2. Bakara suresi 130. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İbrahim'in milletinden*, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyilerdendir.

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
Ve men yergabu an milleti ibrahime illa men sefihe nefseh, ve lekadistafeynahufid dunya, ve innehu filahireti le mines salihin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İbrahim'in yolundan, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada seçtik; şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kendini kandırandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İbrahim'in milletinden*, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyilerdendir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kendini zavallı duruma sokandan başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin kıldık, ahirette de iyiler arasında olacaktır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kendini bilmezden başka, İbrahim'in dininden, kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, dünyada, Onu seçtik. Ve sonsuz yaşamda da kesinlikle erdemli olanlar arasında olacaktır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kişiliksiz tipler hariç, kim İbrahim'in inanç sisteminden yüz çevirebilir ki? Biz onu dünyada seçkin kılmıştık, ahirette ise o kesinlikle erdemliler arasında yer alacak.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Öz benliğini beyinsizliğe itenden başka kim, İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik. Ve o, ahırette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette...
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İbrahim'in milletinden, kendine kıyandan başka kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, ahirette de hiç şüphe yok ki o iyiler arasındadır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve düşünme melekeleri dumura uğramış olanlar dışında kim, bu dünyada gerçekten yücelttiğimiz ve şüphesiz ahirette de dürüst ve erdemliler arasında yer alacak olan İbrahim'in inanç sistemini terk etmek ister?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İbrahimin milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefih, hakikat biz onu Dünyada ıstıfa ettik, Ahırette de o hiç şüphe yok salahile seçilenlerdendir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Nefsini aşağılık yapan (beyinsiz)den başka, kim İbrahim dininden yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik, ahirette de, o iyilerdendir.
Gültekin Onan
Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kendini bilmeyenden başka kim İbrahimin dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O, şüphe yok ahiretde de muhakkak saalihlerden (yüksek derece erbabından) dır.
İbni Kesir
Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir. And olsun ki dünyada onu seçmiştik. Muhakkak ki o, ahirette de salihlerdendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in yolundan yüz çevirir? Biz dünyada onu seçmiştik. O, şüphesiz ahirette de iyilerdendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İbrahim milletinden (varlığın-ın hakikatine iman etmişlerden), kendini bilmez akılsızlardan başka kim yüz çevirebilir ki! Andolsun ki biz Onu dünyada seçtik - saflaştırdık ve sonsuz gelecek sürecinde de salihlerdendir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Who would forsake the religion of Abraham, except one who fools his own soul? We have chosen him in this world, and in the Hereafter he will be with the righteous.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself? We have selected him in this world, and in the Hereafter he is of the righteous.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself? We have selected him in this world, and in the Hereafter, he is of the reformers.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: ve kim ki
2 yergabu: yüz çevirir رغب
3 an:
4 milleti: milletinden (dininden) ملل
5 ibrahime: İbrahim'in
6 illa: başka
7 men: kimseen
8 sefihe: sefih kılan سفه
9 nefsehu: nefsini نفس
10 velekadi: Andolsun ki
11 stafeynahu: biz onu seçmiştik صفو
12 fi:
13 d-dunya: dünyada دنو
14 ve innehu: ve şüphesiz o
15 fi:
16 l-ahirati: ahirette de اخر
17 lemine:
18 s-salihine: salihlerdendir صلح