Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer dileseydik, oldukları yerde sabit bir şekle dönüştürürdük, ileri gitmeye de geri dönmeye de güç yetiremezlerdi.

وَلَوْ نَشَٓاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِياًّ وَلَا يَرْجِعُونَ۟
Ve lev neşau le mesahnahum ala mekanetihim fe mastetau mudiyyen ve la yerciun.
#kelimeanlamkök
1velevve eğer
2neşa'udilesekشيا
3lemesehnahumdeğiştirip dondururdukمسخ
4ala
5mekanetihimonları oldukları yerdeكون
6femaartık
7stetaugüçleri yetmezطوع
8mudiyyenileri gitmeyeمضي
9ve lane de
10yerciunegeri dönmeyeرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dileseydik, oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de, ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi; ne geri gelmeye!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dileseydik oldukları yerde şekillerini değiştirirdik de ileri gitmeye güç yetiremezlerdi ve geri de dönemezler(di)!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dilesek onları oldukları yerde dondurur ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer dileseydik, oldukları yerde sabit bir şekle dönüştürürdük, * ileri gitmeye de geri dönmeye de güç yetiremezlerdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Düzeni farklı kursaydık* onları, oldukları yerde başka kalıba sokardık. Sonra ne yola devam edebilir ne de geri dönebilirlerdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Eğer dileseydik, oldukları yerde onları değiştirirdik. Ne ileri gitmeye ne de geri dönmeye güçleri yetmezdi.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer (böyle olmalarını) dileseydik, mutlaka onları kendi konumlarına göre başka bir hale dönüştürürdük. O takdirde ne savuşturabilirler ne de geri dönebilirlerdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dilesek, onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne geri dönmeye güç yetirebilirlerdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine dilesek kendilerini oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de dönebilirlerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Eğer (doğru ile yanlış arasında seçim yapma özgürlüğünden yoksun olmalarını) dilemiş olsaydık, onları kesinlikle farklı bir tabiatta yaratırdık ve bulundukları yerde (kökleştirirdik ki) ne ileri gidebilsinler, ne de geri dönebilsinler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Daha dilesek kendilerini oldukları yerde meshediverdik de ne ileri gidebilirlerdi ne dönebilirlerdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dilesek kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne geri dönebilirlerdi.

 • Gültekin Onan

  Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne geri dönmeye güç yetirebilirlerdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yine dileseydik onları oldukları yerde suratlarını değişdirib bambaşka çirkin bir mahiyyete getirirdik de ne ileri gitmiye, ne geri dönüb gelmiye güçleri yetmezdi.

 • İbni Kesir

  Biz isteseydik; onları oldukları yerde dondururduk da ileri geçmeye güçleri yetmezdi. Geri de dönemezlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer dileseydik, kalıplarını değiştirirdik de ileri gitmeye de geri dönmeye de güçleri yetmezdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer dileseydik, oldukları yerde, hemen baş üstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin, tersyüz ederdik... Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dileseydik mekanları üzere onları mesh ederdik (bulundukları anlayış üzere onları sabitlerdik) de artık ne ileri gitmeye güçleri yeterdi ve ne de eski hallerine dönebilirlerdi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dilesek onları oldukları yerde dondurur ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer dileseydik, oldukları yerde sabit bir şekle dönüştürürdük,* ileri gitmeye de geri dönmeye de güç yetiremezlerdi.

 • Progressive Muslims

  And if We wished, We can freeze them in their place; thus, they can neither move forward, nor go back.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And had We willed, We would have so transformed them in their places, they could neither proceed nor return.

 • Aisha Bewley

  If We wished, We could transform them where they stand so they would neither be able to go out nor return.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If we will, we can freeze them in place; thus, they can neither move forward, nor go back.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if We wished, We can freeze them in their place; thus, they can neither move forward, nor go back.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If We wished, We can freeze them in their place; thus, they can neither move forward, nor go back.