Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Karun, ziynetli bir şekilde halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına düşkünlüğü olanlar: "Keşke bizim de Karun gibi varlığımız olsaydı! Gerçekten o, çok kısmetli biri." diye iç geçirdiler.

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِه۪ ف۪ي ز۪ينَتِه۪ۜ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَٓا اُو۫تِيَ قَارُونُۙ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظ۪يمٍ
Fe harece ala kavmihi fi zinetih, kalellezine yuridunel hayated dunya ya leyte lena misle ma utiye karunu innehu le zu hazzın azim.
#kelimeanlamkök
1feharace(Karun) çıktıخرج
2alakarşısına
3kavmihikavmininقوم
4fiiçinde
5zinetihisüsü (debdebesi)زين
6kalededi(ler)قول
7ellezinekimseler
8yuriduneisteyen(ler)رود
9l-hayatehayatınıحيي
10d-dunyadünyaدنو
11ya leyteKeşke!
12lenabize verilseydi
13mislebir benzeriمثل
14maşeyin
15utiyeverilenاتي
16karunuKarun'a
17innehugerçekten onun
18lezuvardır
19hazzinşansıحظظ
20aziminbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Karun, gösteriş içinde toplumun karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, "Keşke Karun'a verildiği gibi bize de verilse; doğrusu o, büyük bir şans sahibidir" demişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Karun), süslü bir şekilde kavminin karşısına çıkmıştı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Ah, keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilseydi! Şüphesiz ki o, çok büyük bir payın (servetin) sahibidir!" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir ara, tüm görkemiyle halkının arasına çıkmıştı. Dünya hayatını seçenler, "Keşke Karun'a verilenlerin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten, o çok şanslı biri" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Karun, ziynetli* bir şekilde halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına düşkünlüğü olanlar: "Keşke bizim de Karun gibi varlığımız olsaydı! Gerçekten o, çok kısmetli biri." diye iç geçirdiler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra bütün haşmetiyle halkının karşısına çıktı. Dünyalık arzusu içinde olanlar dediler ki, "Ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizde de olsa? O gerçekten büyük bir paya sahip!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Böylece, görkem ve gösteriş içinde toplumunun karşısına çıktı. Dünya yaşamını isteyenler, şöyle dediler: "Ah; keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı! Aslında, gerçekten çok şanslı birisi!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve işte bu kişi kavminin karşısına tüm görkem ve gösterişi içinde çıkmıştı. Yalnızca dünya hayatını isteyenler (ona bakıp) "Ah keşke, ne olurdu Karun'a verilen kadar bize de verilseydi! Şu kesin ki o gerçekten de çok şanslı biriymiş!" derlerdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Karun, süsü püsü içinde toplumunun karşısına çıktı. Şu iğreti dünya hayatını amaçlayanlar dediler ki: "Ah, Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o, çok nasipli bir adam!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylelikle kendi ihtişamlı süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: "Ah keşke, Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Derken, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler: "Ah ne olurdu, şu Karun'a verilen gibisi bizim de olsa; o gerçekten büyük bir bahtiyar (varlık sahibi)!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Karun) işte böyle görkem ve gösteriş içinde soydaşlarının karşısına çıkardı. (Öyle ki,) yalnızca dünya hayatına gözünü dikenler (ona bakıp da): "Ah, n'olurdu" derlerdi, "Karun'a verildiği kadar bize de verilseydi! Çünkü o gerçekten çok talihli biri!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Karun, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, "Keşke Karun'a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken ziyneti içinde kavmına karşı huruç etti, Dünya hayati arzu edenler ah, dediler, ne olurdu şu Karuna verilen gibi bizim de olsa! O cidden büyük bir bahtiyar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Karun) süsü, (debdebesi) içinde kavminin karşısına çıktı. dünya hayatını isteyenler: "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri de bize verilseydi, dediler, gerçekten onun büyük şansı var!"

 • Gültekin Onan

  Böylelikle kendi ihtişamlı süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: "Ah keşke, Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Derken zineti (debdebesi) içinde kavminin karşısına çıkdı. Dünya hayatını arzu edenler: "Nolurdu, dediler, Kaaruna verilen (şu servet) gibi bizim de (malımız) olsaydı. O, hakıykaten büyük nasib saahibidir.

 • İbni Kesir

  Debdebe içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler: keşki Karun'a verildiği gibi bizim de olsaydı. Doğrusu o, büyük bir varlık sahibidir, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kavminin karşısına süslü takılarıyla çıkmıştı. Dünya hayatını isteyenler: -Keşke Karun'a verilen gibi bize de verilseydi. O, gerçekten çok şanslı demişlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Karun bir gün, yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar: "Keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok!" dediler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Karun) zenginlik göstergeleriyle yurttaşlarının arasına çıktığında; dünya hayatını (en sefil yaşamı) arzulayanlar dedi ki: "Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı.. . Şüphesiz büyük bir keyif ehlidir o!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir ara, tüm görkemiyle halkının arasına çıkmıştı. Dünya hayatını seçenler, 'Keşke Karun'a verilenlerin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten, o çok şanslı biri,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Karun, görkemli bir şekilde halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına düşkünlüğü olanlar: "Keşke bizim de Karun gibi varlığımız olsaydı! Gerçekten o, çok kısmetli biri." diye iç geçirdiler.

 • Progressive Muslims

  Then he came out among his people draped in his ornaments. Those who preferred this worldly life said: "Oh, if only we were given similar to what Qaaroon has been given. Indeed, he is very fortunate."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So went he forth to his people in his finery. Those who sought the life of this world said: “Would that we had the like of what has been given to Qārūn! He is one of great fortune!”

 • Aisha Bewley

  He went out among his people in his finery. Those who desired the life of this world said, ‘Oh! If only we had the same as Qarun has been given! What immense good fortune he possesses.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  One day, he came out to his people in full splendor. Those who preferred this worldly life said, "Oh, we wish that we possessed what Qaaroon has attained. Indeed, he is very fortunate."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then he came out among his people draped in his ornaments. Those who preferred this worldly life said: "Oh, if only we were given similar to what Qaroon has been given. Indeed, he is very fortunate."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then he came out among his people draped in his ornaments. Those who preferred this worldly life said, "Oh, if only we were given similar to what Qarun has been given. Indeed, he is very fortunate."