Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Karun: "Bu serveti bilgili olmam sayesinde elde ettim." dedi. Allah'ın daha önce ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok taraftarı ve birikimi olan kuşakları yıkıma uğratmış olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere suçlarından sorulmaz.

قَالَ اِنَّـمَٓا اُو۫ت۪يتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْد۪يۜ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه۪ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمْعاًۜ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
Kale innema utituhu ala ilmin indi, e ve lem ya'lem ennellahe kad ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a, ve la yus'elu an zunubihimul mucrimun.
#kelimeanlamkök
1kalededi kiقول
2innemaşüphesiz
3utituhuo bana verildiاتي
4alasayesinde
5ilminbir bilgiعلم
6indibende bulunanعند
7evelem
8yea'lembilmedi mi kiعلم
9enneşüphesiz
10llaheAllah
11kadelbette
12ehlekehelak etmiştirهلك
13min
14kablihikendisinden öncekiقبل
15minearasıda
16l-kurunikuşaklarقرن
17menniceleri
18huveo
19eşeddudaha güçlüشدد
20minhukendisinden
21kuvvetenkuvvet bakımındanقوي
22ve ekseruve daha çokكثر
23cem'ancemaati bulunanجمع
24ve lave
25yuselusorulmazسال
26an-ndan
27zunubihimugünahları-ذنب
28l-mucrimunesuçlularaجرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Karun, "Bu servet bana, ancak bendeki bir ilimden dolayı verilmiştir" demişti. Allah'ın ondan önce, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha çok olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Karun ise) "O (servet), bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi!" demişti.* Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü ve (maddi) birikimi çok daha fazla olan kişileri elbette helak etmişti. Suçlulardan günahları(nın ne olduğu) sorulmaz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, "Tüm bunlar bana, bilgi ve becerimden dolayı verildi." Ondan önce, kendisinden daha büyük bir güce ve sayısal çoğunluğa sahip nice nesilleri ALLAH'ın yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Karun: "Bu serveti bilgili olmam sayesinde elde ettim." dedi. Allah'ın daha önce ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok taraftarı ve birikimi olan kuşakları yıkıma uğratmış olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere* suçlarından sorulmaz.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dedi ki; "Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi". Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Ancak, bir bilgi sayesinde bu bana verildi!" Aslında, ondan önceki kuşaklardan, güç yönünden daha üstün ve daha çok toplamış olanları, Allah'ın yıkıma uğrattığını bilmiyor muydu? Suçlulara, kendi suçları sorulmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Karun) "Herken iyi bilsin ki bu servete ben, kendi bilgim ve becerim sayesinde ulaştım" dedi. O bilmez miydi ki Allah, kendisinden önceki kuşaklar içerisinden ondan daha güçlü kuvvetli ve maddi birikimi daha fazla olan nicelerini helak etmiştir. Artık, suçu tabiat haline getirenlerin günahlarından sual olunmaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O dedi: "Bu servet bana, bendeki bir ilim sayesinde verildi." Peki o bilmedi mi ki Allah, önceki nesiller içinden ondan kuvvetçe daha zorlu, sayıca daha çok olanları bile helak etmiştir. Günahlarının ne olduğu, günahkarlardan sorulmaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir." Bilmez mi ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan sayısı bakımından daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. Suçlu günahkarlardan kendi günahları sorulmaz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O: "Ben, ona yalnızca bendeki bir ilim sayesinde nail oldum." dedi. Allah'ın ondan önce o nesiller içinden ondan kuvvetçe daha çetin ve taraftarları daha çok nice kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlular, günahlarından sorgulanmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Karun, onlara:) "Bu (servet) bendeki bilgi sayesinde bana verildi!" diye karşılık verdi. Oysa, Allah'ın, ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve ondan daha fazla servet toplamış nicelerini (kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmaları yüzünden) yok ettiğini bilmiyor muydu (sanki)? Ama, şu var ki, suçluluğu kesinleşmiş olanlara (artık) günahlarından sual olunmaz!..

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Karun, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir" dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bilir).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ben ona, sırf bendeki bir ılim sayesinde nail oldum dedi, Allahın ondan evvel o kurun içinden kuvvetçe ondan daha şiddetli ve cem'ıyyetce daha kesretli nice kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Mücrimler günahlarından sual de olunmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Bu (servet) bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi" dedi. Bilmedi mi ki Allah, kendisinden önceki kuşaklar arasında kendisinden daha güçlü ve daha çok cemaati bulunan nice kimseleri helak etmiştir? Suçlulara günahlarından sorulmaz.

 • Gültekin Onan

  Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir." Bilmez mi ki gerçekten Tanrı, kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan sayısı bakımından daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. Suçlu günahkarlardan kendi günahları sorulmaz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Kaarun) dedi ki: "Bu (servet) bana ancak bende olan ilimle (ilim sayesinde) verilmişdir". (O, madem ki aalimdi) kendisinden evvelki nesillerden kuvvetçe ondan daha üstün, Cem'iyyetce daha kesretli kimseleri Allahın hakıykaten helak etmiş olduğunu bilmedi mi? Mücrimlerden günahları sorulmaz.

 • İbni Kesir

  Dedi ki: Bu, bana; ancak bende olan bilgiden ötürü verilmiştir. Bilmez mi ki; Allah, önceleri ondan daha güçlü ve topladığı daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. Suçlulardan günahları sorulmaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ancak bunlar bana, bilgim sayesinde verilmiştir, dedi. O bilmiyor mu ki Allah, ondan önce, kendisinden daha güçlü ve toplulukça daha çok olan nice nesilleri helak etti? Günahkarlara suçları sorulmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Karun "Ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum." dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti? Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Karun) dedi ki: "O (hazineler) bana bildiklerimin sonucu olarak verilmiştir!" Bilmedi ki Allah, ondan önce, kuvvetçe ondan daha güçlü ve çok daha zengin nice nesiller helak etmiştir! Suçlulara, suçları sorulmaz (yalnızca sonuçlarını yaşarlar)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, 'Tüm bunlar bana, bilgi ve becerimden dolayı verildi.' Ondan önce, kendisinden daha büyük bir güce ve sayısal çoğunluğa sahip nice nesilleri ALLAH'ın yok ettiğini bilmezmi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Karun: "Bu serveti bilgili olmam sayesinde elde ettim." dedi. Allah'ın daha önce ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok taraftarı ve birikimi olan kimseleri yıkıma uğratmış olduğunu bilmiyor mu? Suçlulara suçlarından sorulmaz.*

 • Progressive Muslims

  He said: "I have attained all this only because of my own knowledge. " Did he not realise that God had annihilated before him generations that were much stronger than he, and greater in riches The transgressors were not asked about their crimes.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “I have been given it only because of knowledge I have,” — knew he not that God had destroyed before him generations stronger than him in power, and greater in accumulation? — “and the lawbreakers will not be questioned about their transgressions!”

 • Aisha Bewley

  he said, ‘I have only been given it because of knowledge I have. ’ Did he not know that before him Allah had destroyed generations with far greater strength than his and far more possessions? The evildoers will not be questioned about their sins.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "I attained all this because of my own cleverness." Did he not realize that GOD had annihilated before him generations that were much stronger than he, and greater in number? The (annihilated) transgressors were not asked about their crimes.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "I have attained all this only because of my own knowledge." Did he not realize that God had annihilated before him generations that were much stronger than he, and greater in riches? The transgressors were not asked about their crimes.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "I have attained all this only because of my own knowledge." Did he not realize that God had annihilated before him generations that were much stronger than he, and greater in riches? The transgressors were not asked about their crimes.