Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, senden önce, birçok resulü halklarına gönderdik. Onlara beyyineler getirdiler. Ardından suçlulardan intikam aldık. Mü'min kimselere yardım etmek Bize hak oldu.

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَٓاؤُ۫هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُواۜ وَكَانَ حَقاًّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ
Ve lekad erselna min kablike rusulen ila kavmihim fe cauhum bil beyyinati fentekamna minellezine ecramu, ve kane hakkan aleyna nasrul mu'minin.
#kelimeanlamkök
1velekadandolsun ki
2erselnabiz gönderdikرسل
3min
4kablikesenden önceقبل
5rusulenelçileriرسل
6ila
7kavmihimkavimlerineقوم
8fe ca'uhumonlara geldilerجيا
9bil-beyyinatidelillerleبين
10fentekamnave biz öc aldıkنقم
11mine-den
12ellezinekimseler-
13ecramusuç işleyen(ler)جرم
14ve kaneve idiكون
15hakkanborçحقق
16aleynaüzerimize
17nesruyardım etmekنصر
18l-mu'mininemü'minlereامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Senden önce nice peygamberleri kendi toplumlarına göndermiştik. Onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Biz, sonunda suçlulardan öç aldık. İnananlara yardım etmeyi üzerimize almışızdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz senden önce onların toplumlarına elçiler göndermiştik de onlara apaçık belgeler (deliller) getirmişlerdi. (İnkar edip) günaha dalanlardan intikam almıştık.* Müminlere yardım etmek de üzerimize haktır* (borçtur).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. Gerçeği onaylayanlara yardım etmek görevimizdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, senden önce, birçok resulü halklarına gönderdik. Onlara beyyineler* getirdiler. Ardından suçlulardan intikam aldık. Mü'min kimselere yardım etmek Bize hak oldu.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Senden önce elçileri kendi kavimlerine gönderdik; onlara, açık belgelerle geldiler. Sonra suça batanlara hak ettikleri cezayı verdik. İnanıp güvenenlere yardım boynumuza borçtur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, senden önce de elçileri kendi toplumlarına gönderdik. Onlara kesin kanıtlar getirdiler. Sonunda, hak ettikleri cezayı suçlulara verdik. Çünkü inananlara yardım etmek, üzerimizde bir yükümlülüktür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu senden önce de kendi kavimlerine elçiler göndermiştik; ve onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiştiler. En sonunda suç ve günahta direnen kimselere yaptıklarının acısını tattırdık: zaten inananlara yardım etmek üstlendiğimiz bir görevdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun biz, senden önce de resulleri toplumlarına gönderdik, onlara açık kanıtlar getirdiler. Nihayet, günah işleyenlerden öç aldık. İnananlara yardım etmek bizim üzerimizde bir haktı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de onlara apaçık belgeler getirdiler; böylece biz de suçlu günahkarlardan intikam aldık. İman edenlere yardım etmek ise, bizim üzerimizde bir haktır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık delillerle vardılar. Onun üzerine suç işleyenlerden intikam aldık. Mü'minlere yardım ise üzerimizde bir hak oldu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey Muhammed,) senden önceki toplumlara da kendi içlerinden peygamberler göndermiştik ve onlar hakikatin her türlü kanıtını getirmişlerdi ve sonra (müminleri zafere ulaştırmak suretiyle,) (kasden) kötülük işleyenlerden öcümüzü almıştık, zaten inananlara yardım etmeyi üstümüzde bir sorumluluk olarak görmüştük.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Mü'minlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için senden evvel bir çok Resulleri kavmlerine gönderdik de onlara beyyinelerle vardılar, onun üzerine cürm işliyenlerden intikam aldık, mü'minlere ise nusrat uhdemizde bir hakk oldu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun ki, biz senden önce de elçileri kavimlerine gönderdik; onlara deliller getirdiler ve biz, (onları dinlemeyip) suç işleyenlerden öc aldık. (Elbette alırız, çünkü) mü'minlere yardım etmek, üzerimize borç idi.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de onlara apaçık belgeler getirdiler; böylece biz de suçlu günahkarlardan intikam aldık. İnançlılara yardım etmek ise bizim üzerimizde bir haktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz senden evvel kendi kavmlerine (nice) peygamberler göndermişizdir de onlara açık açık bürhanlar getirmişlerdir. Fakat (iman etmedikleri için) biz o günah işleyenlerden intikaam almışızdır. Mü'minlere yardım etmek ise üstümüzde bir hakdır.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; senden önce Biz, nice peygamberleri kendi kavimlerine göndermişizdir de onlara açık deliller getirmişlerdir. Ama Biz, suç işleyenlerden öç aldık. Çünkü mü'minlere yardım etmek üstümüze bir haktır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Senden önce de nice peygamberleri toplumlarına göndermiştik de onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Suç işleyenlerin cezasını vermiştik. Müminlere yardım etmek borcumuzdur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Resulüm! Biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O peygamberler ümmetlerine parlak deliller getirdiler, ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek, Bize düşen bir borç idi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki, senden önce de kendi toplumlarına Rasuller irsal ettik de onlara açık deliller olarak geldiler.. . Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. . . İman edenlere yardım etmek hakkımızdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Senden önce elçileri halklarına apaçık delillerle gönderdik. Suç işleyenleri de cezalandırdık. İnananlara yardım etmek görevimizdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, senden önce, birçok rasulü kavimlerine gönderdik. Onlara beyyineler* getirdiler. Ardından suçlulardan intikam aldık. İnanan kimselere yardım etmek Bize hak oldu.

 • Progressive Muslims

  And We have sent before you messengers to their people, so they came to them with clear proofs, then We took revenge on those who were criminals, and it is an obligation for Us to grant victory to the believers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (And We sent before thee messengers to their people, and they brought them clear signs; then We took vengeance on those who were lawbreakers; and it was binding upon Us to help the believers.)

 • Aisha Bewley

  Before you We sent other Messengers to their people, and they too brought them the Clear Signs. We took revenge on those who did evil; and it is Our duty to help the muminun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have sent messengers before you to their people, with profound signs. Subsequently, we punished those who transgressed. It is our duty that we grant victory to the believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have sent before you messengers to their people. So they came to them with clear proofs; then We took revenge on those who were criminals. And it is binding upon Us to grant victory to the believers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have sent before you messengers to their people, so they came to them with clear proofs, then We took revenge on those who were criminals, and it is an obligation for Us to grant victory to those who acknowledge.