Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki Biz, öğüt almaları için onu, onların aralarında paylaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük etmekte direttiler.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواۘ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوراً
Ve lekad sarrafnahu beynehum li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa kufura.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2sarrafnahuetraflıca anlattıkصرف
3beynehumonların aralarındaبين
4liyezzekkeruöğüt alsınlar diyeذكر
5feebaama direnmektedirابي
6ekseruçoğuكثر
7n-nasiinsanlarınنوس
8illaancak
9kufuraninkardaكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçek şu ki, düşünüp öğüt almaları için suyu, ülkeler arasında bir nizama göre dağıtmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnmiştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki (gerçeği) hatırlasınlar diye bu (gibi gerçekleri) aralarında etraflı bir şekilde anlattık. İnsanların çoğu küfürden başka (bir karşılık vermemekte) direttiler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öğüt almaları için onu aralarında dağıtıp çevirdik. Ne var ki insanların çoğunluğu nankörlükte diretmektedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki Biz, öğüt almaları için onu, onların aralarında paylaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük etmekte direttiler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz o suyu, bilgi sahibi olsunlar(ve bilgilerini kullansınlar) diye halden hale çevirdik*. Ama insanların nankörlüğü bir türlü bırakmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik gerçek şu ki, öğüt alıp düşünmeleri için, değişik biçimlerde Onu açıkladık. Yine de insanların çoğunluğu, yalnızca nankörlük etmekte direniyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu Biz, onu (ve bütün bu örnekleri) ayrıntılı bir biçimde açıklayarak insanların önüne koyduk ki düşünüp ders alsınlar diye... Hal böyleyken insanların çoğu yine de yüz çevirmekte, nankörlükte direnmekteler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, onu aralarında çeşitli biçimlerde ifade ettik ki öğüt alabilsinler. Ama insanların çoğu sadece nankörlükte ısrar etmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki onu aralarında, düşünsünler ve ibret alsınlar diye evirip çevirmekteyiz. Yine de insanların çoğu dayatmakta ve nankörlükten başkasına yanaşmamaktadır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, Biz bütün bunları insanların gözü önüne hep seregelmişizdir ki, belki ders alıp akıllarında tutarlar; ama insanların çoğu, nankörlükte direnmektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalım hakkı için onu aranızda evirip çevirmekteyiz düşünsünler ıbret alsınlar diye yine de nasın ekserisi dayatmakta nankörlükten başkasına yanaşmamakta

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz, bu sözü onların aralarında çevirip çevirip anlattık ki öğüt alsınlar. Ama insanların çoğu, nankörlükte direnmektedir.

 • Gültekin Onan

  Andolsun bunu, onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu küfredip ayak direttiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun bunu, (insanların) ibret almaları için, aralarında çeşid çeşid suretlerde anlatmışızdır (yahud bu suyu evirib çevirmişizdir). Fakat insanların çoğu, ille nankörlük olmak üzere, dayardılar (inadlarından dönmediler).

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; düşünüp ibret alsınlar diye onu aralarında evirip çevirmekteyiz. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnmişlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Düşünsünler, öğüt alsınlar diye, onu aralarında evirip çevirdik. Yine de insanların çoğu nankörlükten vazgeçmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu gerçeği, insanların iyice düşünmeleri için Biz, farklı üsluplarla anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki O'nu (Kuran'ı) onların arasında, tezekkür (hatırlayıp düşünmeleri) için açıkladık da açıkladık.. . İnsanların çoğunluğu ise hakikati inkar ettiler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öğüt almaları için onu aralarında dağıtıp çevirdik. Ne var ki insanların çoğunluğu nankörlükte diretmektedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki Biz, öğüt almaları için onu, onların aralarında paylaştırdık. Ancak insanların çoğu nankörlük etmekte direttiler.

 • Progressive Muslims

  And We have distributed it amongst them so that they may remember, but most people refuse to be anything but rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (And We have expounded it among them that they might take heed; but most men refuse save denial.

 • Aisha Bewley

  We have variegated it for them so they might pay heed but most people spurn anything else but kufr.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have distributed it among them in exact measure, that they may take heed. But most people insist upon disbelieving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe have distributed it among them so that they may remember, but most of the people refuse to be anything but rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have distributed it amongst them so that they may remember, but most people refuse to be anything but ingrates.