Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnananları ve salihatı yapanları, içinde sürekli kalacakları Cennet'te; altından ırmaklar akan köşklere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir!

وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۜ نِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَۗ
Vellezine amenu ve amilus salihati le nubevviennehum minel cenneti gurafan tecrimin tahtihel enharu halidine fiha, ni'me ecrul amilin.
#kelimeanlamkök
1vellezineve kimseleri
2amenuinananlarıامن
3ve amiluve yapanlarıعمل
4s-salihatiiyi işlerصلح
5lenubevviennehumyerleştiririzبوا
6mine-ten
7l-cenneticennet-جنن
8gurafenyüksek odalaraغرف
9tecriakanجري
10min-ndan
11tehtihaaltları-تحت
12l-enharuırmaklarنهر
13halidineebedi kalırlarخلد
14fihaorada
15nia'mene güzeldirنعم
16ecruücretiاجر
17l-aamilineçalışanlarınعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İman edip iyi ameller işleyenleri, elbette onları, içinde çok uzun süreli kalmak üzere,içinden ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi amel yapanların ödülü ne güzeldir!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edip iyi işler yapanları -evet onları- içlerinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine* elbette yerleştireceğiz. (Böyle iyi) işler yapanların ödülü ne güzeldir!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan bahçeyin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnananları ve salihatı yapanları, içinde sürekli kalacakları Cennet'te; altından ırmaklar akan köşklere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenen ve iyi davranış gösterenleri Cennette, altından ırmaklar akan odalara yerleştireceğiz. Oraya bir daha ölmemek üzere gireceklerdir. Çalışanların ödülü ne de güzeldir!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanmış olarak erdemli edimler yapanları, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetteki konaklara yerleştireceğiz; çalışanların ödülü ne güzeldir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İman eden ve o imana yaraşır eylemler ortaya koyanları, içinde sürekli kalmak üzere cennetin zemininden ırmaklar çağlayan yüce köşklerine yerleştireceğiz: (iyi) davranışta bulunanların ödülü pek güzeldir!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetin görkemli odalarına yerleştireceğiz. Sürekli kalacaklardır orada. Ne güzeldir iş yapıp değer üretenlerin ödülü!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İman edip salih amellerde bulunanlar; onları, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman edip iyi iyi işler yapmış olanları elbette onları cennetin altlarından ırmaklar akan köşklerine yerleştireceğiz, o halde orada ebedi kalacaklardır. Ne güzeldir mükafatı o iş görenlerin

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İman edip doğru ve yararlı işler yapanları, mesken olarak, altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız; ne güzel, emek sarfedenlere verilen ödül!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve iyman edip salih salih ameller yapmış olanlar, elbette onları Cennetin altlarından ırmaklar akan şehnişinlerine yerleştireceğiz, o halde ki orada ebedi kalacaklar, ne güzeldir ecri o işgörenlerin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanıp iyi işler yapanları, cennette, altlarından ırmaklar akan yüksek odalara yerleştiririz. Orada ebedi kalırlar. Çalışanların ücreti ne güzeldir!

 • Gültekin Onan

  İnanıp salih amellerde bulunanlar; onları, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (var ya) biz onları — kendileri içlerinde ebedi kalıcı olarak — altlarından nehirler akan o cennetin yüksek mevkilerine yerleşdireceğiz. (Öyle) amel (ve hareket) edenlerin mükafatı ne güzeldir!

 • İbni Kesir

  İman edip de salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetteki köşklere yerleştiririz. Çalışanların mükafatları ne güzeldir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edenleri ve doğruları yapanları alt yanından ırmaklar akan cennetin yüksek yerlerine yerleştireceğiz. Hep orada kalacaklar. Görevlerini yapanların mükafaatı ne güzel.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edip güzel ve makbul işler yapanları, cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere, onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, kesinlikle onlara cennetten, altlarından nehirler akan yüksek odalar hazırlayacağız.. . Onlarda sonsuza dek yaşarlar. . . Çalışanların karşılığı ne güzeldir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan cennetin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnananları ve salihatı yapanları, içinde sürekli kalacakları Cennet'te; altından ırmaklar akan köşklere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir!

 • Progressive Muslims

  And those who believe and do good work, We will settle them in mansions in Paradise, with rivers flowing beneath. Eternally they abide therein. Excellent is the reward for the workers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who heed warning and do righteous deeds, We will settle them in high chambers of the Garden beneath which rivers flow, they abiding eternally therein. Excellent is the reward of those who act,

 • Aisha Bewley

  As for those who have iman and do right actions, We will lodge them in lofty chambers in the Garden, with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever. How excellent is the reward of those who act:

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who believe and lead a righteous life, we will surely settle them in Paradise, with mansions and flowing streams. Eternally they abide therein. What a beautiful reward for the workers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who believe and do good works, We will settle them in mansions in the Paradise, with rivers flowing beneath them, abiding therein. Excellent is the reward for the workers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge and promote reforms, We will settle them in mansions in Paradise, with rivers flowing beneath. Eternally they abide therein. Excellent is the reward for the workers.