Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Karşı çıktıkları şeyin onlara açıklanması ve Kafirlerin yalancılar olduklarını bilmeleri için diriltileceklerdir.

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ
Li yubeyyine lehumullezi yahtelifune fihi ve li ya'lemellezine keferu ennehum kanu kazibin.
#kelimeanlamkök
1liyubeyyineaçıklasın (diye)بين
2lehumuonlara
3llezi
4yehtelifuneihtilaf ettikleriniخلف
5fihihakkında
6veliyea'lemeve bilsinler (diye)علم
7ellezinekimseler
8keferuinkar eden(ler)كفر
9ennehumonların
10kanuolduklarınıكون
11kazibineyalancılarكذب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Çünkü, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara Allah anlatacak ve inkarcılar da yalancı olduklarını bileceklerdir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecektir).
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve kafirler de kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Karşı çıktıkları şeyin
*
onlara açıklanması ve Kafirlerin yalancılar olduklarını bilmeleri için diriltileceklerdir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Tekrar diriltecek ki anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler), yalancı olduklarını öğrensinler.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Hakkında uyuşmazlığa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve nankörlük edenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Oysa ki), hakkında görüş ayrılığına düştükleri hakikati onlara ayan açık göstersin; (onu) inkarda ısrar edenler ise, kendilerinin yalancı olduklarını anlasınlar diye (Allah ölüleri diriltecektir).

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Diriltecek ki, onlara, ihtilafa düştükleri şeyi açık seçik göstersin ve küfre sapanlar kendilerinin yalancılar olduğunu bilsinler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve inkar edenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bilmesi için (diriltecektir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah, hakkında görüş ayrılığına düştükleri gerçeği kendilerine anlatması ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için, onları dirilecektir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Oysa, Allah ölüleri diriltecektir) ki, üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği onlara bütün açıklığıyla göstersin ve o hakkı inkara kalkışanlar da kendilerinin yalancı olduklarını görüp de anlayabilsinler.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ba'sedecek ki onlara ıhtilaf ettikleri hakkı anlatsın ve onu inkar edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Diriltecektir ki) Hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği onlara açıklasın ve inkar edenler de yalancı olduklarını bilsinler.

Gültekin Onan
Hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve küfredenlerin kendilerinin yalancı olduklarını bilmesi için (diriltecektir).

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Allah diriltecek) onlara hakkında ihtilaf edegeldiklerini açıklasın, küfr (ve inkar) edenler de kendilerinin ne yalancı kimseler idiklerini bilsin (ler) diye.

İbni Kesir
Üzerinde ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklasın ve küfredenler gerçekten yalancı olduklarını bilsinler diye, diriltecektir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
(Bu diriliş,) Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi açıklamak ve kafirlerin yalancı olduklarını ortaya çıkarmak içindir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o ba's, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklasın ve hakikat bilgisini inkar edenler kendilerinin yalancılar olduklarını bilsin diye (her ölümü tadanı ba'sedecektir).

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve kafirler de kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Karşı çıktıkları şeyin
*
onlara açıklanması ve gerçeği yalanlayan nankörlerin, yalancılar olduklarını bilmeleri için diriltileceklerdir.

Rashad Khalifa The Final Testament
He will then point out to everyone all the things they had disputed, and will let those who disbelieved know that they were liars.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
So that He will clarify for them that in which they have disputed, and so that those who have rejected will know that they were liars.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
So that He will make clear for them that in which they have disputed, and so that those who have rejected will know that they were liars.