Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır! Onlar, bilgisini kavrayamadıkları ve kendilerine asıl anlamı açıklanmamış bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak!

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُح۪يطُوا بِعِلْمِه۪ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْو۪يلُهُۜ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ
Bel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmihi ve lemma ye'tihim te'viluh, kezalike kezzebellezine min kablihim fanzur keyfe kane akibetuz zalimin.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2kezzebuyalanladılarكذب
3bimaşeyi
4lem
5yuhitukavrayamadıklarıحوط
6biilmihiilminiعلم
7velemmave
8ye'tihimkendilerine gelmeyenاتي
9te'viluhuyorumuاول
10kezalikeböyle
11kezzebeyalanlamışlardıكذب
12ellezinekimseler de
13min
14kablihimonlardan önceki(ler)قبل
15fenzurbir bakنظر
16keyfenasılكيف
17kaneolduğunaكون
18aakibetusonlarınınعقب
19z-zaliminezalimlerinظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bilakis, onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak, zalimlerin sonu nasıl oldu?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Aksine onlar bilgisini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan (Kur'an'ı) yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak, zalimlerin sonu nasıl olmuştu!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır, onlar bilgisini kavramadan ve asıl anlamına ulaşmadan onu yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalanladı. Zalimlerin sonuna dikkatle bak.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır! Onlar, bilgisini kavrayamadıkları ve kendilerine asıl anlamı açıklanmamış bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aslında onlar, Kur'an'daki bilgiyi (ilmi) anlamadan, (ayetler arası) iç bağlamı henüz ortaya çıkmadan yalana sarıldılar. Onlardan öncekiler de böyle yalana sarılmışlardı. Yanlışlar içindekilerin sonunun nasıl olduğunu bir düşün.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hayır! Bilgisini kavrayamadıkları ve önceden kendilerine açıklanmamış bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Artık, haksızlık yapanların sonunun nasıl olduğuna bir bak?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat hayır, aksine onlar özünü kavramaktan aciz kaldıkları, üstelik o mesajın ayrıntılı açıklaması da (henüz) kendilerine ulaşmamışken yalanlamayı tercih ettiler. Onlardan öncekiler de işte böylesi bir yalanlamaya yeltenmişlerdi; fakat (onların akıbetini merak ediyorsan), dön de zalimlerin sonunun ne olduğuna bir bak!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, düşündükleri gibi değil. Onlar, ilmini kuşatamadıkları ve yorumu kendilerine hiç gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamıştı. Bak da gör nasıl olmuştur zalimlerin sonu!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hayır, onlar anlamını kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine hiç gelmemiş olan birşeye yalan dediler; bunlardan önce gelip geçenler de böyle yalanlamışlardı; ancak bak zalimlerin sonu nasıl oldu!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hayır hayır, aslında onlar özünü, hikmetini kavrayamadıkları ve önceden kendilerine açıklanmamış her şeyi yalanlamaya eğilimliler. Onlardan önce gelip geçenler de işte böyle gerçeği yalanlamaya yeltenmişlerdi. (Gerçeği görmek istiyorsan) zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hayır öyle değil. Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de (peygamberleri ve onlara indirilen kitapları) böyle yalanlamışlardı. Bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır onlar, ılmini ihata etmedikleri ve te'vili kendilerine hiç gelmemiş olan bir şey'i tekzib ettiler, bunlardan evvel geçenler de böyle tekzib etmişlerdi amma bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır, bilgisini kavrayamadıkları, sonucu henüz başlarına gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bak, o zalimlerin sonu nice oldu?

 • Gültekin Onan

  Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine henüz tevili gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zulmedenlerin nasıl bir sonuca uğradıklarına bir bak.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları şey'i yalan saydılar. Kendilerine te'vili (hakkında bir idrak) gelmedi. Onlardan evvelki (ümmetler) de (peygamberlerini) böyle tekzib etdiler işte. Bak, o zaalimlerin sonucu nice olmuşdur!

 • İbni Kesir

  Hayır, onlar bilgisini kavrayamadıkları, yorumu kendilerine gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve henüz açıklaması onlara gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hayır! Onlar, hakkında etraflı bir bilgi edinmeden ve henüz yorumuna tam vakıf olmadan, bu Kur'an'ı, çarçabuk yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalan saymışlardı. Bak ve zalimlerin sonunun nasıl olduğunu anla!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hayır! İlmini ihata etmedikleri ve ne olduğu hakkındaki bilgisi henüz kendilerine açılmamış bir şeyi yalanladılar.. . Onlardan öncekiler de böyle yalanladılar! Zulmedenlerin sonu nasıl oldu bir bak!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hayır, onlar bilgisini kavramadan ve asıl anlamına ulaşmadan onu yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalanladı. Zalimlerin sonuna dikkatle bak.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır! Onlar, bilgisini kavrayamadıkları ve kendilerine asıl anlamı açıklanmamış bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak!

 • Progressive Muslims

  No, they have lied about that which they did not have knowledge of, nor has its explanation come to them. It is also how those before them denied, so see how was the retribution of the wicked!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The truth is, they have denied what they compassed not in knowledge, and whose interpretation has not yet come to them. Thus denied those before them. Then see thou how was the final outcome of the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  No, the fact is that they have denied something which their knowledge does not embrace and the meaning of which has not yet reached them. In the same way those before them also denied the truth. See the final fate of the wrongdoers!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Indeed, they have rejected this without studying and examining it, and before understanding it. Thus did those before them disbelieve. Therefore, note the consequences for the transgressors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No, they have lied about that which they had no knowledge, nor has its explanation come to them. It is also how those before them denied, so see how was the retribution of the wicked!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No, they have lied about the things they did not have comprehensive knowledge of, and before its explanation came to them. Similarly, those before them denied, so see what the retribution of the wicked was!