/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ama hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve gece saatlerinde secde eden bir ümmet* vardır.

لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
Leysu seva', min ehlil kitabi ummetun kaimetun yetlune ayatillahi anael leyli ve hum yescudun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kitap ehlinin hepsi aynı değildir. Onların arasında, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ancak hepsi bir değil. Kitap halkından bir grup var ki geceleri ALLAH'ın ayetlerini okuyup secde ederler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ama hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden, Allah'ın ayetlerini okuyan ve gece saatlerinde secde eden bir ümmet* vardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Hepsi bir değildir, Ehl-i Kitap* içinde dik duruşlu bir toplum da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde* Allah'ın ayetlerini okur, secde ederler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onların tümü aynı değildir. Kitap halkı arasında, gece boyunca ayakta durarak, Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir topluluk vardır.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onların hepsi bir değildir; önceki vahyin takipçilerinden, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan onurlu bir topluluk da vardır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ama hepsi bir değildir. Ehlikitap içinden Allah için baş kaldıran/Allah huzurunda el bağlayan/hak ve adaleti ayakta tutan/kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Ama) onların hepsi aynı değil: Geçmiş vahyin izleyicileri arasında, gece boyunca Allah'ın ayetlerini okuyan ve (O'nun huzurunda) secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hepsi bir değiller, Ehli kitab içinden kalkınan bir ümmet var, gece vakitleri Allahın ayetlerini okuyub secdelere kapanıyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır.
Gültekin Onan
Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir ümmet vardır ki gece vaktinde ayakta durup Tanrı'nın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hepsi bir değildirler. Kitablıların içinde ayakda dikilen bir ümmet vardır ki gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allahın ayetlerini okurlar.
İbni Kesir
Hepsi bir değildir. Onlardan secdeye vararak geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan; geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran secdeye kapanan bir topluluk vardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hepsi bir değildir. Kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlardan secde edip, gece boyunca Allah işaretlerini okuyup değerlendiren bir grup da mevcuttur.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They are not all the same; among the followers of the scripture, there are those who are righteous. They recite GOD's revelations through the night, and they fall prostrate.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They are not all the same, from the people of the Book are a nation that is upright; they recite the revelations of God during the night hours and they prostrate.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They are not all the same, from the people of the book are an upright nation; they recite God's signs during parts of the night and they prostrate.
# Kelime Anlam Kök
1 leysu: (ama) hepsi değildir ليس
2 seva'en: aynı سوي
3 min: -nden
4 ehli: ehli- اهل
5 l-kitabi: Kitap كتب
6 ummetun: bir topluluk vardır امم
7 kaimetun: ayakta duran قوم
8 yetlune: okuyarak تلو
9 ayati: ayetlerini ايي
10 llahi: Allah'ın
11 ana'e: saatlerinde اني
12 l-leyli: gece ليل
13 ve hum: ve onlar
14 yescudune: secdeye kapanırlar سجد