Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Siz ise, Allah'tan başka, birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve tasarladığınız putlarla iftira ediyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz, size bir rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse, rızkı Allah'tan isteyin. Ve yalnızca O'na kulluk edin. O'na şükredin. Eninde sonunda O'na döndürüleceksiniz."

اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ اِفْكاًۜ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُۜ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
İnnema ta'budune min dunillahi evsanen ve tahlukune ifka, innellezine ta'budune min dunillahi la yemlikune lekum rızkan, febtegu indallahir rızka va'buduhu veşkuru leh, ileyhi turceun.
#kelimeanlamkök
1innemaancak
2tea'budunesiz tapıyorsunuzعبد
3min
4dunibaşkaدون
5llahiAllah'tan
6evsanenbir takım putlaraوثن
7ve tehlukuneve uyduruyorsunuzخلق
8ifkenyalan şeylerافك
9inneşüphesiz
10ellezine
11tea'budunesizin taptıklarınızعبد
12min
13dunibaşkaدون
14llahiAllah'tan
15la
16yemlikunegüçleri yetmezملك
17lekumsize
18rizkanrızık vermeyeرزق
19febtegusiz arayınبغي
20indeyanındaعند
21llahiAllah'ın
22r-rizkarızkıرزق
23vea'buduhuve O'na tapınعبد
24veşkuruve şükredinشكر
25lehuO'na
26ileyhiO'na
27turceunedöndürüleceksinizرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Siz Allah'ı bırakıp sadece birtakım putlara tapıyorsunuz ve aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayınız. O'na kulluk ediniz, O'na şükrediniz. Siz O'na döndürüleceksiniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Siz Allah'ın peşi sıra birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'ın peşi sıra taptıklarınız, size rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın! O'na kulluk edin ve O'na şükredin! Yalnızca O'na döndürüleceksiniz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yalan uydurup ALLAH'tan aşağı putlara hizmet ediyorsunuz. ALLAH'ın dışında hizmet ettikleriniz size hiçbir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece ALLAH'ın yanında arayın, O'na hizmet edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Siz ise, Allah'tan başka, birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve tasarladığınız putlarla iftira ediyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz, size bir rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse, rızkı Allah'tan isteyin. Ve yalnızca O'na kulluk edin. O'na şükredin. Eninde sonunda O'na döndürüleceksiniz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Siz hurafe üreterek sadece, Allah ile aranıza koyduğunuz putlara kulluk ediyorsunuz. Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Siz rızkı Allah katında arayın, ona kul olun; ona teşekkür edin; çünkü ona döndürüleceksiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Allah'tan başka bir de ayrıca, kutsallaştırdığınız kişilere-simgelere hizmet ediyorsunuz ve yalanlar uyduruyorsunuz. Aslında, Allah'tan başka bir de ayrıca hizmet ettiklerinizin, size geçimlik vermeye güçleri yetmez. Artık, geçimliği, Allah'ın katında arayın. O'na hizmet edin ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Baksanıza siz, Allah'ı bırakıp da birtakım heykellere tapıyorsunuz ve (onlara) düzme koşma birtakım (nitelikler) yakıştırıyorsunuz. Gerçek şu ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz size rızık verecek güce sahip değiller; o halde tüm rızkınızı Allah katında arayın ve yalnız O'na kulluk edin; dahası hep O'na şükredin: (zira) O'na döndürüleceksiniz."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Allah'ın berisinden; bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan/iftira üretiyorsunuz. Sizin Allah dışında kulluk/kölelik ettikleriniz size hiçbir rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın; O'na kulluk edin, O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Siz Allah'ı bırakıp da sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki, o sizin Allah'tan başka taptıklarınız size bir rızık verme gücüne sahip olamazlar; onun için rızkı Allah katında arayın ve O'na kulluk edip O'na şükredin! Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ve devamla) "Siz Allah'ı bırakıp (cansız) putlara tapıyorsunuz ve böylece bir yalandan örnekler veriyorsunuz! Kuşkusuz, Allah'ı bırakıp taptığınız (o şeyler ve varlıklar) size rızkınızı verebilme gücüne sahip değildirler: O halde bütün rızkınızı Allah katında arayın, (yalnız) O'na kulluk edin ve O'na hamd edin: çünkü sonunda yine O'na döndürüleceksiniz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Siz, Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Siz, Allahı bırakıp da sade bir takım evsana tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz haberiniz olsun ki o sizin Allahdan beride ma'bud diye taptıklarınız sizin için bir rızka malik olamazlar, onun için rızkı Allah yanında arayın ve ona kulluk edip ona şükreyleyin, hep döndürülüb ona götürüleceksiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allah'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."

 • Gültekin Onan

  "Siz yalnızca Tanrı'dan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Tanrı'dan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Tanrı'nın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Siz ancak Allahı bırakıb putlara tapıyor, yalan uydurub düzüyorsunuz. Hakıykat, sizin Allahı bırakıb tapdıklarınız size bir rızık vermiye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin. Ona şükredin. Siz ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz".

 • İbni Kesir

  Siz; sadece Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, aslı astarı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse, rızkı Allah katında arayın, sadece O'na kulluk edin, O'na şükredin. Siz; ancak O'na döndürüleceksiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Siz, Allah'ı bırakıp, ancak uydurarak yarattığınız putlara kulluk ediyorsunuz. Allah'tan başka kulluk ettikleriniz size bir rızık sağlayamazlar, rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin, O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a şerik yapmakla, açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar, sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın, yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin, sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Allah dununda putlara tapıyorsunuz; uyduruyorsunuz! Allah dununda tapındıklarınız var ya, size bir yaşam gıdası veremezler! Yaşam gıdanızı (hakikatiniz olan) Allah indinden isteyin.. . O'na ibadet edin ve O'na şükredin. . . O'na döndürülmektesiniz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yalan uydurup ALLAH'tan başka putlara tapıyorsunuz. ALLAH'ın dışında taptıklarınız size hiç bir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece ALLAH'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Siz ise, Allah'tan başka, birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve yarattığınız putlarla* iftira ediyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz, size bir rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse, rızkı Allah'tan isteyin. Ve yalnızca O'na kulluk edin. O'na şükredin. Eninde sonunda O'na döndürüleceksiniz."

 • Progressive Muslims

  "You are worshipping nothing but idols besides Him, and you are creating fabrications. Those that you worship besides God do not possess for you any provisions, so seek with God the provision and serve Him and be thankful to Him; to Him you will return."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “You but serve, other than God, idols, and create falsehood; those whom you serve, besides God, possess for you no provision. So seek provision with God, and serve Him. And be grateful to Him; to Him will you be returned.

 • Aisha Bewley

  Instead of Allah you worship only idols. You are inventing a lie. Those you worship besides Allah have no power to provide for you. So seek your provision from Allah and worship Him and give thanks to Him. It is to Him you will be returned.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "What you worship instead of GOD are powerless idols; you have invented a lie."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "You are worshipping nothing except idols besides Him, and you are creating fabrications. Those that you worship besides God do not possess for you any provision, so seek with God the provision and serve Him and be thankful to Him; to Him you will return."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "You are serving nothing but idols besides Him, and you are creating fabrications. Those that you serve besides God do not possess for you any provisions, so seek with God the provision and serve Him and be thankful to Him; to Him you will return."