Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dediler ki: "Sen; bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde gücün ikinizin eline geçmesini sağlamak için mi geldin? Biz, size mü'min olacak değiliz.

قَالُٓوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَٓاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَٓاءُ فِي الْاَرْضِۜ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِن۪ينَ
Kalu e ci'tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekumel kibriyau fil ard, ve ma nahnu lekuma bi mu'minin.
#kelimeanlamkök
1kaludedilerقول
2eci'tenami geldiniz?جيا
3litelfitenabizi çevirmek içinلفت
4amma(yol)dan
5vecednabulduğumuzوجد
6aleyhiüzerinde
7aba'enaatalarımızıابو
8ve tekuneve olmasıكون
9lekumaikiniz için
10l-kibriya'ubüyüklüğünكبر
11fi
12l-erdiyeryüzündeارض
13ve ma(fakat) değiliz
14nehnubiz
15lekumasize
16bimu'minineiman edecekامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bunun üzerine onlar şöyle dediler: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuzdan bizi döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz size inanacak değiliz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz (dinden) bizi döndüresin* ve yeryüzünde yücelik sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz size asla inanacak değiliz." demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler: "Sen, yeryüzünde büyüklük ikinize kalsın diye, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için mi bize geldin? Biz sizi asla onaylamayız!"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dediler ki: "Sen; bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde gücün ikinizin eline geçmesini sağlamak için mi geldin? Biz, size mü'min olacak değiliz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dediler ki "Atalarımızdan görüp bildiğimiz yoldan bizi çevirmek için mi geldin? Bu yerin büyüğü ikiniz olacaksınız öyle mi? Biz ikinize de inanmıyoruz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Atalarımızı üzerinde bulduğumuzdan bizi çevirmek ve bu topraklarda büyüklüğü elinize geçirmek için mi geldiniz? İkinize de inanmıyoruz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Yönetici seçkinler) dediler ki: "Sen, bizi atalarımızı üzerinde bulup izlerini takip ettiğimiz yoldan çevirmeye ve bu şekilde kendinize ülkede iktidar yolunu açmaya mı geldin? Fakat biz, her ikinize de asla inanacak değiliz."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler ki: "Sen bize, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz, ikinize de inanmıyoruz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak değiliz" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Dediler ki. "Sen bizi atalarımızın yolundan vazgeçirip bu yerde devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmayız!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Seçkinler:) "Bizi atalarımızı inanç ve uygulama olarak izler bulduğumuz yoldan çevirmeye ve böylece ikinizin bu ülkede söz sahibi kimseler olmanızı sağlamaya mı geldin? Her ne hal ise, size, ikinize inanmıyoruz!" dediler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Dediler ki: "Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen, dediler; bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanamayız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Sen bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi geldin? Biz size inanacak değiliz!"

 • Gültekin Onan

  Onlar: "Siz ikiniz, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inançlılar (olacak) değiliz" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler: "Sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yoldan) bizi döndüresin de bu yerde devlet ikinizin (elinde) olsun diye mi bize geldiniz? Biz ikinize de inanıcılar değiliz".

 • İbni Kesir

  Dediler ki: Siz ikiniz; bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünün büyükleri olmak için mi geldiniz? Biz, size inanmıyoruz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar ise: -Sen bize, babalarımızı bulduğumuz yoldan bizi ayırmak ve yeryüzünde büyüklük sadece ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Sen", dediler, "bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz, mümkün değil, size inanmayız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Sen bizi, atalarımızın inancından çevirip ve yeryüzüne beraberce tahakküm etmek için mi geldin? Biz size (Musa ve Harun'a) iman edici değiliz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler: 'Sen, yeryüzünde büyüklük ikinize kalsın diye, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek için mi bize geldin? Biz size asla inanmayız.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dediler ki: "Sen; bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde gücün ikinizin eline geçmesini sağlamak için mi geldin? Biz, size mü'min* olacak değiliz.

 • Progressive Muslims

  They said: "Have you come to us to turn us away from that which we found our fathers upon, and so that you two would have greatness in the land We will not believe in you. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They said: “Hast thou come to us to turn us away from that upon which we found our fathers, and that there be for you majesty in the land? And we do not believe you.”

 • Aisha Bewley

  They said, ‘Have you come to us to turn us from what we found our fathers doing, and to gain greatness in the land? We do not believe you. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "Did you come to divert us from what we found our parents doing, and to attain positions of prominence for yourselves? We will never join you as believers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "Have you come to us to turn us away from that which we found our fathers upon, and so that you two would have greatness in the land? We will not believe in you."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Have you come to us to turn us away from what we found our fathers upon, and so that you two would have greatness in the land? We will not acknowledge you."