Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sana indirilen, Allah'ın ayetleridir. Sakın seni ondan alıkoymasınlar. Sen, insanları Rabb'ine çağır. Müşriklerden olma.

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Ve la yasuddunneke an ayatillahi ba'de iz unzılet ileyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel muşrikin.
#kelimeanlamkök
1ve lave sakın
2yesuddunnekeseni alıkoymasınlarصدد
3an-nden
4ayatiayetleri-ايي
5llahiAllah'ın
6bea'desonraبعد
7iz
8unziletindirildiktenنزل
9ileykesana
10ved'uve da'vet etدعو
11ila
12rabbikeRabbineربب
13ve lave
14tekunenneolmaكون
15mine-dan
16l-muşrikineortak koşanlar-شرك

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sana indirildikten sonra, artık onlar seni Allah'ın ayetlerinden sakın ha alıkoymasınlar! Rabbine davet et
*
ve asla müşriklerden olma!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana indirildikten sonra seni ALLAH'ın ayetlerinden saptırmasınlar. Efendine çağır; ortak koşanlardan olma.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sana indirilen, Allah'ın ayetleridir. Sakın seni ondan alıkoymasınlar
*
. Sen, insanları Rabb'ine çağır. Müşriklerden olma.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
(Ya Muhammed!) Sana indirildikten sonra sakın seni Allah'ın ayetlerinden engellemesinler. Sen Rabbine çağır; asla müşriklerden olma.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, seni onlardan sakın alıkoymasınlar. Efendine çağır ve sakın ortaklar koşanlar arasında olma.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve sana indirilmiş olduğu şu vakitten sonra, onların seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymalarına asla izin verme! Aksine (onları) Rabbine çağır! Sakın ha, Allah'a ortak koşanlardan biri olma!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni geri çevirmesinler. Rabbine yakar/Rabbine çağır. Sakın şirke bulaşanlardan olma.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve sakın sana indirildikten sonra, Allah'ın ayetlerinden seni çevirmesinler; hemen Rabbine davet et ve sakın ortak koşanlardan olma!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ve bir kere Allah'ın ayetleri sana indirilmiş olduğuna göre, bundan sonra artık sakın seni onlardan alıkoymalarına fırsat verme; tersine, (insanları) Rabbine çağır. Ve sakın, Allah'tan başka varlıklara tanrısal güçler ve nitelikler yakıştıran kimselerden olma:

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve sakın sana indirildikten sonra Allahın ayatından seni çevirmesinler, hemen rabbına davet et ve sakın müşriklerden olma

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve Allah'ın, ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine da'vet et, ortak koşanlardan olma.

Gültekin Onan
Sana indirildikten sonra, sakın seni Tanrı'nın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahın ayetlerinden — onların sana indirildiği andan i'tibaren — sakın (müşrikler) seni çevirmesinler! Sen (insanları) Allaha da'vet et. Zinhar müşriklerden olma!

İbni Kesir
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbına davet et ve sakın müşriklerden olma.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabb'ine yalvar, müşriklerden olma!

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Sana inzal olunan Allah işaretlerinin gereğini yerine getirmekten seni engelleyemesinler! Rabbine davet et ve müşriklerden olma!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana indirildikten sonra seni ALLAH'ın ayetlerinden saptırmasınlar. Rabbine çağır; ortak koşanlardan olma.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sana indirilen, Allah'ın ayetleridir. Sakın seni ondan alıkoymasınlar
*
. Sen, insanları Rabb'ine çağır. Sakın müşriklerden olma.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
Nor shall you be diverted from GOD's revelations, after they have come to you, and invite the others to your Lord. And do not ever fall into idol worship.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Nor shall you be diverted from the revelations of God after they have come to you. And invite to your Lord. And do not be of the polytheists.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Nor shall you be diverted from God's signs, after they have come to you. Invite to your Lord, and do not be of those who set up partners.