2. Bakara suresi 22. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

O ki sizin için yeri bir döşek, göğü de bir bina yaptı ve gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. O halde, Allah'a bile bile eşler koşmayın.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Ellezi ceale lekumul arda firaşen ves semae binaa, ve enzele mines semai maen fe ahrece bihi mines semarati rızkan lekum, fe la tec'alu lillahi endaden ve entum ta'lemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O Allah ki, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü bir bina yaptı. O, gökten su indirip onunla çeşit çeşit meyveleri size rızık olarak çıkardı. O halde, bile bile Allah'a eşler koşmayınız.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu ve göğü de bir yapı kıldı. Gökten su indirdi ve onunla rızık olarak size çeşitli ürünler çıkardı. Bile bile ALLAH'a eşler koşmayın.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
O ki sizin için yeri bir döşek, göğü de bir bina yaptı ve gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. O halde, Allah'a bile bile eşler koşmayın.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bir bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su indirir de onunla oluşan ürünlerden size yiyecek çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah'a benzer nitelikte varlıklar uydurmayın*
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
O, yeryüzünü yaşamaya elverişli ovalar ve gökyüzünü bir yapı yapmıştır. Ve gökten su indirerek, size geçimlik olması için, her türlü ürünü onunla çıkarmıştır. Artık, bilerek Allah'a ortaklar koşmayın.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
O'dur size yeryüzünü döşek kılan, gökyüzünü bina eden, gökten suyu indirerek ikram eden ve onunla sizin için türlü meyveler çıkaran. O halde (bütün bunları yapanın tek O olduğunu) bile bile Allah'a eşdeğer rakip güçler tasarlamayınız!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için meyvelerden / ürünlerden bir rızk çıkardı. Artık bilip durduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayın.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, öyle bir lütufkardır ki, sizin için yeri bir döşek, göğü bir bina yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla çeşitli mahsullerden size bir rızık çıkardı. Siz de artık bile bile tutup da Allah'a ortaklar koşmayın.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O ki, yeryüzünü size bir dinlenme yeri, gökyüzünü bir çardak yapmış, gökten su indirmiş ve onunla size rızık olarak meyveler çıkarmıştır: O halde (Bir ve Tek İlah olduğunu) bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O öyle bir lutufkar ki sizin için yeri bir döşek yaptı, semayı bir bina ve sizin için semadan bir su indirdi de onunla türlü mahsullerden size bir rızk çıkardı, sizde artık bilecek halde iken tutupta Allah'a menendler koşmayın
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O (Rabb) ki yeri, sizin için döşek, göğü de bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile Allah'a eşler koşmayın.
Gültekin Onan
O, yeryüzünü sizin için bir döşek (firaşen) ve göğü de bir yapı (bina) kıldı / yaptı (ceale). Gökten su indirdi ve bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden (semere) rızk çıkardı. Öyleyse bile bile Tanrı'ya eşler (endaden) koşmayın.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
O (Rab) ki yer yüzünü sizin (ikaamet ve istirahatiniz) için bir döşek, göğü (yüksek tavan ve kubbe gibi) bir bina yapdı. O gökden su indirib onunla dürlü, dürlü semerelerden (meyvalardan, mahsullerden) sizin için rızk çıkardı. O halde, kendiniz bilib dururken (yaratılan o şeylerle) Allaha eşler koşmayın.
İbni Kesir
O ki; yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip onunla türlü türlü meyvelerden sizin için rızık çıkardı. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
O, sizin için yeryüzünü döşedi ve gökyüzünü bina etti. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye ürünler yetiştirdi. Öyleyse, bile bile Allah'a eş koşmayın.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
O sizin için arzı (bedeni) döşek (araç), semayı (şuuru - beyni) yaşanılan mekan olarak oluşturdu ve semadan bir su (ilim) inzal etti (boyutsal açığa çıkış) ve bunun sonucu olarak da size türlü (düşünsel - bedensel) yaşam gıdası verdi. Hal böyleyken artık ötede bir ilah edinerek O'na şirk koşmayın!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The One who made the earth habitable for you, and the sky a structure. He sends down from the sky water, to produce all kinds of fruits for your sustenance. You shall not set up idols to rival GOD, now that you know.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The One who has made the earth a resting place, and the sky a shelter, and He sent down from the sky water with which He brought out fruits as a gift to you. So do not set up any equals with God while you know.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The One who made the land a habitat, and the sky a structure, and He sent down from the sky water with which He brought out fruit as a provision for you. So do not make any equals with God while you now know.
# Kelime Anlam Kök
1 ellezi: O (Rabb) ki
2 ceale: kıldı جعل
3 lekumu: sizin için
4 l-erde: yeri ارض
5 firaşen: döşek فرش
6 ve ssemae: ve göğü سمو
7 bina'en: bina بني
8 ve enzele: ve indirdi نزل
9 mine: -ten
10 s-semai: gök سمو
11 maen: su موه
12 feehrace: çıkardı خرج
13 bihi: onunla
14 mine: -den
15 s-semerati: çeşitli ürünler ثمر
16 rizkan: rızık olarak رزق
17 lekum: sizin için
18 fela: öyleyse
19 tec'alu: koşmayın جعل
20 lillahi: Allah'a
21 endaden: eşler (denk) ندد
22 veentum: ve siz de
23 tea'lemune: bile bile علم