Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki Kur'an'da insanlar için her konudan örnekler verdik. Umulur ki böylece öğüt alırlar.

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَۚ
Ve lekad darebna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli meselin leallehum yetezekkerun.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2derabnabiz anlattıkضرب
3linnasiinsanlaraنوس
4fi
5hazabu
6l-kuraniKur'an'daقرا
7min
8kulliherكلل
9meselintemsiliمثل
10leallehumumulur ki
11yetezekkeruneöğüt alırlarذكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz bu Kur'an'da insanlara, öğüt alsınlar diye her türlü örneği verdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz (gerçeği) hatırlasınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki Kur'an'da insanlar için her konudan örnekler verdik. Umulur ki böylece öğüt alırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz bu Kur'an'da insanlar için her konuyu örnekledik ki akıllarını başlarına toplasınlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik gerçek şu ki, bu Kur'an'da, insanlar için her türlü örneği, değişik biçimlerde anlattık; belki öğüt alırlar diye.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu Biz bu ilahi mesajda (hakikati), belki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak aktardık;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türden örnekler verdik ki düşünüp öğüt alabilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yemin ederim ki, bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte Biz, bu Kuran'da üzerinde düşünsünler diye insanların önüne her türlü örnek olayı koyduk;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yemin ederim ki bu Kur'anda insanlar için her türlüsünden temsil getirdik, gerek ki iyi düşünsünler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz, bu Kur'an'da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz bu Kuran'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz bu Kur'anda insanlar için, nasıyhat kabul etsinler diye, her misalden (örnekler) gösterdik.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; Biz, bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali verdik. Belki öğüt alırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz bu Kur'an'da, insanlar için, düşünsünler diye her türlü misali verdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerçekten Biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da, her türlüsünden temsiller getirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki şu Kuran'da insanlar için her türlü misali kullandık.. . Belki tezekkür ederler (unutmuş oldukları hakikatlerini hatırlayıp) üzerinde derin düşünürler diye!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki Kur'an'da insanlar için her konudan örnekler verdik. Umulur ki böylece öğüt alırlar.

 • Progressive Muslims

  And We have cited for the people in this Quran from every example, that they may take heed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We have struck for mankind in this Qur’an every similitude, that they might take heed;

 • Aisha Bewley

  We have given all kinds of examples to people in this Qur’an, so that hopefully they will pay heed –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have cited for the people every kind of example in this Quran, that they may take heed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have put forth for the people in this Qur'an from every example, that they may take heed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have cited for the people in this Quran from every example, that they may take heed.