2. Bakara suresi 251. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, O'na güç ve hikmet* verdi. O'na dilediğinden öğretti. Eğer, Allah, insanların bir kısmını bir kısmıyla savmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ancak, Allah, bütün alemlere karşı sınırsız lütuf sahibidir.

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
Fe hezemuhum bi iznillahi, ve katele davudu calute ve atahullahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yeşau, ve lev la def'ullahin nase, ba'dahum bi ba'din le fesedetil ardu ve lakinnallahe zu fadlin alel alemin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bunun üzerine, Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü; Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi ve istediği her şeyin bilgisini öğretti. Eğer Allah, insanlara kendilerini başkalarına karşı savunma gücü vermeseydi, yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı. Allah, bütün insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Nihayet ALLAH'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. ALLAH ona hükümdarlık ve anlayış verdi, ona dilediğini öğretti. ALLAH insanların bir kısmıyla bir kısmını savmasaydı yeryüzü bozulurdu. Fakat ALLAH tüm yaratıklara karşı lütufsahibidir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, O'na güç ve hikmet* verdi. O'na dilediğinden öğretti. Eğer, Allah, insanların bir kısmını bir kısmıyla savmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ancak, Allah, bütün alemlere karşı sınırsız lütuf sahibidir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sonra Allah'ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davut, Calut'u öldürdü. Allah da ona hükümdarlık ve hikmet* verdi, ona uygun gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini engellemezse, tabii düzen bozulur. İkramı herkesi kapsayan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sonunda, Allah'ın izniyle, onları bozguna uğrattılar; Davut, Calut'u öldürdü. Allah, Ona, hem yönetim yetisi hem de bilgelik verdi ve dilediğini Ona öğretti. Allah'ın, insanların bir bölümüyle, diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzünde kesinlikle karışıklık çıkardı. Fakat Allah, Evrenlere Karşı Lütuf Sahibidir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bunun üzerine, Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü, bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve adil hüküm liyakati verdi ve dilediklerine öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davud Calut'u öldürdü. Ve Allah, Davud'a mülk/saltanat ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın, bazı insanları diğer bazılarıyla savması olmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ama Allah alemlere karşı çok lütufkardır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Böylece Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü, Allah kendisine hükümdarlık ve peygamberlik verdi ve ona dilediği şeyleri öğretti. Allah'ın insanları birbirleriyle önlemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti. Fakat Allah'ın bütün akıl sahibi varlıklara karşı bir iyiliği vardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bunun üzerine, onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar, Davud da Calut'u öldürdü; Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi ve istediği şeyin bilgisini öğretti. Ve eğer Allah, insanlara kendilerini başkalarına karşı savunma gücü vermeseydi yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı: ama Allah bütün alemlere karşı sınırsız lütuf sahibidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Derken, Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Derken Allahın izniyle onları temamen bozdular, Davud Calutu öldürdü ve Allah kendisine mülk ve hikmet verdi ve daha dilediğinden ona ta'lim de buyurdu, Allahın insanları birbiriyle defetmesi olmasa idi Arz, mutlak fesad bulmuş gitmişti ve lakin Allahın zevil'ukul alemlerine bir fazlı var
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Derken, Allah'ın izniyle onları bozdular, Davud Calut'u öldürdü; Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah, insanların bir kısmıyle diğerlerini savmasaydı, dünya bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere karşı lutuf sahibidir.
Gültekin Onan
Böylece onları Tanrı'nın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü.Tanrı da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Tanrı'nın insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Tanrı alemlere karşı büyük fazl sahibidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Derken (düşmanla karşılaşır karşılaşmaz) Allahın izniyle onları (düşmanlarını) bozguna uğratdılar (Mü'minlerin arasında bulunan) Davud da Calutu öldürdü. Allah da ona (Eşmuilin ve Taalutun vefatından sonra, bir arada) saltanat ve hikmeti (peygamberliği) verdi ve daha dilemekde olduğundan da ba'zı şeyler öğretdi. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile önleyib savmasaydı yer (yüzü) muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah, alemlere karşı büyük fazi (-u inayet) saahibidir.
İbni Kesir
Allah'ın izniyle onları hemen hezimete uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona mülk ve hikmet verdi. Dilemekte olduğunu da ona öğretti. Şayet Allah'ın insanları birbiriyle def'edip savması olmasaydı yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Ancak Allah, alemler üzerinde lutuf sahibidir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Neticede Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut da, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi, Ona dilediğinden öğretti. Allah'ın insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, alemlere karşı lütuf sahibidir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü, Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazıları ile önlemeseydi dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Derken (biiznillah) nefslerinin hakikati olan Allah Esma'sının elvermesiyle, onları hezimete uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah (Davud'a) mülkü ve Hikmeti verdi ve dilediğini ona talim etti (programladı Esma'sıyla özünden gelen bir yolla). Eğer Allah insanların (eliyle) diğer bir kısmını saf dışı etmeseydi, elbette arz bozulurdu (yaşanmaz olurdu). Fakat Allah'ın fazlı alemler üzerinedir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They defeated them by GOD's leave, and David killed Goliath. GOD gave him kingship and wisdom, and taught him as He willed. If it were not for GOD's support of some people against others, there would be chaos on earth. But GOD showers His grace upon the people.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
So they defeated them with the permission of God, and David killed Goliath, and God gave him the kingship and the wisdom and taught him what he wished. And if it were not for God defending the people against themselves, then the earth would have long been corrupted; but God has bestowed grace upon the worlds.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
So they defeated them by God's leave. Thus, David killed Goliath, and God gave him the kingship and the wisdom and taught him what He wished. Had it not been for God pushing the people to challenge one another, then the earth would have long been corrupted. But God has done favor over the worlds.
# Kelime Anlam Kök
1 fehezemuhum: derken onları bozdular هزم
2 biizni: izniyle اذن
3 llahi: Allah'ın
4 ve katele: ve öldürdü قتل
5 davudu: Davud
6 calute: Calut'u
7 ve atahu: ve ona (Davud'a) verdi اتي
8 llahu: Allah
9 l-mulke: hükümdarlık ملك
10 velhikmete: ve hikmet حكم
11 ve allemehu: ve ona öğretti علم
12 mimma: şeyleri
13 yeşa'u: dilediği شيا
14 velevla: eğer
15 def'u: savmasaydı دفع
16 llahi: Allah
17 n-nase: insanların نوس
18 bea'dehum: bir kısmını بعض
19 bibea'din: bir kısmıyle بعض
20 lefesedeti: bozulurdu فسد
21 l-erdu: dünya ارض
22 velakinne: fakat
23 llahe: Allah
24 zu: sahibidir
25 fedlin: lutuf فضل
26 ala: karşı
27 l-aalemine: bütün alemlere علم