Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Zorlukla ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. Kuşkusuz, Rabb'iniz Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغ۪يهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِۜ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُ۫فٌ رَح۪يمٌۙ
Ve tahmilu eskalekum ila beledin lem tekunu balıgihi illa bi şıkkıl enfus, inne rabbekum le raufun rahim.
#kelimeanlamkök
1ve tehmiluve taşırlarحمل
2eskalekumağırlıklarınızıثقل
3ila(uzak)
4beledinşehirlereبلد
5lem
6tekunuolmadığınızكون
7baligihivarıyorبلغ
8illadışında
9bişikkizahmetler çekmekشقق
10l-enfusicanlar(ınız)نفس
11innedoğrusu
12rabbekumRabbinizربب
13lera'ufunçok şefkatlidirراف
14rahimunçok acıyandırرحم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hayvanlar, kendi kendinize zor varacağınız şehirlere ağırlıklarınızı taşırlar. Doğrusu Rabbiniz affedicidir; merhamet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(O hayvanlar) yüklerinizi, (büyük) güçlüklere katlanmadan ulaşamayacağınız şehir(ler)e taşırlar.
*
Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve sizin yüklerinizi de, kendi kendinize ancak zorlukla varacağınız bölgelere taşırlar. Efendiniz elbette Şefkatlidir, Rahimdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Zorlukla ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. Kuşkusuz, Rabb'iniz Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yüklerinizi öyle yere taşırlar ki yarı canınız gitmeden siz oralara varamazsınız. Rabbiniz çok şefkatlidir ve ikramı boldur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Zorluk çekmeden ulaşamayacağınız yörelere ağır yüklerinizi taşırlar. Kuşkusuz, Efendiniz, doğal olarak, Sevecendir; Merhametlidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kendinizi sıkıntıya sokmadan ulaşamayacağınız nice mekanlara yüklerinizi onlar taşır. İyi bilin ki Rabbiniz gerçekten çok şefkatli, pek merhametlidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ve ağırlıklarınızı yüklenir, canlarınızın yarısını tüketmeden varamayacağınız beldelere kadar taşırlar. Hiç kuşkusuz, Rabbiniz gerçekten Rauf'tur, çok acıyıp esirger; Rahim'dir, sınırsızca merhamet eder.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar, ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ağırlıklarınızı da yüklenir, yarı can olmadan varamayacağınız memleketlere kadar götürürler. Şüphesiz Rabbiniz, çok şefkatli, çok merhametlidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kendinizi büyük sıkıntılara sokmadan varamayacağınız nice yerlere yükünüzü onlar taşır. Rabbiniz gerçekten çok şefkatli, çok merhametlidir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ağırlıklarınızı da yüklenir, canlarınızın yarısını tüketmeden varamıyacağınız beldelere kadar götürürler, her halde rabbınız size çok re'fetli, çok merhametli

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ağırlıklarınızı öyle (uzak) şehirlere taşırlar ki, (onlar olmasa) canlar(ınız), büyük zahmetler çekmeden oraya varamazdınız. Doğrusu Rabbiniz, çok şefkatli, çok acıyandır.

Gültekin Onan
Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar, ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin rabbiniz şefkatli ve merhametlidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar sizin ağırlıklarınızı yüklenir (ler), yarı canınız tükenmeden varamayacağınız bir memlekete (sizi) götürür (ler). Şüphesiz ki Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

İbni Kesir
Kendi kendinize zor varacağınız memleketlere yüklerinizi taşırlar. Muhakkak ki Rabbınız; Rauf'tur, Rahim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Çok güçlükle varabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşırlar. İşte Rabbiniz, böyle şefkatli ve merhametlidir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bunlar yüklerinizi taşırlar; öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın, son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten, bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yüklerinizi taşırlar; (onlarsız) meşakkatsiz ulaşamayacağınız pek çok yere ulaştırırlar! Muhakkak ki Rabbiniz, Rauf'tur, Rahıym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ve sizin yüklerinizi de, kendi kendinize ancak zorlukla varacağınız bölgelere taşırlar. Rabbiniz elbette Rauf'tur, Rahimdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Zorlukla ulaşabileceğiniz yerlere yüklerinizi taşırlar. Kuşkusuz, Rabb'iniz Çok Şefkatli'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
And they carry your loads to lands that you could not reach without a great hardship. Surely, your Lord is Compassionate, Most Merciful.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they carry your loads to a land that you would not have been able to reach except with great strain. Your Lord is Compassionate, Merciful.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They carry your loads to a place you would not have been able to reach except with great strain. Your Lord is Kind, Compassionate.