Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, "Allah'a şükret." diye, Lokman'a hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Bütün övgüler O'nadır.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
Ve lekad ateyna lukmanel hikmete enişkur lillah, ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsih, ve men kefere fe innellahe ganiyyun hamid.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2ateynabiz verdikاتي
3lukmaneLokman'a
4l-hikmetehikmetحكم
5eniiçin
6şkurşükretmesiشكر
7lillahiAllah'a
8ve menve kim
9yeşkurşükrederseشكر
10feinnemaşüphesiz
11yeşkuruşükrederشكر
12linefsihikendisi içinنفس
13ve menve kim
14keferainkar ederseكفر
15feinneşüphesiz
16llaheAllah
17ganiyyunzengindirغني
18hamidunövülmüştürحمد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Andolsun biz, Lokman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir; her türlü övgüye layıktır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yemin olsun ki biz Lokman'a "Allah'a şükret!" diyerek hikmet (doğru hüküm verme yeteneği) vermiştik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de (bilsin ki) şüphesiz ki Allah (gerçek) zengindir, övgüye layıktır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Lokman'a bilgelik verdik: "ALLAH'a şükretmelisin." Kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse, elbette ALLAH muhtaç değildir, Çok Övülendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ant olsun ki, "Allah'a şükret." diye, Lokman'a hikmet
*
verdik. Kim şükrederse
*
kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Bütün övgüler O'nadır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Lokman'a, Allah'a şükret diyerek hikmeti verdik. Şükreden, sadece kendisi için şükreder. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah'ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve gerçek şu ki, Lokman'a; "Allah'a şükret!" diyerek bilgelik verdik. Kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Varlıklıdır; Övgülere Yaraşandır.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Doğrusu Biz Lokman'a da (şu) hikmeti bahşetmiştik: "Allah'a şükret! Çünkü (O'na) şükreden kendi lehine şükretmiş olur. Fakat kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah kendi kendine yeterli olandır, her tür övgüye layık olandır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yemin olsun, biz Lukman'a şu yolda hikmet verdik: "Allah'a şükret." Şükreden kendisi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli: Allah Gani'dir, Hamid'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Andolsun, Lukman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o, kendi lehine şükreder. Kim inkar ederse, artık şüphesiz, (Allah,) Gani (hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan)dır, Hamiddir (hamd yalnızca O'na aittir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Andolsun ki, Lokman'a "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik; kim şükrederse kendi iyiliğine eder; kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah herşeyden müstağnidir, övülmeye layıktır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Biz, Lokman'a şu hikmeti bağışladık: "Allah'a şükret; çünkü (O'na) şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur; nankörlük etmeyi tercih eden ise (bilsin ki), Allah, kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değildir ve her zaman hamde layıktır".

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Andolsun, biz Lokman'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Şanım hakkı için Lokmana hikmet verdik ki şükret Allaha diye ve her kim şükrederse kendi lehine eder, her kim de nankörlük ederse her halde Allah ganiydir, hamiddir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Andolsun biz Lokman'a, "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik, kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse Allah zengindir, (onun şükrüne muhtaç değildir), övülmüştür (hamde layıktır).

Gültekin Onan
Andolsun, Lokman'a "Tanrı'ya şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o kendi lehine şükreder. Kim küfrederse, doğrusu Tanrı ganidir, hamiddir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Andolsun ki biz Lukman'a, Allaha şükret diye (rek), hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendi faidesi için şükreder. Kim de nankörlük ederse hiç şüphe yok ki Allah ganidir (müstağnidir), her hamde o layıkdır.

İbni Kesir
Andolsun ki; Biz, Allah'a şükret diye Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse; ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse; muhakkak ki Allah; Gani'dir, Hamid'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'a şükretsin diye Lokman'a hikmet vermiştik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükreder; Kim de nankörlük ederse, şüphesiz Allah'ın ihtiyacı yoktur, hamde layıktır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz Lokmana "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki Allah müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Andolsun ki biz Lukman'a, Allah'a şükretmesi için Hikmet (sistemli düşünme aklı) verdik.. . Kim şükrederse, sadece kendi benliğine şükreder. . . Kim de inkar ederse (hakikatindeki nimeti), şüphesiz ki Allah Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Lokman'a bilgelik verdik: 'ALLAH'a şükretmelisin.' Kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse, elbette ALLAH muhtaç değildir, Çok Övülendir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ant olsun ki, "Allah'a şükret." diye, Lokman'a hikmet
*
verdik. Kim şükrederse
*
kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Bütün övgüler, O'nadır.

Rashad Khalifa The Final Testament
We have endowed Luqmaan with wisdom: "You shall be appreciative of GOD." Whoever is appreciative is appreciative for his own good. As for those who turn unappreciative, GOD is in no need, Praiseworthy.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And We had given Luqmaan the wisdom: "You shall be thankful to God, and whoever is thankful is being thankful for his own good. As for whoever rejects, then God is Rich, Praiseworthy."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We had given Luqman the wisdom: "You shall be thankful to God, and whoever is thankful is being thankful for his own good. As for whosoever rejects, then God is Rich, Praiseworthy."