36. Yasin suresi 66. ayet

/ 83
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer dileseydik, elbette gözlerini kör ederdik de yol bulmak için koşuşturup dururlardı. Yollarını nasıl bulacaklardı ki?

وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ
Ve lev neşau le tamesna ala a'yunihim festebekus sırata fe enna yubsırun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Dileseydik, onların gözlerini tamamen kör ederdik. O zaman yola koyulmak isterler, ama nasıl görecekler!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Dilesek gözlerini büsbütün silerdik. Yolu bulmaya çalıştıklarında göremezlerdi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer dileseydik, elbette gözlerini kör ederdik de yol bulmak için koşuşturup dururlardı. Yollarını nasıl bulacaklardı ki?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Düzeni farklı kursaydık* gözlerini silme kör ederdik; arkasından yola gelme yarışına girerlerdi ama nereden göreceklerdi ki?
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Eğer dileseydik, gözlerini kör ederdik; yola dökülürlerdi. Bu durumda nasıl göreceklerdi?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Eğer (Ademoğlu'nu iradesiz yaratmak) isteseydik, onların görüp kavrama yeteneklerini iyice köreltirdik de (hayvanlar gibi) yoldan (çıkmak için) yarışırlardı. O takdirde (doğruyu) nereden, nasıl görebileceklerdi?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Dilesek, gözlerini siler, onları elbette kör ederiz. O zaman yola koyulmak isterler ama nasıl görecekler?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Eğer dilemiş olsaydık, gözlerinin üstüne bastırır kör ederdik, böylece yola dökülüp koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi ki?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Eğer (insanların doğru ile yanlışı ayırd edememelerini) dilemiş olsaydık, onları görüp anlama melekesinden yoksun bırakırdık da (doğru) yoldan hep şaşarlardı, ama (öyle olsaydı) onlar (doğruyu) nasıl görebilirlerdi?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem dilersek gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi, fakat nereden görecekler?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Dilesek gözlerini silerdik de yola dökülürlerdi, ama nasıl görecekler?
Gültekin Onan
Eğer dilemiş olsaydık, gözlerinin üstüne bastırır kör ederdik, böylece yola dökülüp koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi ki?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer dileseydik onları gözlerinin üzerinden silme kör yapardık da yolda koşuşub (didişib) kalırlardı. Artık nasıl göreceklerdi?
İbni Kesir
Biz isteseydik; onların gözlerini kör ederdik de yolda koşuşup kalırlardı. Ama nasıl göreceklerdi ki.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Dileseydik, gözlerini tamamen kör ederdik de yol bulmak için didinirlerdi, oysa nasıl görebilirler?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Eğer dileseydik gözlerini dümdüz, silme kör ederdik, o zaman yola dökülür, hidayete ulaşmak için yarışırlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yolda (öylece) koşuşurlardı. . . Fakat nasıl görebilecekler (bu gerçeği)?
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
If we will, we can veil their eyes and, consequently, when they seek the path, they will not see.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And if We wished, We can blind their eyes, and they would race towards the path, but how would they see?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If We wished, We can blind their eyes, and they would race towards the path, but how would they see?
# Kelime Anlam Kök
1 velev: ve eğer
2 neşa'u: dilesek شيا
3 letamesna: silerdik طمس
4 ala: üzerini
5 ea'yunihim: gözleri عين
6 festebeku: ve dökülürlerdi سبق
7 s-sirata: yola صرط
8 feenna: ama nasıl? اني
9 yubsirune: görecekler بصر