Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Elçiler: "Hayır! Biz sana hakkında kuşku duyulan azabın haberini getirdik;"

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
Kalu bel ci'nake bi ma kanu fihi yemterun.
#kelimeanlamkök
1kaludediler kiقول
2beldoğrusu
3ci'nakebiz sana getirdikجيا
4bima
5kanuolduklarınıكون
6fihihakkında
7yemteruneşüphe etmekteمري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dediler ki: "Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi getirdik."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (63, 64) (Melekler) "Doğrusu biz sana, onların şüphe etmekte oldukları şeyi (helak haberini) getirdik. Sana gerçeği getirdik. Doğrusu biz doğru söyleyenleriz." demişlerdi.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki: "Onların kuşkulandıkları şeyi sana getirdik."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Elçiler: "Hayır! Biz sana hakkında kuşku duyulan azabın haberini getirdik;"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dediler ki "Hayır, sana bunların inanmak istemedikleri şeyi getirdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Hayır, onların kuşku duydukları şey için sana geldik!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Dediler ki: "Hayır, aksine biz sana onların kendisi hakkında kuşku içerisinde bocalayıp durdukları şeyi getirdik,

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler: "Gerçek şu ki biz, günahkarların, hakkında kuşku edip durdukları şeyi sana getirdik."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Hayır" dediler. "Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar: "Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarını getirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar da: "Evet, fakat biz sana, (kötülükten yana olanların) şüphe edip durdukları şey(i duyurmak) için geldik" diye cevap verdiler,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yok dediler biz sana onların şekkedip durduklarını getirdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Doğrusu, biz onların, hakkında şüphe ettikleri((tanrı azabı)nı sana getirdik,"

 • Gültekin Onan

  "Hayır" dediler. "Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar da: "Hayır, dediler, biz sana onların, hakkında şek etmekde oldukları şey'i (azabı) getirdik".

 • İbni Kesir

  Onlar da: Biz, sana sadece onların şüphe edip durdukları azabı getirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Biz sana hakkında şüphe ettiklerini (azabı) getirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (63-65) "Yok" dediler, "Biz sana, onların şüphe ettikleri cezayı getirdik ve sana emr-i Hak ile geldik, emin ol biz sadık kimseleriz. Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın, size emredilen yere geçin gidin."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Bilakis, biz sana onların şüpheli oldukları bir konuda (yaptıklarının sonucu azap) getirdik. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dediler ki: ' Onların kuşkulandıkları şeyi sana getirdik.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elçiler: "Hayır! Biz sana hakkında kuşku duyulan azabın haberini getirdik;"

 • Progressive Muslims

  They said: "Alas, we have come to you with that which they are doubting. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They said: “The truth is, we bring thee that concerning which they doubted.

 • Aisha Bewley

  They said, ‘We have come to you with what they had doubts about.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "We bring to you what they have been doubting.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "Alas, we have come to you with that which they are doubting."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Alas, we have come to you with what they are in doubt."