Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki Biz, öğüt almaları için onu, onların aralarında paylaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük etmekte direttiler.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
Ve lekad sarrafnahu beynehum li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa kufura.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2sarrafnahuetraflıca anlattıkصرف
3beynehumonların aralarındaبين
4liyezzekkeruöğüt alsınlar diyeذكر
5feebaama direnmektedirابي
6ekseruçoğuكثر
7n-nasiinsanlarınنوس
8illaancak
9kufuraninkardaكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Gerçek şu ki, düşünüp öğüt almaları için suyu, ülkeler arasında bir nizama göre dağıtmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnmiştir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yemin olsun ki (gerçeği) hatırlasınlar diye bu (gibi gerçekleri) aralarında etraflı bir şekilde anlattık. İnsanların çoğu küfürden başka (bir karşılık vermemekte) direttiler.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Öğüt almaları için onu aralarında dağıtıp çevirdik. Ne var ki insanların çoğunluğu nankörlükte diretmektedir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ant olsun ki Biz, öğüt almaları için onu, onların aralarında paylaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük etmekte direttiler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Biz o suyu, bilgi sahibi olsunlar(ve bilgilerini kullansınlar) diye halden hale çevirdik
*
. Ama insanların nankörlüğü bir türlü bırakmaz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Üstelik gerçek şu ki, öğüt alıp düşünmeleri için, değişik biçimlerde Onu açıkladık. Yine de insanların çoğunluğu, yalnızca nankörlük etmekte direniyorlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Doğrusu Biz, onu (ve bütün bu örnekleri) ayrıntılı bir biçimde açıklayarak insanların önüne koyduk ki düşünüp ders alsınlar diye... Hal böyleyken insanların çoğu yine de yüz çevirmekte, nankörlükte direnmekteler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yemin olsun, onu aralarında çeşitli biçimlerde ifade ettik ki öğüt alabilsinler. Ama insanların çoğu sadece nankörlükte ısrar etmektedir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Andolsun ki onu aralarında, düşünsünler ve ibret alsınlar diye evirip çevirmekteyiz. Yine de insanların çoğu dayatmakta ve nankörlükten başkasına yanaşmamaktadır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Gerçek şu ki, Biz bütün bunları insanların gözü önüne hep seregelmişizdir ki, belki ders alıp akıllarında tutarlar; ama insanların çoğu, nankörlükte direnmektedir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Celalım hakkı için onu aranızda evirip çevirmekteyiz düşünsünler ıbret alsınlar diye yine de nasın ekserisi dayatmakta nankörlükten başkasına yanaşmamakta

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Andolsun biz, bu sözü onların aralarında çevirip çevirip anlattık ki öğüt alsınlar. Ama insanların çoğu, nankörlükte direnmektedir.

Gültekin Onan
Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu küfredip ayak direttiler.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Andolsun bunu, (insanların) ibret almaları için, aralarında çeşid çeşid suretlerde anlatmışızdır (yahud bu suyu evirib çevirmişizdir). Fakat insanların çoğu, ille nankörlük olmak üzere, dayardılar (inadlarından dönmediler).

İbni Kesir
Andolsun ki; düşünüp ibret alsınlar diye onu aralarında evirip çevirmekteyiz. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnmişlerdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Düşünsünler, öğüt alsınlar diye, onu aralarında evirip çevirdik. Yine de insanların çoğu nankörlükten vazgeçmez.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bu gerçeği, insanların iyice düşünmeleri için Biz, farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Andolsun ki O'nu (Kuran'ı) onların arasında, tezekkür (hatırlayıp düşünmeleri) için açıkladık da açıkladık... İnsanların çoğunluğu ise hakikati inkar ettiler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Öğüt almaları için onu aralarında dağıtıp çevirdik. Ne var ki insanların çoğunluğu nankörlükte diretmektedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ant olsun ki Biz, öğüt almaları için onu, onların aralarında paylaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük etmekte direttiler.

Rashad Khalifa The Final Testament
We have distributed it among them in exact measure, that they may take heed. But most people insist upon disbelieving.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
AndWe have distributed it among them so that they may remember, but most of the people refuse to be anything but rejecters.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We have distributed it amongst them so that they may remember, but most people refuse to be anything but ingrates.