/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Geleceğinden kuşku olmayan ve herkesi toplayacağımız günde, yaptıklarının karşılığı hiç kimseye haksızlık edilmeden tam olarak verildiğinde, onların hali ne olacak?

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ
Fe keyfe iza cema'nahum li yevmin la raybe fihi ve vuffiyet kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
O halde, geleceğinde şüphe olmayan güne tanıklık etmeleri için hepsini bir araya topladığımız, her insana yaptıklarının karşılığının tamamen ödeneceği ve kimseye haksızlık yapılmayacağı zaman, onların hali ne olacak?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Herkese kazandığının karşılığı haksızlık yapılmadan ödeneceği, gerçekleşmesinde kuşku olmayan o gün için onları topladığımızda halleri nice olacak?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Geleceğinden kuşku olmayan ve herkesi toplayacağımız günde, yaptıklarının karşılığı hiç kimseye haksızlık edilmeden tam olarak verildiğinde, onların hali ne olacak?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Geleceğinde şüphe olmayan bir gün onları topladığımızda ne hale düşerler! O gün herkese, yaptığının karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sonunda, hakkında kuşku olmayan bir günde onları topladığımızda, eksiksiz olarak herkese kazandıkları verilir; onlara haksızlık yapılmaz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Geleceğinde kuşku olmayan bir gün onları bir araya topladığımızda, herkesin yaptığının karşılığı hiç kimseye haksızlık yapılmaksızın eksiksiz olarak ödendiğinde, bakalım (onların hali) nasıl olacak?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Peki, o kendisinde kuşku bulunmayan günde, onları biraraya topladığımız vakit halleri nice olacak! O gün her benlik, kazandığının karşılığını tam almıştır. Onlar, hiçbir zulme uğratılmazlar.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Artık onları, kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her bir nefse -haksızlığa uğratılmaksızın- kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bakalım o geleceğinde şüphe olmayan gün için kendilerini topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeyerek, herkese her ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit ne olacak?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O halde, (geleceği) şüphesiz olan Gün'e tanıklık etmeleri için hepsini bir araya topladığımız, her insana yaptıklarının karşılığının tamamen ödeneceği ve kimseye haksızlık yapılmayacağı zaman ne olacak (onların hali)?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, halleri nice olacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bakalım o geleceğinde şüphe olmıyan gün için kendilerini topladığımız ve hiç kimseye zulmedilmiyerek herkese her ne kazandıysa temamen ödendiği vakit nasıl olacak?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Peki, ya kendilerini, hiç şüphe olmayan bir gün için topladığımız ve herkesin kazandığı, kendisine tastamam verilip hiç kimseye haksızlık edilmediği zaman (durumları) nasıl (olacak)?
Gültekin Onan
Artık onları, kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her bir nefse haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak ?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onları (vukuunda) hiçbir şübhe olmayan bir günde topladığımız ve herkesin — kendilerine haksızlık edilmeyecek — (dünyada) kazandığı tastamam ödendiği zaman artık halleri nice olur?
İbni Kesir
Ya geleceğinden şüphe olmayan bri günde onları topladığımız ve kendilerine zulmedilmeden herkesin kazandığının tastamam ödendiği zaman halleri ne olacak?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Geleceğinde şüphe olmayan günde, onları bir araya getireceğimiz ve herkese kazandığının karşılığı, zulmedilmeden (eksiksizce) ödendiği zaman (onların halleri) nice olacaktır?!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Gerçekleşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde, kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa, yaptığının karşılığının tam verilip, asla haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince halleri ne olacak?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Şüphesiz gelecek olan o süreçte, kendilerini bir araya getirdiğimiz zaman, hiç kimseye haksızlık edilmeden yaptıklarının getirisi verildiğinde, ne olacak (halleri)!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
How will it be for them, when we summon them on that inevitable day? Each soul will be paid for whatever it earned, without the least injustice.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
How shall it be when We gather them on the Day in which there is no doubt; and every soul shall receive what it has earned, and they will not be wronged.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
How shall it be when We gather them on the day in which there is no doubt; every person shall receive what it has earned, and they will not be wronged.
# Kelime Anlam Kök
1 fekeyfe: peki nasıl (olacak)? كيف
2 iza: zaman
3 cemea'nahum: topladığımız جمع
4 liyevmin: bir gün için يوم
5 la:
6 raybe: hiç şüphe olmayan ريب
7 fihi: kendisinde
8 ve vuffiyet: ve tastamam verilip وفي
9 kullu: her كلل
10 nefsin: insanın نفس
11 ma:
12 kesebet: kazandığı كسب
13 ve hum: ve onların
14 la: asla
15 yuzlemune: zulme uğratılmadığı ظلم