Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, diri olanları uyarmak ve gerçeği yalanlayan nankörlerin üzerine Söz'ün hak olması içindir.

لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
Li yunzire men kane hayyen ve yehıkkal kavlu alel kafirin.
#kelimeanlamkök
1liyunzirauyarman içinنذر
2menkimseleri
3kaneolanكون
4hayyendiriحيي
5ve yehikkave hak olsun diyeحقق
6l-kavlu(azab) söz(ü)قول
7alakarşı
8l-kafirineinkar edenlereكفر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Diri olanları uyarabilsin ve kafirlere ceza hak olsun diye.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(69, 70) Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmez de. O(nun söyledikleri), sağ olanları uyarsın ve kâfirlere de (azap) sözü gerçekleşsin diye sadece (gerçeğin) hatırla(t)ması ve apaçık bir Kur'an'dır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
O, diri olanları uyarmak
*
ve gerçeği yalanlayan nankörlerin üzerine Söz'ün
*
hak olması içindir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Diri olan kimseleri uyarsın ve onun Allah'ın sözü olduğu, görmezlik edenler açısından da kesinleşsin diye indirilmiştir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yaşayanları uyarsın ve nankörlük edenlerin üzerine sözü verilen gerçekleşsin diye.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
ki bu sayede, (kalben) diri olanları uyarsın ve bunu ısrarla inkar edenlere karşı verilmiş söz gerçekleşsin.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Diri olanı uyarsın ve inkarcılar üzerine söz hak olsun diye indirilmiştir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Diri olanı uyandırmak, nankörlere de o azap sözünün gerekmesi için.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ki (kalben) diri olanları uyarabilsin ve (Allah'ın) sözü hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı tanıklık yapabilsin diye.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hayatı olanı uyandırmak, nankörlere de o söz hakk olmak için

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Bu Kur'an Muhammed'e vahyedilmiştir) ki, diri olanları uyarsın ve inkar edenlere de (azab) söz(ü) hak olsun.

Gültekin Onan
(Kuran,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Bu da) hayatı olan kimselere (gelecek tehlikeleri) haber vermek ve kafirlere o söz hak olmak için (dir).

İbni Kesir
Diri olanları uyarsın ve kafirlerin üzerine söz hak olsun diye.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleşmesi içindir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm kafirler hakkında kesinleşsin diye, gönderilmiştir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ta ki diri olanı uyarsın ve hakikat bilgisini inkar edenler üzerine de o hüküm gerçekleşsin.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
O, diri olanları uyarmak
*
ve gerçeği yalanlayan nankörlerin üzerine Söz'ün
*
hak olması
*
içindir.

Rashad Khalifa The Final Testament
To preach to those who are alive, and to expose the disbelievers.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
To warn those who are alive, and so that the retribution will be deserved by the rejecters.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
To warn those who are alive, and so that the retribution will be deserved by the ingrates.

2022 © Açık Kuran