Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Allah'ın ayetlerini yalanlayan nankörler, haksız yere nebilerini öldürenler, insanlardan adaleti isteyenleri öldürenler var ya, onlara can yakıcı bir azabı haber ver.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
İnnellezine yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunen nebiyyine bi gayri hakkın ve yaktulunellezine ye'murune bil kıstı minen nasi, fe beşşirhum bi azabin elim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3yekfuruneinkar eden(ler)كفر
4biayatiayetleriniايي
5llahiAllah'ın
6ve yektuluneve öldürenlerقتل
7n-nebiyyinenebileriنبا
8bigayriolmaksızınغير
9hakkinhakحقق
10ve yektuluneve öldürenler (var ya)قتل
11ellezinekimseleri
12ye'muruneemredenامر
13bil-kistiadaletleقسط
14minearasında
15n-nasiinsanlarنوس
16febeşşirhumonlara müjdeleبشر
17biazabinbir azabıعذب
18eliminacıالم
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince; onlara acıklı azabı bildir.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'ın ayetlerini yalanlayan nankörler, haksız yere nebilerini öldürenler, insanlardan adaleti isteyenleri öldürenler var ya, onlara can yakıcı bir azabı haber ver.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenlere, nebilerini
*
haksız yere öldürenlere ve dürüstçe davranılmasını isteyen insanları da öldürenlere müjde ver: Acıklı bir azap onları beklemektedir!
*
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlar arasında adaletle buyruk verenleri öldürenler; artık, acı bir cezayı onlara bildir.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah'ın mesajlarını tanımayan, peygamberleri haksız yere öldüren ve insanlara fedakar olmayı öğütleyenlerin kanına girenleri, yürek yakan bir mahrumiyetle müjdele!
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın ayetlerini inkar edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın ayetlerini tanımayanlara, haksızlıkla peygamberleri öldürenlere ve insanlar içinde adaleti ve insafı emreden kimselere kıyanlara acı bir azap müjdele.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah'ın mesajlarını inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince, onlara acıklı azabı bildir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Her halde onlar: O Allahın ayetlerini tanımıyanlar ve haksızlıkla Peygamberleri katleyliyenler ve insanlar içinde adl-ü insaf emreden kimseleri katledenler şimdi hep bunlara elim bir azab müjdele
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında adaleti emredenleri öldürenler (var ya), onlara, acı bir azabı müjdele!
Gültekin Onan
Tanrı'nın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti buyuranları öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahın ayetlerini inkar ile kafir olanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanların içinden adaleti emredenlerin canına kıyanlar (yok mu?) onları (Habibim) pek acıklı bir azab ile muştula!
İbni Kesir
Allah'ın ayetlerini inkar edenlere ve haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara; elem verici bir azabı müjdele.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere, işte onlara, acıklı bir azap müjdesi ver.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele!
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkar edenlere, Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürenlere, insanlardan adl ile hükmedenleri öldürenlere gelince; onları feci bir azap ile müjdele!
Rashad Khalifa The Final Testament
Those who have rejected GOD's revelations, and killed the prophets unjustly, and killed those who advocated justice among the people, promise them a painful retribution.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those who reject the revelations of God and kill the prophets without right, and kill those who order justice from among the people; inform them of a painful retribution.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who do not appreciate God's signs and fight/kill the prophets unjustly, and fight/kill those who order justice from amongst the people; give them the good news of a painful retribution.