Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İbrahim: "Siz, dünya hayatında Allah'ın yanı sıra putları aranızda dostluk vesilesi edindiniz. Sonra Kıyamet Günü, bir kısmınız bir kısmınızı yalanlayacak ve bir kısmınız bir kısmınızı lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur." dedi.

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَاناًۙ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاًۘ وَمَأْوٰيكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَۗ
Ve kale innemettehaztum min dunillahi evsanen meveddete beynikum fil hayatid dunya, summe yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'dın ve yel'anu ba'dukum ba'dan ve me'vakumun naru ve ma lekum min nasırin.
#kelimeanlamkök
1ve kaleve dedi kiقول
2innemaşüphesiz
3ttehaztumsiz edindinizاخذ
4min
5dunibırakıpدون
6llahiAllah'ı
7evsanenbirtakım putlarوثن
8meveddetesevmek içinودد
9beynikumbirbiriniziبين
10fi
11l-hayatihayatındaحيي
12d-dunyadünyaدنو
13summesonra
14yevmegünündeيوم
15l-kiyametikıyametقوم
16yekfuruinkar edersinizكفر
17bea'dukumbir kısmınızبعض
18bibea'dindiğeriniبعض
19ve yel'anuve la'netlersinizلعن
20bea'dukumbir kısmınızبعض
21bea'dandiğeriniبعض
22ve me'vakumuve varacağınız yerاوي
23n-naruateştirنور
24ve mave yoktur
25lekumsizin için
26minhiçbir
27nasirineyardımcıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İbrahim şöyle demişti: "Dünya hayatında, aranızdaki sevgiden dolayı, Allah'ı bırakıp putlar edindiniz; sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (İbrahim) şöyle demişti: "Siz sadece aranızdaki dünya hayatına özel bir sevgi uğruna Allah'ın peşi sıra birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek* ve bir kısmınız bir kısmına lanet edecektir.*Barınağınız ateştir; sizin için asla yardımcılar da yoktur!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, "Sizin ALLAH'ın yanında putlara hizmet etmeniz, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İbrahim: "Siz, dünya hayatında Allah'ın yanı sıra putları aranızda dostluk vesilesi edindiniz. Sonra Kıyamet Günü, bir kısmınız bir kısmınızı yalanlayacak ve bir kısmınız bir kısmınızı lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İbrahim dedi ki: "Sizin bu putlara tutunmanız sadece aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir. Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek herbiriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir. Size yardım eden de olmayacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve dedi ki: "Aslında, dünya yaşamında birbirinizi sevmek uğruna, Allah'tan başka bir de ayrıca, kutsallaştırdığınız kişiler-simgeler edindiniz. Sonra, Yeniden Yaratılış Günü'nde, birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz. Çünkü kalacağınız yer ateştir ve yardımcınız yoktur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve (İbrahim) dedi ki: "Allah'ı bırakıp da birtakım heykeller peydahlamanızın tek nedeni, şu dünya hayatında (onlarla) aranızdaki (çarpık) sevgi bağıdır; daha sonra, Kıyamet Günü'nde birbirinizi lanetleyeceksiniz; en sonunda hepinizin varıp duracağı yer ateştir: size yardım eden biri de asla çıkmayacaktır."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İbrahim dedi: "Şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için Allah'ın berisinden putlar edindiniz. Sonra, kıyamet gününde birbirinizi tanımaz olacaksınız, bazınız bazınıza lanet edecek. Hepinizin varacağı yer cehennemdir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (İbrahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız yoktur."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İbrahim: "Siz, sadece dünya hayatında aranızda sevişmek için Allah'ı bırakıp bir takım putlara tutulmuşsunuz. Fakat kıyamet gününde birbirinize küfredecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz; varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılardan eser de yoktur."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (İbrahim) onlara dedi ki: "Siz Allah'ı bırakıp putlara taptınız. Tek sebep, bu dünyada kendinize (ve atalarınıza) karşı duyduğunuz sevgiye esir olmanızdı: Ama sonra, Kıyamet Günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet yağdıracaksınız; hepinizin varacağı yer ateştir ve (orada) size yardım edecek bir kimse bulamayacaksınız".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İbrahim, onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak; kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve dedi ki: siz sade Dünya hayatta aranızda sevişmek için Allahı bırakıp bir takım evsana tutulmuşsunuz amma sonra Kıyamet günü ba'zınız ba'zınıza küfredecek ve ba'zınız ba'zınızı la'netliyecek varacağınız yer ateştir, sizin için yardımcılardan eser de yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (İbrahim kavmine) dedi ki: "Siz dünya hayatında birbirinizi sevmek için Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. (O putlara tapmanız, dünyada aranızda bir sevgi meydana gelmesine sebep olsa bile) daha sonra kıyamet gününde birbirinizi inkar eder ve birbirinizi la'netlersiniz. Varacağınız yer de ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur.

 • Gültekin Onan

  (İbrahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Tanrı'yı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları (tanrılar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi tanımayacak (yekfürü) ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız yoktur."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dedi ki: "Siz dünya hayaatında birbirinizle (müşrikler hususunda) dost olduğunuz için Allahı bırakıb ancak putlara tutundunuz. (Fakat) bil'ahare kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize la'net edecekdir. Barınacağınız yer ise ateşdir. Sizin (o vakit) hiçbir yardımcınız da yokdur".

 • İbni Kesir

  Ve o: Dünya hayatında Allah'ı bırakıp aranızda putları dostluk vesilesi kıldınız. Sonra da kıyamet gününde birbirinize küfreder ve karşılıklı la'net okursunuz. Varacağınız yer, ateştir. Sizin yardımcılarınız da yoktur, dedi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İbrahim şöyle demişti: -Dünya hayatında siz Allah'ı bırakıp, aranızdaki sevgi ve dostluk yüzünden putlara taptınız. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımayacak ve birbirinize lanet edeceksiniz. Barınağınız ateştir. Sizin için hiç bir yardımcı da yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İbrahim onlara şöyle dedi: "Siz dünya hayatında Allah'tan başka birtakım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (İbrahim) dedi ki: "Siz dünya hayatında (atalarınızla) aranızdaki duygu bağı yüzünden Allah dununda putlar edindiniz. Bu yüzden kıyamet sürecinde kiminiz kiminizi inkar edecek ve bir diğerine lanet edecektir! Mekanınız ateştir ve yardımcınız da yoktur. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, 'Sizin ALLAH'ın yanında putlara tapmanız, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İbrahim: "Siz, dünya hayatında Allah'ı bırakarak, putları aranızda dostluk vesilesi edindiniz. Sonra Kıyamet Günü, bir kısmınız bir kısmınızı yalanlayacak ve bir kısmınız bir kısmınızı lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur." dedi.

 • Progressive Muslims

  And he said: "You have taken idols besides God in order to preserve some friendship among you in this worldly life. But then, on the Day of Resurrection, you will disown one another, and curse one another. Your destiny is Hell, and you will have no victors."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And he said: “You have but taken, besides God, idols as love between you in the life of this world. Then on the Day of Resurrection will you deny each other, and curse each other; and your shelter will be the Fire, and you will have no helpers.”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘You have adopted idols apart from Allah as tokens of mutual affection in this world. But then on the Day of Rising you will reject one another and curse one another. The Fire will be your shelter. You will have no helpers.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "You worship beside GOD powerless idols due to peer pressure, just to preserve some friendship among you in this worldly life. But then, on the Day of Resurrection, you will disown one another, and curse one another. Your destiny is Hell, wherein you cannot help one another."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And he said: "You have taken idols besides God in order to preserve some friendship among you in this worldly life. But then, on the Day of Resurrection, you will reject one another, and curse one another. Your destiny is Hell, and you will have no victors."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "You have taken idols besides God in order to preserve some friendship among you in this worldly life. But then, on the day of Resurrection, you will disown one another, and curse one another. Your destiny is hell, and you will have no victors."