Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
De ki: "Ey mülkün
*
sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine
*
verirsin, mülkü dilediğinden
*
çekip alırsın. Dilediğini
*
aziz, dilediğini
*
zelil edersin. Hayır,
*
senin elindedir. Kuşkusuz Sen, Her Şeye Güç Yetiren'sin."
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Kulillahumme malikel mulki tu'til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa', ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1kulide kiقول
2llahummeAllah'ım
3malikesahibisinملك
4l-mulkimülkünملك
5tu'tisen verirsinاتي
6l-mulkemülküملك
7menkimseye
8teşa'udilediğinشيا
9ve tenziuve alırsınنزع
10l-mulkemülküملك
11mimmenkimseden
12teşa'udilediğinشيا
13ve tuizzuve yükseltirsinعزز
14menkimseyi
15teşa'udilediğinشيا
16ve tuzilluve alçaltırsınذلل
17menkimseyi
18teşa'udilediğiniشيا
19biyedikesenin elindedirيدي
20l-hayruhayır (mal, iyilik)خير
21innekeşüphesiz sen
22ala
23kulliherكلل
24şey'inşeyeشيا
25kadirunkadirsinقدر
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Ey mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu, senin her şeye gücün yeter.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
De ki: 'Yöneticilerin Yöneticisi olan Tanrım, yönetimi dilediğine verir, dilediğini de yönetimden indirirsin. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Tüm iyilikler senin elinde. Sen her şeye gücü yetensin!'
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Ey mülkün
*
sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine
*
verirsin, mülkü dilediğinden
*
çekip alırsın. Dilediğini
*
aziz, dilediğini
*
zelil edersin. Hayır,
*
senin elindedir. Kuşkusuz Sen, Her Şeye Güç Yetiren'sin."
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki: "Ey tüm yetkileri elinde tutan Allah'ım! Tercih ettiğin
*
kişiye yetki verir, tercih ettiğinden yetkiyi alırsın. Tercih ettiğin kişiyi üstün konuma getirir ve yine tercih ettiğin kişiyi değersizleştirirsin. Bütün iyilikler Senin elindedir. Sen her şeye bir ölçü koyarsın.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Değişmez yönetimin egemeni olan Allahım! Sen, yönetimi dilediğine verirsin; dilediğinden de yönetimi alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. İyilik, Senin elindedir. Kuşkusuz, Sen, her şeye Gücü Yetensin!"
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Ey mutlak iktidar sahibi olan Allah'ım! Sen dilediğine iktidar verir dilediğinden de iktidarı çeker alırsın, dilediğini aziz eder dilediğini de zelil edersin; Senin elindeki mahza hayırdır: Elbette Sen her bir şeye kadirsin.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şöyle yakar: "Ey mülkün Malik'i, sahibi olan Allahım! Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkan, mal ve nimet senin elindedir. Sen, herşeye kadirsin."
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin."
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Ey mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler Senin elindedir. Doğrusu, Sen istediğini yapmaya kadirsin".
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Deki: ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin, hayır yalnız senin elindedir, muhakkak ki sen her şey'e kadirsin
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Allah'ım, (ey) mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Hayır (mal), senin elindedir. Sen her şeye kadirsin!"
Gültekin Onan
De ki "Ey mülkün sahibi Tanrım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin".
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Habibim) de ki: "Ey mülkün saahibi Allah, Sen mülkü kime dilersen ona verirsin, mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, kimi dilersen onu alçaltırsın. Hayr, yalınız Senin elindedir. Şübhesiz ki Sen her şey'e hakkıyle kaadirsin.
İbni Kesir
De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah'ım; Sen mülkü dilediğine verirsin. Sen, mülkü dilediğinin elinden alırsın. Sen, dilediğini aziz edersin. Sen, dilediğini zelil edersin. Hayır, yalnız Senin elindedir. Sen hiç şüphe yok ki her şeye Kadirsin.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Ey hakimiyetin yegane sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın, dilediğini yükseltir / aziz kılarsın, dilediğini de alçaltır / zelil edersin. Bütün hayır senin elindedir, şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: "Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım!" Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın! Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır yalnız Sen'in elindedir! Sen elbette her şeye kadirsin!
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Mülkün Malik'i olan Allah'ım... Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Kesinlikle sen her şeye Kaadir'sin. "
Rashad Khalifa The Final Testament
Say, "Our god: possessor of all sovereignty. You grant sovereignty to whomever You choose, You remove sovereignty from whomever You choose. You grant dignity to whomever You choose, and commit to humiliation whomever You choose. In Your hand are all provisions. You are Omnipotent.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Our god, Possessor of kingship; you grant kingship to whom You please, and revoke kingship from whom You please, and honor whom You please, and humiliate whom You please; in Your hand is goodness. You are capable of all things."
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Our god, Ruler of sovereignty; you grant sovereignty to whom You please, revoke sovereignty from whom You please, dignify whom You please, and humiliate whom You please; in Your hand is goodness. You are capable of all things."