Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hayır, sana ayetlerim gelmişti de onları yalanlamıştın, büyüklük taslamış ve Kafirlerden olmuştun.

بَلٰى قَدْ جَٓاءَتْكَ اٰيَات۪ي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
Bela kad caetke ayati fe kezzebte biha vestekberte ve kunte minel kafirin.
#kelimeanlamkök
1belahayır
2kadelbette
3ca'etkesana geldiجيا
4ayatiayetlerimايي
5fekezzebtefakat sen yalanladınكذب
6bihaonları
7vestekberteve büyüklük tasladınكبر
8ve kunteve oldunكون
9mine-den
10l-kafirinenankörler-كفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O zaman Allah şu cevabı verecektir: "Elbette sana ayetlerim geldi de sen onları yalanladın, sen kibirlendin ve sen inkar edenlerden oldun."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah, bu isteği dile getirenlere şöyle diyecektir): "Hayır! Ayetlerim elbette sana gelmişti de sen onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştun."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evet, sana ayet ve mucizelerim geldi, fakat sen onları yalanladın, kibirlendin ve inkarcılardan oldun.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hayır*, sana ayetlerim gelmişti de onları yalanlamıştın, büyüklük taslamış ve Kafirlerden olmuştun.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hayır, sana bunca belgelerim geldi de sen onlar karşısında yalana sarıldın, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Hayır, öyle değil!" "Ayetlerim sana ulaştı; Onları yalanladın, büyüklük tasladın ve nankörlük ettin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Allah onlara şöyle diyecek): "Tam aksine sana ayetlerim gelmişti de, sen onları yalanlamış, küstahça büyüklenmiş ve hakkı inkar edenlerden olmuştun.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hayır, olmaz! Ayetlerim sana geldi de onları hemen yalanlayıverdin; büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Hayır, Benim ayetlerim sana gelmişti, fakat sen onları yalanladın, büyüklüğe kapıldın ve kafirlerden oldun."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  (Ona): "Hayır, sana ayetlerim geldi de onlara yalan dedin, kibirlenmek istedin ve kafirlerden oldun!" denir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (O zaman Allah şu cevabı verecektir:) "Tabii, elbette! Mesajlarım sana ulaştı(ğı halde) sen onları yalanladın, yersiz bir gurura kapıldın ve hakikati inkar edenler arasına girdin!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Allah, şöyle diyecek:) "Hayır, öyle değil! Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hayır sana ayetlerim geldi de onlara yalan dedin, kibretmek istedin ve kafirlerden oldun

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah şöyle buyurur): "Hayır, sana ayetlerim geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve nankörlerden oldun!"

 • Gültekin Onan

  "Hayır, benim ayetlerim sana gelmişti, fakat sen onları yalanladın, büyüklüğe kapıldın ve kafirlerden oldun."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allah tarafından onlara şöyle Duyurulur:) Hayır, sana (bunca) ayetlerim gelmişdi de sen onları yalan saymış, kibirlenmiye kalkmış, kafirlerden olmuşdun.

 • İbni Kesir

  Hayır, sana ayetlerim gelmişti de, onları yalanlamış, büyüklük taslayarak kafirlerden olmuştun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Hayır, sana ayetlerim gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yüce Allah şöyle buyurur: "Hayır! ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın, onları kabul etmeyi kibrine yediremedin, büyüklük tasladın ve kafirler arasına girdin!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Hayır, sana işaretlerim gerçekten geldi de onları inkar ederek yalanladın, benlik tasladın ve hakikat bilgisini inkar edenlerden oldun!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Evet, sana ayet ve mucizelerim geldi, fakat sen onları yalanladın, kibirlendin ve inkarcılardan oldun

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hayır*, sana ayetlerim gelmişti de onları yalanlamıştın, büyüklük taslamış ve gerçeği yalanlayan nankörlerden olmuştun.

 • Progressive Muslims

  Yes indeed, My revelations came to you, but you denied them and turned arrogant, and became one of the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Verily, My proofs came to thee, but thou didst deny them, and waxedst proud, and wast among the false claimers of guidance.”

 • Aisha Bewley

  ‘No, the fact is that My Signs came to you but you denied them and were arrogant and were one of the kafirun. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Yes indeed (you did get enough chances). My proofs came to you, but you rejected them, turned arrogant, and became a disbeliever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Yes indeed, My revelations came to you, but you denied them and turned arrogant, and became one of the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Yes indeed, My signs came to you, but you denied them and turned arrogant, and became one of the ingrates.