Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Biz, onları sana gerçek olarak okuyoruz. Kuşkusuz, sen, gönderilenlerdensin.
تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakk, ve inneke le minel murselin.
#kelimeanlamkök
1tilkebunlar
2ayatuayetleridirايي
3llahiAllah'ın
4netluhaokuyoruz (açıklıyoruz)تلو
5aleykesana
6bil-hakkihak olarakحقق
7ve innekeelbette sen
8lemine
9l-murselinegönderilenlerdensinرسل
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH'ın ayetleridir ve elbette sen elçilerden birisin.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Biz, onları sana gerçek olarak okuyoruz. Kuşkusuz, sen, gönderilenlerdensin.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunlar Allah'ın ayetleridir. O, bunları sana doğru bir biçimde aktarıyor.
*
Sen de O'nun elçilerindensin.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İşte bunlar, gerçek olarak sana okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Kuşkusuz, sen, gönderilenler arasındasın. Kur'an çevirilerinde, "Tabut" veya "Kalıntı" biçiminde çevrilmiş ve Tevrat ayetlerinde geçen, "On Emir yazıtlarının saklandığı sandık" olarak yorumlanmıştır.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte bunlar Allah'ın mesajlarıdır; biz bunları sana gerçek bir amaca mebni olarak ilerletiyoruz, çünkü sen kendisine mesaj gönderilenlerdensin.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İşte bunlar Allah'ın ayetleri. Onları sana hak olarak okuyoruz. Yemin olsun ki sen, gönderilen elçilerdensin.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilen elçilerdensin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir. Onları, sana dosdoğru okuyoruz. Şüphesiz ki sen gönderilen peygamberlerdensin.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bunlar Allah'ın mesajlarıdır: Biz (ey Peygamber,) hakikati ortaya koyan bu (mesaj)ları sana iletiyoruz: doğrusu sen, bu mesajların emanet edildiği (elçilerden)sin.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte bunlar Allahın ayetleri, onları sana bihakkın tilavet ediyoruz, muhakkak ki sen o gönderilen Resullerdensin
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bunlar, Allah'ın ayetleridir; bunları sana gerçek ile okuyoruz (bunlarla sana gerçekleri açıklıyoruz). Elbette sen gönderilen elçilerdensin.
Gültekin Onan
İşte bunlar Tanrı'nın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilenlerdensin.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bunlar Allahın ayetleridir ki onları (Habibim) sana Hak olarak okuyoruz. Sen şübhesiz, muhakkak gönderilen peygamberlerdensin.
İbni Kesir
İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz ki sen elçilerdensin.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkiyle okuyoruz. Şüphesiz, sen de peygamberlerdensin.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İşte bunlar Allah'ın ayetleri olup Biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bunlar Allah işaretleri... Onları sana Hak olarak anlatıyoruz... Sen irsal olan Rasullerdensin.
Rashad Khalifa The Final Testament
These are GOD's revelations. We recite them through you, truthfully, for you are one of the messengers.,
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
These are the revelations of God, We recite them to you with the truth, and you are one of the messengers.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
These are God's signs, We recite them to you with truth, and you are of the messengers.