Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve takva sahiplerine: "Rabb'inizin indirdiği şey nedir?" denildi. "İyilik." dediler. Bu dünyada, iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
Ve kile lillezinettekav ma za enzele rabbukum, kalu hayra, lillezine ahsenu fi hazihid dunya haseneh, ve le darul ahıreti hayr, ve le ni'me darul muttekin.
#kelimeanlamkök
1ve kileve dendi kiقول
2lillezinekimselere
3ttekavkorunan(lara)وقي
4mazane?
5enzeleindirdiنزل
6rabbukumRabbinizربب
7kaludedilerقول
8hayranhayrخير
9lillezinekimseler için vardır
10ehsenugüzel iş yapan(lara)حسن
11fi
12hazihibu
13d-dunyadünyadaدنو
14hasenetungüzellikحسن
15veledaruve yurdu iseدور
16l-ahiratiahiretاخر
17hayrundaha hayırlıdırخير
18velenia'meve ne güzeldirنعم
19daruyurduدور
20l-muttekinekorunanlarınوقي

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sakınanlara, "Rabbiniz ne indirdi?" dendiğinde, "iyilik" derler. Bu dünyada iyi davranışlara iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Sakınanların yurdu ne güzeldir!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Takvâlı (duyarlı) olanlara "Rabbiniz ne indirdi?" dendiği (zaman) "İyilik (indirdi)" derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzel (karşılık) vardır.
*
Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Doğrusu muttakîlerin (duyarlı olanların) yurdu ne güzeldir!
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Erdemlilere, "Efendiniz ne indirdi?" denir. "İyilik" diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlar için güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Erdemlilerin yurdu ne de iyidir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ve takva
*
sahiplerine: "Rabb'inizin indirdiği şey nedir?" denildi. "İyilik." dediler. Bu dünyada, iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'tan çekinerek korunanlara: "Rabbiniz sizi nasıl karşıladı?" diye sorulunca, "Çok iyi" diyeceklerdir. Bu dünyada iyilik edenler iyilik bulurlar. Ahiret yurdu elbette daha iyidir. Kendini bozmamış olanların
*
yurdu ne güzeldir!

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sakınanlara; "Efendiniz, ne indirmiştir?" denildiğinde; "İyilik!" derler. Dünyada güzel davrananlara güzellikler vardır. Sonsuz Yaşam Ülkesi ise kesinlikle daha iyidir. Zaten sorumluluk bilinci taşıyanların ülkesi ne güzeldir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bir de sorumluluk bilincine sahip olanlara sorulacak: "Rabbiniz size ne indirdi?" Onlar "iyilik-güzellik!" diyecekler. İyilikte sebat gösterenler bu dünyada iyilik bulacaklar; ama ahiret yurdu ondan çok daha hayırlı olacak: ve elbet pek güzeldir muttakilerin yurdu!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Korunup sakınanlara, "Rabbiniz ne indirdi" dendiğinde şöyle dediler: "Hayır indirdi." Bu dünyada güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Sonsuzluk yurdu elbette ki daha hayırlıdır. Gerçekten ne güzelmiş takva sahiplerinin yurdu!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Allah'tan) Sakınanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendiğinde, "Hayır" dediler. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda: "Hayır indirdi." demişlerdir. Bu dünyada iyi işler yapanlara güzel bir mükafat vardır. Elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne hoş!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulduğunda, onlar: "Katıksız iyiliği!" diye cevap verirler. İyilikte devamlı olanlar bu dünyada iyilik bulacaklardır; böylelerinin öte dünyada tutacakları yurt çok daha hayırlı olacaktır. Ne güzel bir yurt, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanların yurdu!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere, "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde, "Hayr indirdi" derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahdan korkup korunanlara ise "rabbınız ne indirdi? Denildiğinde "hayır" demişlerdir" bu Dünyada güzel iş yapanlara güzel bir mükafat var ve elbette Ahıret yurdu daha hayırlıdır, müttekılerin yurdu da ne hoş!

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Allah'ın azabından) korunanlara da: "Rabbiniz ne indirdi?" dendi. "Hayır (indirdi)." dediler. Bu dünyada güzel iş yapanlara güzellik vardır, (onlar için) ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Korunanların yurdu ne güzeldir.

Gültekin Onan
(Tanrı'dan) Sakınanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" dendiğinde, "Hayır" dediler. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Allahdan) korkan ve korunanlara: "Rabbinizin indirdiği nedir?" denildi. Onlar da: "(Mahz-ı) hayr" dediler. Bu dünyada iyi hareket edenlere güzel bir (mükafat) vardır. Ahiret evi ise elbet daha hayırlıdır. Takva sahiblerinin yurdu hakıykat ne güzel!

İbni Kesir
Müttakilere: Rabbınız ne indirdi? denildiği vakit: Hayır indirdi, derler. Bu dünyada ihsan edenlere iyilik vardır, ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Müttakilerin yurdu ne de güzeldir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'tan korkan kimselere "Rabbiniz size ne indirdi?" denildiğinde, "iyilik!" diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlara, "nimet ve güzel akibet" vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise: "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde: "Hayır indirdi." derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var.Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur!"

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah'tan korunanlara: "Rabbiniz ne inzal etti?" denildi... "Hayır" dediler... Şu dünyada güzel davrananlara güzellikler vardır... Gelecekteki vatan ise elbette daha hayırlıdır... Muttakilerin vatanı ne güzeldir!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Erdemlilere, 'Rabbiniz ne indirdi,' denir. 'İyilik,' diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlar için güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Erdemlilerin yurdu ne de iyidir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ve takva sahiplerine: "Rabb'inizin indirdiği şey nedir?" denildi. "İyilik." dediler. Bu dünyada, iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

Rashad Khalifa The Final Testament
As for the righteous, when they are asked, "What do you think of these revelations from your Lord," they say, "Good." For those who lead a righteous life, happiness; and the abode of the Hereafter is even better. What a blissful abode for the righteous.*

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And it was said to those who were righteous: "What has your Lord sent down?" They said: "All goodness." For those who have done good in this world there is good; and the Hereafter is goodness. Excellent indeed is the home of the righteous.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
It was said to those who were righteous: "What has your Lord sent down?" They said, "All goodness." For those who have done good in this world there is good, and the Hereafter is even better. Excellent indeed is the home of the righteous.