi, dünyada iken yaptıklarının kaç para ettiğini görür. Hepsi, gerçek efendileri olan Allah'ın huzuruna götürülür ve uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Orada her nefs, önceden ne gönderdi ise onun getirisi olan sonucunu yaşar! Hak Mevlaları olan Allah'a döndürülmüş; uydurmakta oldukları (tapınma objeleri) kendilerinden kaybolup gitmiştir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte orada her can, geçmişte yapmış olduğunu bulur. Gerçek Mevlaları olan ALLAH'a döndürülürler. Uydurdukları (ortaklar) ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte orada, herkes ne yapmışsa onu bulur. Gerçek mevlaları* olan Allah'a döndürülmüş olarak. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolurlar.

 • Progressive Muslims

  It is then that every soul will know what it has done, and they are returned to God their true patron, and what they had invented has left them.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Thereupon will every soul prove what it did before; and they will be returned to God, their protector, the Truth; and strayed from them will be what they invented.

 • Aisha Bewley

  Then and there every self will be tried for what it did before. They will be returned to Allah, their Master, the Real, and what they invented will abandon them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  That is when each soul will examine everything it had done. They will be returned to GOD, their rightful Lord and Master, and the idols they had fabricated will disown them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It is then that every soul will know what it has done, and they will be returned to God their true patron, and they have been abandoned by that which they had invented.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then and there every person will know what it has done, and they are returned to God their true patron, and what they had invented has left them.