Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Rabb'imin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden yaptığını."

بِمَا غَفَرَ ل۪ي رَبّ۪ي وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُكْرَم۪ينَ
Bima gafere li rabbi ve cealeni minel mukremin.
#kelimeanlamkök
1bimane yüzden
2gaferabağışladığınıغفر
3libeni
4rabbiRabbiminربب
5ve cealenive beni kıldığınıجعل
6mine-dan
7l-mukramineağırlananlar-كرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - "Gir cennete!" denilecek. Bu adam dedi ki: "Ah, keşke kavmim, Rabbim'in beni affedip ikram edilenlerden kıldığını bir bilebilseydi!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (26, 27) Ona "Cennete gir!" denince, o da "Ah! Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını..."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Rabb'imin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden yaptığını."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbimin beni, ne sebeple affettiğini ve ikram görenlere kattığını bir bilselerdi!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendimin beni bağışladığını ve bana sunularda bulunduğunu!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ilahi ikrama mazhar olan kimseler arasına kattığını!.."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbimin beni bağışlamasını ve beni ikram olunan kullarından kıldığını."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rabbimin beni(m geçmişteki günahlarımı) bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (26-27) (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): "Cennete gir!" denildi. O da, "Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbım bana ne mağrifet buyurdu. Beni ikram olunan kullarından kıldı.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını!"

 • Gültekin Onan

  "Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Rabbimin beni yarlığadığını, beni (cennetle) ikram edilenlerden kıldığını".

 • İbni Kesir

  Rabbımın beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabb'imin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Ah bir bilseler: Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gark ettiğini!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve benim ikramlara nail olanlardan olduğumu.. . "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını...'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Rabb'imin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden yaptığını."

 • Progressive Muslims

  "Of what my Lord has forgiven me, and made me of the honoured ones. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Of how my Lord has pardoned me, and placed me among the honoured!”

 • Aisha Bewley

  how my Lord has forgiven me and placed me among the honoured ones!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "That my Lord has forgiven me, and made me honorable."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Of what my Lord has forgiven me, and made me of the honored ones."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Of what my Lord has forgiven me, and made me of the honored ones."