2. Bakara suresi 129. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey Rabb'imiz! İçlerinden onlara Sen'in ayetlerini okuyacak, Kitap'ı ve Hikmeti* öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Kuşkusuz Sen, Mutlak Üstün Olan'sın, En İyi Hüküm Veren'sin.

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ
Rabbena veb'as fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmet öğretecek, onların ruhlarını arındıracak bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan sensin."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Rabbimiz, onların arasından, ayetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve bilgeliği öğretecek ve onları temizleyecek bir elçi gönder. Sen Yücesin, Bilgesin.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey Rabb'imiz! İçlerinden onlara Sen'in ayetlerini okuyacak, Kitap'ı ve Hikmeti* öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Kuşkusuz Sen, Mutlak Üstün Olan'sın, En İyi Hüküm Veren'sin.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
"Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin ayetlerini okusun! Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin!* Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!"
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Efendimiz! Kendi aralarından, onlara bir elçi gönder. Hem Senin ayetlerini onlara okusun hem Kitap'ı ve bilgeliği onlara öğretsin hem de onları arındırsın. Kuşkusuz, Sen, Üstünsün; Bilgelik ve Adaletle Yönetensin!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
"Rabbimiz! Onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve hakikate mutabık hüküm vermeyi öğrenecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca Sensin her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden de Sen.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Rabb'imiz! İçlerinden onlara, senin ayetlerini okuyacak, kendilerine Kitap'ı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir resul gönder. Sen, evet sen, Aziz'sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakim'sin, tüm hikmetlerin kaynağısın."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
"Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, üzerlerine ayetlerini okusun, kendilerine Kitab'ı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapsın! Çünkü güç ve kuvvet sahibi, tam hikmet sahibi Sensin ancak Sen!"
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
"Ey Rabbimiz! Soyumuz içinden onlara Senin mesajlarını iletecek, vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp temiz kılacak bir elçi çıkar: Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey bizim Rabbımız hem de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki üzerlerine ayatını tilavet eylesin ve kendilerine kitabı ve hikmeti ta'lim etsin ve içlerini dışlarını temiz paklesin, öyle aziz öyle hakim sensin ancak sen
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Rabbimiz, onlara kendi içlerinden, senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara Kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin, sen!"
Gültekin Onan
"Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Kuşkusuz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin".
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
"Ey Rabbimiz, onların (müslim olan o soyumuzun) içinden onlara Senin ayetlerini okuyacak, onlara Kitabı (Kur'anı), hikmeti (ondan hükümleri) öğretecek, onları (şirkden) iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şübhesiz yegane gaalib, (sun'unda) tam hikmet saahibi Sensin Sen".
İbni Kesir
Rabbımız, onların arasından, senin ayetlerin onlara okuyacak, kitabı, hikmeti öğretecek ve onları tezkiye edecek bir peygember gönder. Şüphesiz ki Aziz, Hakim Sensin Sen.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini onlara okuyan, kitap ve hikmeti öğreten ve onları (şirkten) arındıran bir resul gönder. Şüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
"Ey bizim Hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir resul gönder ki; Kendilerine Senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz Sen'sin, hakim Sen'sin! (Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin!)"
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Rabbimiz, onların içinde senin ayetlerini (alemlerinde Esma'nın açığa çıkışını) onlara öğretip okutan, onlara Bilgiyi ve açığa çıkış sistemini (hikmeti) öğreten, onları arındıran Rasul ba's et (insanlara Hakikati bildiren Esma'nın açığa çıkmış suretini oluştur). " Kesinlikle sen Aziyz Hakiym'sin.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
"Our Lord, and raise among them a messenger to recite to them Your revelations, teach them the scripture and wisdom, and purify them. You are the Almighty, Most Wise."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
"Our Lord, and send among them a messenger from among themselves, that he may recite to them Your revelations and teach them the Book and the wisdom, and purify them. You are the Noble, the Wise."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
"Our Lord, and send amongst them a messenger from among themselves, that he may recite to them Your signs and teach them the book and the wisdom, and purify them. You are the Noble, the Wise."
# Kelime Anlam Kök
1 rabbena: Rabbimiz ربب
2 veb'as: gönder بعث
3 fihim: onlara
4 rasulen: bir elçi رسل
5 minhum: kendi içlerinden
6 yetlu: okuyacak تلو
7 aleyhim: kendilerine
8 ayatike: senin ayetlerini ايي
9 ve yuallimuhumu: ve onlara öğretecek علم
10 l-kitabe: Kitabı كتب
11 velhikmete: ve hikmeti حكم
12 ve yuzekkihim: ve onları temizleyecek زكو
13 inneke: şüphesiz sensin
14 ente: yalnız sen
15 l-azizu: Aziz olan عزز
16 l-hakimu: Hakim olan حكم