/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Her nefis, ölümü tadıcıdır. Kıyamet Günü'nde yaptıklarınızın karşılığı, tam olarak verilecektir. Her kim Cehennem'den uzaklaştırılıp Cennet'e konursa, kuşkusuz o kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı, aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir.

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ
Kullu nefsin zaikatul mevt, ve innema tuveffevne ucurekum yevmel kıyameh, fe men zuhziha anin nari ve udhılel cennete fe kad faz, ve mal hayatud dunya illa metaul gurur.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Her can ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Zira bu dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Herkes ölümü tadacaktır. Diriliş günü ödülleriniz size eksiksiz olarak verilir. Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa, zafer kazanmış olur. Dünya hayatı ancak aldatıcı bir zevkten ibarettir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Her nefis, ölümü tadıcıdır. Kıyamet Günü'nde yaptıklarınızın karşılığı, tam olarak verilecektir. Her kim Cehennem'den uzaklaştırılıp Cennet'e konursa, kuşkusuz o kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı, aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Her beden ölümü tadar. Yaptıklarınızın karşılığı, sadece kıyamet günü tam olarak ödenir. Kim ateşten çıkarılır da cennete konursa* kurtulmuş olur. Bu hayat, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Her benlik, ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı, Yeniden Yaratılış Günü'nde, eksiksiz olarak size verilir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık kurtulmuştur. Çünkü dünya yaşamı, aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Her can ölümü tadar. Ve kıyamet gününde, karşılıklarınız size tam olarak ödenir. Ve kim ateşten uzaklaştırılır da cennete alınırsa, işte o murada ermiş olur. Bu dünya hayatıysa, aldatıcı bir tatmin aracından başka bir şey değildir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Her benlik ölümü tadacaktır. Hak ettiğiniz karşılıklar size, kıyamet günü, eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır. İğreti-sefil hayat aldatıcı bir yararlanmadan başka şey değildir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Herkes ölümü tadacaktır. Mükafatlarınız ancak kıyamet günü tamamlanacaktır. Her kim o vakit ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa, işte o, murada erdi. Yoksa, dünya hayatı, aldatıcı bir eşyadan başka bir şey değildir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Her can ölümü tadacaktır: Böylece Kıyamet Günü (yapıp ettiklerinizin) karşılığı size tam olarak ödenecektir; orada ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olanlar, gerçek bir zafer kazanmış olacaklardır: Zira bu dünya hayatı(na düşkünlük), kendi kendini aldatma zevkinden başka bir şey değildir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Her nefis ölümü tatacak, ecirleriniz ancak kıyamet günü tamamlanacak, o vakit kim ateşten uzaklaştırılır da Cennete konulursa işte o murada erdi, yoksa dunya hayatı aldatıcı bir meta'dan başka bir şey değil
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. Kim ki hemen ateşin elinden çekilip kurtarılır da cennete sokulursa, işte o, kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı zevkten başka bir şey değildir.
Gültekin Onan
Her nefs ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Her can ölümü tadıcıdır. Ecirleriniz (yapdıklarınızın karşılıkları) muhakkak kıyaamet günü tastamam verilecekdir. (O vakit) kim o ateşden uzaklaşdırılıp cennete sokulursa artık o, muhakkak muraadına ermiş olur. (Bu) dünya hayaatı aldanma metaından başka (bir şey) değildir.
İbni Kesir
Her nefis, ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. O vakit, kim ateşten uzaklaştırılır, cennete sokulursa; artık o, kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı, aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü de ancak yaptıklarınızın karşılığı size ödenecektir. Kim ateşten uzak tutulur ve cennete sokulursa, o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit, kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Her bilinç, ölümü (biyolojik bedensiz yaşamayı) tadacaktır! (Biyolojik bedenli yaşam sonrası başlayacak olan) kıyamet sürecinde yaptıklarınızın mükafatı eksiksiz verilecektir. Kim yanmaktan kurtarılıp cennete (boyutuna) geçirilirse o gerçekten kurtulmuştur. Dünya yaşamı aldatıcı (sonu pişmanlık olan) bir zevkten başka bir şey değildir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Every person tastes death, then you receive your recompense on the Day of Resurrection. Whoever misses Hell, barely, and makes it to Paradise, has attained a great triumph. The life of this world is no more than an illusion.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Every soul will taste death, and you will be recompensed your dues on the Day of Resurrection. Whoever is swayed from the Fire and entered into the Paradise, he has indeed won. This worldly life is nothing more than the enjoyment of vanity.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Every person will taste death, and you will be recompensed your dues on the day of Resurrection. Whoever escaped the fire and entered into paradise, he has indeed won. This worldly life is nothing more than the enjoyment of vanity.
# Kelime Anlam Kök
1 kullu: her كلل
2 nefsin: can نفس
3 zaikatu: tadacaktır ذوق
4 l-mevti: ölümü موت
5 ve innema: şüphesiz
6 tuveffevne: size eksiksiz verilecektir وفي
7 ucurakum: ecirleriniz اجر
8 yevme: günü يوم
9 l-kiyameti: kıyamet قوم
10 femen: kim ki hemen
11 zuhziha: çekilip kurtarılır زحزح
12 ani:
13 n-nari: ateş(in elin)den نور
14 ve udhile: ve sokulursa دخل
15 l-cennete: cennete جنن
16 fekad: işte o
17 faze: kurtuluşa ermiştir فوز
18 ve ma: ve değildir
19 l-hayatu: hayatı حيي
20 d-dunya: dünya دنو
21 illa: başka bir şey
22 metau: zevkten متع
23 l-gururi: aldatıcı غرر