2. Bakara suresi 176. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İşte bu, Allah'ın Hakk olarak indirdiği Kitap hakkında, onların anlaşmazlığa düşmeleri ve derin bir ayrılık içinde olmalarındandır.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk, ve innellezinahtelefu fil kitabi le fi şikakin baid.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bu azabın sebebi, Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler elbette derin bir ayrılığa düşmüşlerdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Böyledir; çünkü ALLAH gerçeği içeren kitabı indirmiştir ve kitap hakkında tartışanlar ise doğrusu derin bir anlaşmazlık içindedir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İşte bu, Allah'ın Hakk olarak indirdiği Kitap hakkında, onların anlaşmazlığa düşmeleri ve derin bir ayrılık içinde olmalarındandır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Olacağı budur; gerçekleri içeren bu Kitabı Allah indirmiştir. Kitab'a ters düşenler ise derin bir ikilem içindedirler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, Kitap'ı, gerçek olarak indirdiği için böyle olacaktır. Kitap hakkında uyuşmazlığa düşenler, kesinlikle derin bir ayrılık içindedirler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İşte bu sebeple Allah, ilahi kelamı hakikati ortaya çıkarmak için indirdi. Onlar Kitab üzerinde anlaşmazlığa düşerek, hakta bir hayli uzaklaştılar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Bu böyledir. Çünkü Allah, Kitap'ı hak olarak indirmiştir. Kitap'ta çekişmeye girenler, şıkak'a düşmüşlerdir/bütünden uzaklaştırıcı bir kopuşun tam içindedirler,
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bu, Allah'ın Kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise uzak bir ayrılık içindedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zira bu azabın sebebi Allah'ın kitabı gerçekle indirmiş olmasındandır. Kitapta ayrılığa düşenler ise şüphesiz, haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İşte böyle; hakikati ortaya koymak için ilahi kelamı indiren Allah olduğuna göre, ona karşı kendi görüşlerini dayatanlar derin bir açmazdadırlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bu (azab) da, Allah'ın, Kitab'ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkar etmesi) sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Zira şüphesiz ki Allah kitabı sebebi hak ile indirdi, kitabda ıhtilaf edenler ise şüphesiz haktan uzak bir şıkak içindedirler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Onlara) böyle(azab edilecek)dir. Çünkü Allah, Kitabı gerçekle indirmiştir. Kitapta ayrılığa düşenler, elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.
Gültekin Onan
Bu Tanrı'nın kitabı kuşkusuz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise doğrusu derin bir anlaşmazlık/ayrılık içindedir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bu (azabın) sebebi şudur: Çünkü Allah Kitabı şübhesiz hak olarak indirmişdir. O kitab (ın inzal, tasdıyk ve sıhhatin) da ihtilafa düşenler elbette (Hakdan) uzak bir ayrılık içindedirler.
İbni Kesir
Bu, Allah'ın kitabı hak olarak indirilmiş olup, o kitabda ihtilafa düşenlerin şüphesiz ki, pek uzak bir şikak içinde olmalarındandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(Bu azabın sebebi şudur:) Allah, kitabı şüphesiz hak olarak indirmiştir. O kitapta ihtilafa düşenler elbette haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Böyle olacaktır: Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar, haktan pek uzağa düşmüşlerdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Bundan dolayıdır ki, (biennAllah) Allah, ilmindeki, varlığın hakikati ve Sünnetullah bilgisinin açığa çıkmış hali olan evren içre evrenler ilmini (Kitap) bizatihi Hak olarak (bilHakk) inzal etmiştir. Muhakkak ki Kitapta (bu bilgide - oluşta) ihtilaf edenler (bu gerçeğe karşı çıkanlar) kesinlikle gerçekten çok uzağa (şikakı baiyd) düşmüşlerdir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
This is because GOD has revealed this scripture, bearing the truth, and those who dispute the scripture are the most ardent opponents.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
This is because God has sent down the Book with the truth; and those who have disputed about the Book are in far opposition.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
This is because God has sent down the book with truth; and those who have disputed in the book are in far opposition.
# Kelime Anlam Kök
1 zalike: işte böyle
2 bienne: gerçekten
3 llahe: Allah
4 nezzele: indirmiştir نزل
5 l-kitabe: Kitabı كتب
6 bil-hakki: hak olarak حقق
7 ve inne: ve elbette
8 ellezine: kimseler
9 htelefu: ayrılığa düşen خلف
10 fi: -ta
11 l-kitabi: Kitap- كتب
12 lefi: içindedirler
13 şikakin: anlaşmazlık شقق
14 beiydin: derin bir بعد