Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onları beyyinelerle zeburlarla gönderdik. Sana da zikri indirdik. İnsanlara, kendilerine indirileni beyan edesin. Ki böylece düşünüp öğüt alırlar.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِۜ وَاَنْزَلْـنَٓا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
Bil beyyinati vez zubur, ve enzelna ileykez zikre li tubeyyine lin nasi ma nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerun.
#kelimeanlamkök
1bil-beyyinatiaçık kanıtlarıبين
2ve zzuburive Kitaplarıزبر
3ve enzelnave indirdikنزل
4ileykesana
5z-zikraZikr'iذكر
6litubeyyineaçıklayasın diyeبين
7linnasiinsanlaraنوس
8maşeyi
9nuzzileindirilenنزل
10ileyhimkendilerine
11veleallehumta ki
12yetefekkerunedüşünüp öğüt alsınlarفكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Apaçık mucizelerle ve kitaplarla gönderildiler. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için ve düşünsünler diye, sana da bu Kur'an'ı indirdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (43, 44) Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını (peygamber olarak) göndermedik.* Apaçık delilleri ve (ilahî) kitapları bilmiyorsanız, zikr (Vahiy) ehline sorun!*Kendilerine indirileni insanlara açıklaman (ilan etmen) için* ve düşünsünler diye sana da zikri (Kur'an'ı) indirdik.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Belgeler ve kitaplarla... Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar da düşünsünler.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onları* beyyinelerle* zeburlarla* gönderdik. Sana da zikri* indirdik. İnsanlara, kendilerine indirileni beyan edesin.* Ki böylece düşünüp öğüt alırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onları mucizelerle ve hikmet dolu sayfalarla* gönderdik. O Zikri (Kitabı) sana da indirdik ki kendilerine gönderilenin ne olduğunu o insanlara açık açık anlatasın*, belki düşünürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Açık kanıtlarla ve kitaplarla. İnsanlara indirileni onlara açıklaman için, sana da bu öğretiyi indirdik; belki düşünürler diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Biz onları) hakikatin açık belgeleri ve hikmet yüklü sayfalarla (göndermiştik). İşte sana da bu uyarıcı vahyi indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın ve belki onlar da bu sayede düşünürler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri / Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur'an'ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler, diye.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onları açık mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu Kur'an'ı indirdik, insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. Belki düşünürler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Onlar size, kendilerini) apaçık delillerle ve hikmet dolu ilahi kitaplarla (desteklediğimiz peygamberlerin ölümlü adamlardan başka kimseler olmadığını söyleyeceklerdir). Ve biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara, başından beri indirilegelen mesajın aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın ve onlar da böylece belki düşünürler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Beyyinelerle ve kitablarla; sana da bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni nasa anlatasın ve gerek ki tefekkür edeler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Açık kanıtları ve Kitapları. Sana da o Zikr'i indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt alsınlar.

 • Gültekin Onan

  (Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kuran'ı) indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da düşünsünler (yetefekkerun).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O peygamberler) apaçık bürhanlarla (mu'cizelerle) ve kitablarla (gönderildiler. Habibim) biz sana da Kur'anı indirdik. Taki insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın ve taki onlar da iyice fikirlerini kullansınlar.

 • İbni Kesir

  Kitablar ve apaçık delillerle. Sana da insanlara indirileni açıklayasın diye bu zikri indirdik. Belki düşünürler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onları açıklanmış belgeler ve kitaplarla (gönderdik.) Sana da "zikri" indirdik. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için. Umulur ki onlar da düşünürler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Apaçık deliller, mucizeler ve Zeburlar (hikmet bilgileri) ile (irsal ettik).. . Sana da Zikri (hatırlatıcıyı) inzal ettik ki, insanlara kendilerine indirileni açıklayasın ve onlar da tefekkür etsinler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Belgeler ve kitaplarla... Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar da düşünsünler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onları* beyyinelerle* kitaplarla gönderdik. Sana da zikri* indirdik. İnsanlara, kendilerine indirileni beyan edesin.* Ki böylece düşünüp öğüt alırlar.

 • Progressive Muslims

  With clarity and the Psalms. And We sent down to you the Reminder to make clear to the people what was sent to them, and perhaps they will think.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  With the clear signs and the writings. And We sent down to thee the remembrance, that thou make plain to mankind what has been sent down to them, and that they might reflect.

 • Aisha Bewley

  And We have sent down the Reminder to you so that you can make clear to mankind what has been sent down to them so that hopefully they will reflect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We provided them with the proofs and the scriptures. And we sent down to you this message, to proclaim for the people everything that is sent down to them, perhaps they will reflect.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  With proofs and the scriptures. And We sent down to you the Reminder to reveal to the people what was sent to them, and perhaps they will think.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  With proof and the scriptures. We sent down to you the Reminder to proclaim to the people what was sent to them, and perhaps they would think.