Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Ama hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve gece saatlerinde secde eden bir ümmet
*
vardır.
لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
Leysu seva', min ehlil kitabi ummetun kaimetun yetlune ayatillahi anael leyli ve hum yescudun.
#kelimeanlamkök
1leysu(ama) hepsi değildirليس
2seva'enaynıسوي
3min-nden
4ehliehli-اهل
5l-kitabiKitapكتب
6ummetunbir topluluk vardırامم
7kaimetunayakta duranقوم
8yetluneokuyarakتلو
9ayatiayetleriniايي
10llahiAllah'ın
11ana'esaatlerindeاني
12l-leyligeceليل
13ve humve onlar
14yescudunesecdeye kapanırlarسجد
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kitap ehlinin hepsi aynı değildir. Onların arasında, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ancak hepsi bir değil. Kitap halkından bir grup var ki geceleri ALLAH'ın ayetlerini okuyup secde ederler.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ama hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve gece saatlerinde secde eden bir ümmet
*
vardır.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Hepsi bir değildir, Ehl-i Kitap
*
içinde dik duruşlu bir toplum da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde
*
Allah'ın ayetlerini okur, secde ederler.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onların tümü aynı değildir. Kitap halkı arasında, gece boyunca ayakta durarak, Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir topluluk vardır.
*
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onların hepsi bir değildir; önceki vahyin takipçilerinden, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan onurlu bir topluluk da vardır.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ama hepsi bir değildir. Ehlikitap içinden Allah için baş kaldıran/Allah huzurunda el bağlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Ama) onların hepsi aynı değil: Geçmiş vahyin izleyicileri arasında, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve (O'nun huzurunda) secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hepsi bir değiller, Ehli kitab içinden kalkınan bir ümmet var, gece vakitleri Allahın ayetlerini okuyub secdelere kapanıyorlar
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır.
Gültekin Onan
Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir ümmet vardır ki gece vaktinde ayakta durup Tanrı'nın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Hepsi bir değildirler. Kitablıların içinde ayakda dikilen bir ümmet vardır ki gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allahın ayetlerini okurlar.
İbni Kesir
Hepsi bir değildir. Onlardan secdeye vararak geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan; geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran secdeye kapanan bir topluluk vardır.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hepsi bir değildir. Kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlardan secde edip, gece boyunca Allah işaretlerini okuyup değerlendiren bir grup da mevcuttur.
Rashad Khalifa The Final Testament
They are not all the same; among the followers of the scripture, there are those who are righteous. They recite GOD's revelations through the night, and they fall prostrate.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They are not all the same, from the people of the Book are a nation that is upright; they recite the revelations of God during the night hours and they prostrate.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They are not all the same, from the people of the book are an upright nation; they recite God's signs during parts of the night and they prostrate.