Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizin için binek ve süs hayvanı olarak atları, katırları ve eşekleri yarattı. Ve O, bilmediğiniz şeyleri yaratmaktadır.

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَةًۜ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Vel hayle vel bigale vel hamire li terkebuha ve zineh, ve yahluku ma la ta'lemun.
#kelimeanlamkök
1velhayleve atlarıخيل
2velbigaleve katırlarıبغل
3velhamirave merkepleriحمر
4literkebuhabinmeniz içinركب
5ve zinetenve süs içinزين
6ve yehlukuyaratmaktadırخلق
7maşeyleri
8la
9tea'lemunesizin bilmedikleriniziعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve süs için yarattı. Bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kendilerine binmeniz ve güzel görüntü olsun diye atı, katırı ve eşeği de (yaratmıştır).
*
(Allah) henüz bilemediğiniz (daha nice şeyler) yaratmaktadır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Binmeniz ve eğlenmeniz için atları, katırları ve eşekleri yarattı ve daha bilmediğiniz birçok şeyi de yaratır.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sizin için binek ve süs hayvanı olarak atları, katırları ve eşekleri yarattı. Ve O, bilmediğiniz şeyleri yaratmaktadır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Atları, katırları ve eşekleri sizin için hem binek, hem de süs olsun diye yarattı. Bilmediğiniz daha neler yaratır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Hem binmeniz için hem de süs olarak, atları, katırları ve eşekleri de yaratmıştır. Ayrıca, daha bilmediğiniz neler yaratmaktadır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O, atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binesiniz, hem de (hayata) güzellik katmak için yarattı; ve daha sizin bilmediğiniz nice şeyleri de yaratacak.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Hem binesiniz diye hem de bir süs olarak atları, katırları, eşekleri de yarattı. Ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratır O...

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem binesiniz diye, hem de zinet olmak üzere atları, katırları ve eşekleri de yarattı ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve binmeniz için atları, katırları, merkepleri, (hayatı süsleyen) nakışlar, bezekler olarak O yarattı; O, bilmediğiniz daha neler neler yaratmaktadır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem binesiniz diye, hem de ziynet olarak atları, katırları, merkebleri de yarattı ve bilemiyeceğiniz daha neler yaratacak

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri (yarattı) ve daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır.

Gültekin Onan
Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Hem onlara binmeniz için, hem zinet için de atları, katırları, merkepleri yaratdı. Sizin bilmeyeceğiniz daha neler yaratıyor O!

İbni Kesir
Atları, katırları ve merkebleri de sizin için binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Hem onlara binmeniz için hem de zinet için size atları, katırları ve merkepleri yarattı. Sizin bilmediğiniz şeyleri de yaratır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hem binmeniz, hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onlara binmeniz ve bir zevk almanız için atları, katırları ve eşekleri de (yarattı).. . Daha bilmediğiniz neler yaratır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Binmeniz ve eğlenmeniz için atları, katırları ve eşekleri yarattı ve daha bilmediğiniz bir çok şeyi de yaratır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sizin için binek ve süs hayvanı olarak atları, katırları ve eşekleri yarattı. Ve O, bilmediğiniz şeyleri yaratmaktadır.

Rashad Khalifa The Final Testament
And (He created) the horses, the mules, and the donkeys for you to ride, and for luxury. Additionally, He creates what you do not know.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the horses and the mules and the donkeys, that you may ride them and as an adornment; and He creates what you do not know.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The horses, the mules, and the donkeys, that you may ride them and as an adornment. He creates what you do not know.