Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Veya azabı gördüğü zaman, "Keşke bir kez daha dünyaya dönme imkanım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum." dememeniz için.

اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ ل۪ي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ
Ev tekule hine terel azabe lev enne li kerreten fe ekune minel muhsinin.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2tekuledemesindenقول
3hinezamanحين
4teragördüğüراي
5l-azabeazabıعذب
6levkeşke
7ennegerçekten
8libenim için olsaydı
9kerratenbir kez daha (dönüş)كرر
10feekuneböylece olsaydımكون
11mine-den
12l-muhsininegüzel hareket edenler-حسن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ya da azabı gördüğünde, "Keşke dünyaya bir daha gönderilseydim de iyi amel yapanlardan olsaydım" demesin diye.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya azabı gördüğünde ‘Keşke benim için bir kez (dünyaya dönme) imkânı olsa da güzel davrananlardan olsam!'* demesi(nden önce Kur'an'a uyun)!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahut azabı gördüğü an, "Keşke ikinci bir şansım daha olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım" demesin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Veya azabı gördüğü zaman, "Keşke bir kez daha dünyaya dönme imkanım olsaydı, o zaman muhsinlerden* olurdum." dememeniz için.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Azabı görünce şöyle de diyebilir: "Keşke elimde bir fırsat daha olsa da güzel davrananlardan olsam."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Veya cezayı gördüğünde, şöyle diyecek: "Benim için bir kez daha olsaydı, güzel davrananlar arasında olurdum!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ya da azabı gördüğü zaman, "Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyiler arasına girsem" demesin!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Azabı gördüğünde şöyle de konuşacaktır: "Bana bir kez daha imkan verilseydi de güzel düşünüp güzel davrananlardan olsaydım!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ya da azabı gördüğü zaman: "Benim için bir kere daha (dünyaya dönme fırsatı) olsaydı da, ihsan edenlerden olsaydım" (diyeceği günden sakının).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ya da azabı gördüğü zaman: "Bana bir daha geri dönüş (imkanı) olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım!" diyeceği gün (gelmeden uyun!)

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yahut, (kendisini bekleyen) azabın farkına vardığında "Keşke (hayatta) bana bir şans daha verilse de iyilik yapanlar arasına girsem!" demesin diye.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yahut azabı gördüğünde, "Keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam" demesin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve yahud azabı gördüğü zaman diyeceği: bana bir geri dönmek olsa idi de muhsinlerden olsa idim!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahut azabı gördüğü zaman: "Keşke benim için bir kez daha (dünyaya dönüş) olsaydı da güzel hareket edenlerden olsaydım!" demesinden.

 • Gültekin Onan

  Ya da azabı gördüğü zaman: "Benim için bir kere daha (dünyaya dönme fırsatı) olsaydı da, ihsan edenlerden olsaydım" (diyeceği günden sakının).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  yahud azabı görürken "Benim için (dünyaye) bir dönüş daha olsaydı da iyi hareket edenlerden (mü'minlerden) bulunsaydım" diyeceği (gündür).

 • İbni Kesir

  Yahut azabı gördüğü vakit: Keşki benim için bir dönüş daha olsaydı da ihsan edenlerden olsaydım, diyeceği gün.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Veya azabı görünce keşke bir kere daha hak verilse de iyilerden olsam, demesi...

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahut azabı göreceği sıra: "Ah! Elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yahut azabı gördüğünde şöyle der: "Keşke bir kere daha (bedenli - beyinli yaşama) sahip olsam da, muhsinlerden olsam. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahut azabı gördüğü an, 'Keşke ikinci bir şansım daha olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım,' demesin

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Veya azabı gördüğü zaman, "Keşke bir kez daha dünyaya dönme imkanım olsaydı, o zaman muhsinlerden* olurdum." denmemesi için.

 • Progressive Muslims

  Or say, when it sees the retribution: "If only I could have another chance, I would be among the good doers. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Or it say when it sees the punishment: “Would that I had returned, that I might be of the doers of good.”

 • Aisha Bewley

  or lest he should say, when he sees the punishment, ‘If only I could have another chance so that I could be a good-doer!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Or say, when it sees the retribution, "If I get another chance, I will work righteousness."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or say, when it sees the retribution: "If only I could have another chance, I would be among the good doers."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or say, when it sees the retribution: "If only I could have another chance, I would be among the good doers."