/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Mallarınızla ve canlarınızla sınav olacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı* olursanız, bilin ki bu, kesin kararlılık gösterilmesi gereken işlerdendir.

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ
Le tublevunne fi emvalikum ve enfusikum ve le tesmeunne minellezine utul kitabe min kablikum ve minellezine eşraku ezen kesira, ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil umur.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Andolsun ki, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız biliniz ki bu, azimle sarılınacak bir iştir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Paralarınızla, canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan çok hakaretler işiteceksiniz. Direnir ve erdemli bir hayat sürerseniz büyük iş yapmış olursunuz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Mallarınızla ve canlarınızla sınav olacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvalı* olursanız, bilin ki bu, kesin kararlılık gösterilmesi gereken işlerdendir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çok sayıda üzücü söz işiteceğiniz de kesindir. Eğer kendinizi koruyarak sabrederseniz bilin ki bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Mallarınızla ve canlarınızla kesinlikle sınanacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve ortaklar koşanlardan, kesinlikle onur kırıcı sözler duyacaksınız. Hem dirençli olur hem de sorumluluk bilinci taşırsanız; işte bu, gerçekten büyük bir iştir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Elbette mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız; ve hem sizden önce vahye muhatap olanlardan, hem de Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici söz işiteceksiniz. Ama, eğer direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız (iyi olur); fakat unutmayın ki bu bir azim işidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz. Ve yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de şirke batanlardan da incitici çok şey dinleyeceksiniz. Sabreder, takvaya sarılırsanız işte bu, iş ve oluşların en zorlularındandır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Çaresiz, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve kesinlikle gerek sizden önce kitap verilenlerden ve gerekse Allah'a ortak koşanlardan bir çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız işte bu, azmedilmesi gereken şerefli işlerdendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Mallarınızla ve canlarınızla mutlaka sınanacaksınız: Ve doğrusu, hem sizden önce vahiy verilenlerden hem de Allah'tan başka varlıklara ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici söz işiteceksiniz. Ama eğer zorluklara sabırla katlanır ve O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız; bilin ki bu, azimle sarılınacak bir iştir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Labüd mallarınızda ve canlarınızda imtihan olunacaksınız, ve her halde gerek sizden evvel kitab verilenlerden ve gerek müşriklerden bir çok incidecek sözler işideceksiniz, eğer sabr eder ve tekva yoluna gider, korunursanız işte bu azmolunacak umurdandır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Mallarınız ve canlarınız hususunda deneneceksiniz; sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan çok incitici (sözler) duyacaksınız. Ama sabreder, korunursanız; işte bunlar, yapmağa değer işlerdendir.
Gültekin Onan
Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) buyruklara olan azimdendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Andolsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihaana çekileceksiniz. Sizden evvel kendilerine Kitab verilenlerden ve Allaha eş tanıyanlardan da her halde incitici birçok (laflar) işideceksiniz. Eğer katlanır, sakınırsanız işte bu, haadiselere karşı (gösterilmiş) bir azm (-ü metanet) dendir.
İbni Kesir
And olsun ki; mallarınız ve nefisleriniz konusunda deneneceksiniz. Sizden önce kendilerine kitab verilenlerden ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız işte bu, azme değer işlerdendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Mallarınız ve canlarınız hususunda elbette imtihan olunuyorsunuz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden eziyet verici bir çok (kötü söz) işitiyorsunuz. Eğer bunlara sabreder ve korunursanız; bu, azmedilmesi gereken işlerdendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şu muhakkak ki gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış, yapılacak işlerin en değerlisidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Andolsun ki, mallarınızla ve nefslerinizle imtihan edileceksiniz. Sizden önce hakikat bilgisi verilenler ve şirk ehli tarafından incitileceksiniz. Eğer dayanır ve korunursanız (bilin ki) bu ancak azminizle başarılır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You will certainly be tested, through your money and your lives, and you will hear from those who received the scripture, and from the idol worshipers, a lot of insult. If you steadfastly persevere and lead a righteous life, this will prove the strength of your faith.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
We will test you in your wealth and in yourselves, and you will hear from those who have been given the Book from before you and from the polytheists much annoyance. And if you are patient and righteous, then that is from a strength of conviction.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We will test you with your wealth and with yourselves, and you will hear from those who have been given the book before you and from those who set up partners much annoyance. If you strive and be aware, then these are affairs of great resolve.
# Kelime Anlam Kök
1 letublevunne: deneneceksiniz بلو
2 fi: hususunda
3 emvalikum: mallarınız مول
4 ve enfusikum: ve canlarınız نفس
5 veletesmeunne: ve (sözler) duyacaksınız سمع
6 mine:
7 ellezine: kendilerine
8 utu: verilenlerden اتي
9 l-kitabe: Kitap كتب
10 min:
11 kablikum: sizden önce قبل
12 ve mine:
13 ellezine: kimselerden
14 eşraku: ortak koşan(lar) شرك
15 ezen: incitici اذي
16 kesiran: çok كثر
17 ve in: ama
18 tesbiru: sabreder صبر
19 ve tetteku: ve korunursanız وقي
20 feinne: şüphesiz
21 zalike: işte bunlar
22 min:
23 azmi: yapmağa değer عزم
24 l-umuri: işlerdendir امر