Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Karşı çıktıkları şeyin onlara açıklanması ve Kafirlerin yalancılar olduklarını bilmeleri için diriltileceklerdir.

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ
Li yubeyyine lehumullezi yahtelifune fihi ve li ya'lemellezine keferu ennehum kanu kazibin.
#kelimeanlamkök
1liyubeyyineaçıklasın (diye)بين
2lehumuonlara
3llezi
4yehtelifuneihtilaf ettikleriniخلف
5fihihakkında
6veliyea'lemeve bilsinler (diye)علم
7ellezinekimseler
8keferuinkar eden(ler)كفر
9ennehumonların
10kanuolduklarınıكون
11kazibineyalancılarكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çünkü, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara Allah anlatacak ve inkarcılar da yalancı olduklarını bileceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecektir).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve kafirler de kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Karşı çıktıkları şeyin* onlara açıklanması ve Kafirlerin yalancılar olduklarını bilmeleri için diriltileceklerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Tekrar diriltecek ki anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler), yalancı olduklarını öğrensinler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hakkında uyuşmazlığa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve nankörlük edenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Oysa ki), hakkında görüş ayrılığına düştükleri hakikati onlara ayan açık göstersin; (onu) inkarda ısrar edenler ise, kendilerinin yalancı olduklarını anlasınlar diye (Allah ölüleri diriltecektir).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Diriltecek ki, onlara, ihtilafa düştükleri şeyi açık seçik göstersin ve küfre sapanlar kendilerinin yalancılar olduğunu bilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve inkar edenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bilmesi için (diriltecektir).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, hakkında görüş ayrılığına düştükleri gerçeği kendilerine anlatması ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için, onları dirilecektir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Oysa, Allah ölüleri diriltecektir) ki, üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği onlara bütün açıklığıyla göstersin ve o hakkı inkara kalkışanlar da kendilerinin yalancı olduklarını görüp de anlayabilsinler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ba'sedecek ki onlara ıhtilaf ettikleri hakkı anlatsın ve onu inkar edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Diriltecektir ki) Hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği onlara açıklasın ve inkar edenler de yalancı olduklarını bilsinler.

 • Gültekin Onan

  Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve küfredenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bilmesi için (diriltecektir).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allah diriltecek) onlara hakkında ihtilaf edegeldiklerini açıklasın, küfr (ve inkar) edenler de kendilerinin ne yalancı kimseler idiklerini bilsin (ler) diye.

 • İbni Kesir

  Üzerinde ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklasın ve küfredenler gerçekten yalancı olduklarını bilsinler diye, diriltecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Bu diriliş,) Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi açıklamak ve kafirlerin yalancı olduklarını ortaya çıkarmak içindir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o ba's, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklasın ve hakikat bilgisini inkar edenler kendilerinin yalancılar olduklarını bilsin diye (her ölümü tadanı ba'sedecektir).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve kafirler de kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Karşı çıktıkları şeyin* onlara açıklanması ve gerçeği yalanlayan nankörlerin, yalancılar olduklarını bilmeleri için diriltileceklerdir.

 • Progressive Muslims

  So that He will make clear for them that in which they have disputed, and so that those who have rejected will know that they were liars.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That He might make plain to them that wherein they differ, and that those who ignore warning might know that they were liars.

 • Aisha Bewley

  It is so that He can make clear to them the things they differed about and so that those who were kafir will know that they were liars.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He will then point out to everyone all the things they had disputed, and will let those who disbelieved know that they were liars.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So that He will clarify for them that in which they have disputed, and so that those who have rejected will know that they were liars.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So that He will make clear for them that in which they have disputed, and so that those who have rejected will know that they were liars.