Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, ma'rufu
*
buyururlar, münkerden
*
sakındırırlar; hayırda birbirleriyle yarışırlar; işte bunlar salihlerdendir.
*
يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
Yu'minune billahi vel yevmil ahiri ve ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munkeri ve yusariune fil hayrat, ve ulaike mines salihin.
#kelimeanlamkök
1yu'minuneinanırlarامن
2billahiAllah'a
3velyevmive gününeيوم
4l-ahiriahiretاخر
5ve ye'muruneve emrederامر
6bil-mea'rufiiyiliğiعرف
7ve yenhevneve men'ederlerنهي
8ani-ten
9l-munkerikötülük-نكر
10ve yusariuneve koşarlarسرع
11fi
12l-hayratihayır işlerineخير
13ve ulaikeişte onlar
14mine-dendir
15s-salihineiyiler-صلح
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar.İşte bunlar erdemli insanlardandır.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar, ma'rufu
*
buyururlar, münkerden
*
sakındırırlar; hayırda birbirleriyle yarışırlar; işte bunlar salihlerdendir.
*
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanan, marufa (Kitab'a) uygun olanı isteyen, münkere (o ölçülere uymayana) karşı çıkan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir. İyi olanlar işte bunlardır.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inanırlar; güzel olanı öğütlerler, kötülüğü yasaklarlar ve iyiliklerde yarışırlar. Erdemli olanlar, işte onlardır.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyi ve doğru olanı teklif eder kötü ve yanlış olandan sakındırırlar; ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar: işte bunlar aktif iyi olanlardır.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hayra ve barışa yönelik hizmet üretenlerdendir.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar ve hayırlara koşuşurlar. İşte onlar, iyi kimselerdendirler.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar: işte bunlar dürüst ve erdemli kimselerdendir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allaha inanırlar, Ahıret gününe inanırlar, ma'rufu emrederler, münkerden nehyederler, hayırlara koşuşurlar ve işte bunlar salihindendirler
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.
Gültekin Onan
Bunlar Tanrı'ya ve ahiret gününe inanır, maruf olanı buyurur, münkerden sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allaha ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükden vaz geçirmiye çalışırlar, hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar. İşte onlar saalihlerdendirler.
İbni Kesir
Onlar; Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Hayırlara koşuşurlar, işte onlar salihlerdendir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanır. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, hayırlarda yarışırlar. İşte onlar da salihlerdendir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah Esma'sının nefslerinin hakikati olduğuna ve sonsuz geleceğe iman ederler, Hak ve hakikatle hükmederler, Din'e ters düşen şeylerden insanları sakındırırlar ve (maddi - manevi) hayırlara koşuşurlar. İşte onlar salihlerdir.
Rashad Khalifa The Final Testament
They believe in GOD and the Last Day, they advocate righteousness and forbid evil, and they hasten to do righteous works. These are the righteous.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They believe in God and the Last Day and order kindness and prohibit vice, and they hasten in goodness; these are of the good doers.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They acknowledge God and the Last day, promote recognized norms and deter from evil, and they hasten in goodness; these are of the reformed ones.