Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
İbrahim'in milletinden
*
, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyilerdendir.
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
Ve men yergabu an milleti ibrahime illa men sefihe nefseh, ve lekadistafeynahufid dunya, ve innehu filahireti le mines salihin.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim ki
2yergabuyüz çevirirرغب
3an
4milletimilletinden (dininden)ملل
5ibrahimeİbrahim'in
6illabaşka
7menkimseen
8sefihesefih kılanسفه
9nefsehunefsiniنفس
10velekadiAndolsun ki
11stafeynahubiz onu seçmiştikصفو
12fi
13d-dunyadünyadaدنو
14ve innehuve şüphesiz o
15fi
16l-ahiratiahirette deاخر
17lemine
18s-salihinesalihlerdendirصلح
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İbrahim'in yolundan, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada seçtik; şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendini kandırandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İbrahim'in milletinden
*
, kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Ant olsun onu dünyada Biz seçtik; o, ahirette de iyilerdendir.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kendini zavallı duruma sokandan başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin kıldık, ahirette de iyiler arasında olacaktır.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kendini bilmezden başka, İbrahim'in dininden, kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, dünyada, Onu seçtik. Ve sonsuz yaşamda da kesinlikle erdemli olanlar arasında olacaktır.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Kişiliksiz tipler hariç, kim İbrahim'in inanç sisteminden yüz çevirebilir ki? Biz onu dünyada seçkin kılmıştık, ahirette ise o kesinlikle erdemliler arasında yer alacak.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Öz benliğini beyinsizliğe itenden başka kim, İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmiştik. Ve o, ahırette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktır elbette...
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İbrahim'in milletinden, kendine kıyandan başka kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, ahirette de hiç şüphe yok ki o iyiler arasındadır.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve düşünme melekeleri dumura uğramış olanlar dışında kim, bu dünyada gerçekten yücelttiğimiz ve şüphesiz ahirette de dürüst ve erdemliler arasında yer alacak olan İbrahim'in inanç sistemini terk etmek ister?
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İbrahimin milletinden kim yüz çevirir? Ancak kendine kıyan sefih, hakikat biz onu Dünyada ıstıfa ettik, Ahırette de o hiç şüphe yok salahile seçilenlerdendir
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nefsini aşağılık yapan (beyinsiz)den başka, kim İbrahim dininden yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik, ahirette de, o iyilerdendir.
Gültekin Onan
Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kendini bilmeyenden başka kim İbrahimin dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O, şüphe yok ahiretde de muhakkak saalihlerden (yüksek derece erbabından) dır.
İbni Kesir
Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir. And olsun ki dünyada onu seçmiştik. Muhakkak ki o, ahirette de salihlerdendir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in yolundan yüz çevirir? Biz dünyada onu seçmiştik. O, şüphesiz ahirette de iyilerdendir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İbrahim milletinden (varlığın-ın hakikatine iman etmişlerden), kendini bilmez akılsızlardan başka kim yüz çevirebilir ki! Andolsun ki biz Onu dünyada seçtik - saflaştırdık ve sonsuz gelecek sürecinde de salihlerdendir.
Rashad Khalifa The Final Testament
Who would forsake the religion of Abraham, except one who fools his own soul? We have chosen him in this world, and in the Hereafter he will be with the righteous.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself? We have selected him in this world, and in the Hereafter he is of the righteous.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Who would abandon the creed of Abraham except one who fools himself? We have selected him in this world, and in the Hereafter, he is of the reformers.